Viva IKS bidrar til at du har drikkevann i springen, blir kvitt ditt avløpsvann og at du kommer frem på veiene i ditt nærområde.

Velkommen til Viva

Viva IKS (Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap) eies av Hurum, Lier og Røyken kommune.

Viva IKS utfører offentlige tjenester for våre eierkommunene innenfor vei, vann og avløp.
For mer informasjon om oss, følge denne linken

 

Aktuelle nyheter

29/03/2017 - 11:00

Rødtangenområdet er et konsentrert hytteområde. Generelt ligger hyttene her så tett at det er umulig å rense avløpsvannet lokalt uten å komme i konflikt med naboen på en eller annen måte. Tilsynskontoret for små avløpsanlegg mener derfor at fellesløsninger er eneste mulighet. Det er foreløpig ikke bestemt om det blir etablert felles renseanlegg eller tilførselsledning […]

Les mer
28/03/2017 - 09:51

Vi er godt i gang med å utføre vårrengjøring av kommunale veier. Vårt mannskap er i full sving med feiing.Vi starter med gang og sykkelveier, fortau og skoleveier. Vi blir ferdig i Hurum denne uken og er også godt i gang i Lier og Røyken. Alle kommunale veier inkludert gang, sykkel og skoleveier og fortau skal […]

Les mer
27/03/2017 - 14:44

Grunnet arbeid på ledningsnettet i Prestenga/ Slemmestad vil vannet være avstengt tirsdag den 28 mars fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Tapp opp rent vann til eget forbruk. La vannet renne til det er klart når det er tilbake. Alle berørte abonnenter er varslet via SMS eller pr telefon. Vi beklager ulempene dette medfører.

Les mer

Vis alle nyheter

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00