Nyhetsarkiv

17/04/2018 - 12:04

Det har kommet varsel fra NVE, på gult nivå om flom- og jordskred som følge av snøsmelting og stor vannmetning i jorda. Varselet gjelder foreløpig for i dag, til og med torsdag 19.04.2018. Det kan oppstå bekkeløpsendringer som kan føre til skader. Det anbefales derfor å gjøre sikringstiltak og ha fri avløpsvei slik at vannet […]

Les mer
16/04/2018 - 11:28

Viva IKS inviterer til informasjonsmøte 18. april kl 18.00. Møtested er Haugestad i Lierbyen, adresse Haugestadbakken, 3400 Lier. Formålet med møtet er å informere om prosjektet. Det vil være representanter til stede for å svare på spørsmål fra beboerne: Viva IKS Lier kommune Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Glitre Energi Net Asplan Viak Invitasjonen […]

Les mer
12/04/2018 - 13:36

Daglig leder Arne Johan Grimsbo har sagt opp sin stilling i Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (Viva IKS) med fratreden den 31. mai 2018.   Det vil i løpet av kort tid bli konstituert en daglig leder som tiltrer etter hans fratreden. Grimsbo har ledet selskapet siden februar 2016 og slutter etter at Nye Asker […]

Les mer
10/04/2018 - 15:03

Sundbyveien i Hurum stenges pga av telehiv og vann. Vi må stenge Sundbyveien i Hurum og vi stenger veien fra onsdag den 11.04.2018. Veien stenges etter avkjøring til Sundbyveien 23 og ved Rødbysætra. Veien vil  være stengt for gjennomkjøring frem til 23.04.2018    

Les mer
06/04/2018 - 12:14

For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre kunder, stenger vi vannet på det kommunale vannledningsnettet på Gifstad i Lier. Vannavstengingen vil foregå mandag den 9 april fra klokken 22:00- 06:00 neste morgen.  Området som blir berørt denne dagen er Bråtåsveien 10-20 Østlia 3-8 Vestsideveien 369,371,373 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din […]

Les mer

For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre kunder, stenger vi vannet på det kommunale vannledningsnettet i Lierbakkene, Lier. Vannavstengingen vil foregå mandag den 9 april fra klokken 08:00- 14:00.  Området som blir berørt denne dagen er  Lierbakkene 122-144 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: http://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer […]

Les mer

Det har vært en unormalt lang, kald og snørik vinter på store deler av sør- og Østlandet. Mens skifolket jubler, advarer nå Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) om at de store snømengdene kan forårsake store flommer til våren. Små bekker kan skape store problemer, men i år er det sannsynlig at snøsmeltingen vil gi en […]

Les mer

Vi ser at vi begynner å høste gevinster på alt det gode arbeidet vi har lagt ned siden opprettelsen av selskapet i 2015. Vi har fått på plass mange gode og innovative systemer, vi har videreutviklet våre medarbeider og rekruttert nye og godt kvalifiserte ansatte. Les mer om vårt arbeid gjennom 2017 i vår årsrapport  

Les mer
03/04/2018 - 12:36

For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre kunder, stenger vi vannet på det kommunale vannledningsnettet på Gifstad i Lier. Vannavstengingen vil foregå onsdag den 4 april fra klokken 09:00- 14:00.  Området som blir berørt denne dagen er  Bråtåsveien 53- 114 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: http://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at […]

Les mer
02/04/2018 - 09:09

Status kl 13:05. Vannlekkasjen er nå utbedret. Noen husstander kan oppleve misfarget vann, luft i rørene og dårlig trykk. La kaldtvannet renne til det er klart.   Det har dessverre oppstått en vannlekkasje i Bråtenveien, Røyken. Vårt driftspersonell er på stedet for å utbedre lekkasjen.

Les mer
28/03/2018 - 08:00

Faktura for 1. termin er nå sendt ut til Lier og Røyken kommune. Lier har forfall 25. april. Røyken har forfall 20. april. Se link for fakturaforklaring : http://www.viva-iks.no/gebyrer-og-avgifter/fakturaforklaring/ Hvis du vil undersøke ditt forbruk/målerstand eller se tidligere fakturaer gå til Min eiendom:   http://www.viva-iks.no/    

Les mer
26/03/2018 - 14:30

Viva IKS har nå fått godkjent utvidet utslippstillatelse for Åros rensedistrikt fra forurensningsmyndighetene. Viva IKS, på vegne av Røyken kommune, søkte i fjor høst om utvidet utslippstillatelse for Åros rensedistrikt. Distriktet består blant annet av tettstedene Åros, Båtstø og Follestad i Røyken i tillegg til Sætre i Hurum. Tillatelsen som nå er gitt betyr at […]

Les mer

For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre kunder, stenger vi vannet på det kommunale vannledningsnettet på Gifstad i Lier. Vannavstengingen vil foregå mandag 26 mars og tirsdag 27 mars fra klokken 22:00- 06:00.  Området som blir berørt denne dagen er: Deler av Bråtåsveien Deler av Stampehaugen Deler av Gifstadbråtan Berørte abonnenter vil bli varslet […]

Les mer

Vi søker nye medarbeidere i vår avløpsgruppe. Se mer informasjon her: http://www.viva-iks.no/om-viva-iks/ledig-stilling-viva/  

Les mer
22/03/2018 - 09:00

På verdens vanndag 22. mars har vi grunn til å feire. Befolkningen øker, men det samlede uttaket fra vannkildene til kommunene, inkludert Viva IKS, i Godt Vann Drammensregionen (GVD) har siden 2010 gått ned. I 2017 hadde vi det laveste vannuttaket på 17 år. Hovedårsaken til dette er aktiv lekkasjekontroll og fornyelse av vannledningsnettet. Torsdag […]

Les mer
16/03/2018 - 21:26

Vannlekkasjen er nå utbedret. Misfarget vann kan forekomme. La kaldtvannet renne til det er klart  

Les mer

Status: 16. mars, kl. 2130 | Vannlekkasjen er nå utbedret. Misfarget vann kan forekomme. La kaldtvannet renne til det er klart   Det har dessverre oppstått en vannlekkasje på Eikenga ved Haugestad i Lier. Vårt driftspersonell er på stedet for å utbedre lekkasjen.

Les mer
09/03/2018 - 14:06

For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre kunder, stenger vi vannet på det kommunale vannledningsnettet i Underlandsveien i Røyken. Vann avstengingen vil foregå mandag den 12 mars fra klokken 09:00 til 16:00. Området som blir berørt denne dagen er: Underlandsveien nummer 50 – 73 Hallenkroken Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din […]

Les mer
06/03/2018 - 14:10

7. mars 2018: Lekkasjen er tettet, men vi fortsetter med etterarbeidet i dag. Det vil si at husstander skal ha fått vannet tilbake, men noen vil oppleve misfarget vann. La kaldtvannet renne til det er klart.   Sætre: En entreprenør har gravd av en ledning. Vi er på stedet og stenger lekkasjen. Vannet er tilbake snart.

Les mer

For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre kunder, stenger vi vannet på det kommunale vannledningsnettet på Tronstad i Lier. Vannavstengingen vil foregå onsdag den 7 mars fra klokken 09:00 til 17:00. Området som blir berørt denne dagen er: Deler av Baneveien Bekkeliveien Delekantbakken Skjeggeruddalen Sliperiveien Tronstadveien Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk […]

Les mer
28/02/2018 - 13:14

For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre kunder, foretas det i mars spyling og rengjøring av det kommunale vannledningsnettet i Holmsbu i Hurum kommune. Arbeidet vil foregå torsdag den 1. mars fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen.  Området som blir berørt denne kvelden er: Aas Gårdsvei Bekkefaret Berglibakken Bergsmyrene Bugtegaten Eineråsen Ekelund Folkestadveien Graveråsveien […]

Les mer
27/02/2018 - 09:15

For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre kunder, foretas det i februar og mars spyling og rengjøring av det kommunale vannledningsnettet på Klokkarstua i Hurum. Arbeidet vil foregå onsdag den 28. februar fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Mange vil sikkert reagere på at dere får flere meldinger fra oss på forskjellige dager, […]

Les mer
26/02/2018 - 10:40

For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre kunder, foretas det i februar og mars spyling og rengjøring av det kommunale vannledningsnettet på Klokkarstua i Hurum. Arbeidet vil foregå tirsdag den 27. februar fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er: Møllerveien Killingstadveien Bråtakroken Åsheimveien Bråtajordet Gamle Kirkevei Klokkarjordet Vestjordet Hovstubben […]

Les mer
23/02/2018 - 12:23

For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre kunder, foretas det i februar og mars spyling og rengjøring av det kommunale vannledningsnettet på Klokkarstua i Hurum. Arbeidet vil foregå mandag den 26. februar fra klokken 19:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er: Møllerveien Killingstadveien Ugstadveien Deler av Grimsrudveien Nepabråten Østernveien Berørte abonnenter […]

Les mer

Vannmåleravlesning for 2017 er nå stengt. For henvendelser vedrørende vannmåleravlesning ta kontakt med oss på tlf 32225800, eller via postmottak@viva-iks.no.

Les mer
20/02/2018 - 12:27

For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre kunder, foretas det i januar og februar spyling og rengjøring av det kommunale vannledningsnettet Spikkestad i Røyken. Arbeidet vil foregå Tirsdag den 21 februar fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er: Rogneveien Ovnerudveien Konvallveien Sagveien Åsakerveien Nedre Åsakervei Norhagenveien Slettatunet Heklebergshedensvei Berørte […]

Les mer
19/02/2018 - 14:21

For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre kunder, foretas det i januar og februar spyling og rengjøring av det kommunale vannledningsnettet i Torsrudveien, Spikkestad og Bitehagen Røyken. Arbeidet vil foregå Tirsdag den 20 februar fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er: Selbosvei Helledamsveien Bjørkeliveien Bølstakroken Deler av Bølstaveien Berørte […]

Les mer
16/02/2018 - 13:23

For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre kunder, foretas det i januar og februar spyling og rengjøring av det kommunale vannledningsnettet i Torsrudveien, Spikkestad og Bitehagen Røyken. Arbeidet vil foregå mandag den 19 februar fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er: Torsrudveien Transetveien Granveien Bitehagen Askestadveien Berørte abonnenter vil […]

Les mer
12/02/2018 - 07:33

Det har i løpet av natten oppstått en vannlekkasje i Bødalen, Røyken. Lekkasjen er ennå ikke lokalisert. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører!

Les mer

Det har i  løpet av natten oppstått vannlekkasje i Klemmetsrudveien. Lekkasjen er lokalisert og vannet er avstengt. Alt tilgjengelig driftspersonell jobber med å utbedre lekkasjen. Når lekkasjen er utbedret, kan misfarget vann forekomme. La kaldtvannet renne til det er klart.

Les mer
09/02/2018 - 08:19

Først en stor takk til dere som svarte på vår spørreundersøkelse før jul om hvordan våre innbyggere ønsker å bli varslet fra oss i Viva IKS. Resultatet er veldig viktig for oss i forbedringen av vår dialog med våre kunder. Resultatet Totalt var det ca. 90 innbyggere som svarte på undersøkelsen. Vi hadde selvsagt håpet […]

Les mer
06/02/2018 - 08:12

For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre kunder, foretas det i februar spyling og rengjøring av det kommunale vannledningsnettet i Hyggen. Arbeidet vil foregå i tidsrommet mandag 5 februar til 8 februar. Området som blir berørt er: Mandag 5 februar fra klokken 19:00- 06:00: Poverudveien, Hyggenveien, Jakslandsåsen, Luftveien, Muserudveien, Anillaveien, Gamle Hyggenvei, Gamleveien, Hestehagen, […]

Les mer
05/02/2018 - 18:38

Status kl 21:00. Vannlekkasjen er nå utbedret. Noen husstander kan oppleve misfarget vann, luft i rørene og dårlig trykk. La kaldtvannet renne til det er klart. Grunnet vannlekkasje i Terrasseveien-Vardeveien-Engebråtenveien i Røyken vil husstander kunne oppleve misfarget vann. Slik det ser ut nå er det bare noen hus som har mistet vannet, disse er blitt varslet på […]

Les mer
02/02/2018 - 15:01

Viva IKS, på vegne av Røyken kommune søker om utvidet utslippstillatelse for Åros renseanlegg, etter Forurensningsloven og forurensningsforskriftens kapittel 13: «Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelse». Kommunen er selv forurensningsmyndighet. Som følge av utbygging i Åros renseanleggs sitt nedslagsområde og generell befolkningsvekst i området forventes belastningen til renseanlegget å øke i årene […]

Les mer
30/01/2018 - 14:15

For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre kunder, foretas det i januar og februar spyling og rengjøring av det kommunale vannledningsnettet i Båtstø, Røyken. Arbeidet vil foregå onsdag 31. januar og torsdag 1. februar fra kl. 19:00-06:00. Området som blir berørt er: Blåhellaveien Båtstøveien Kleiva Fagertunveien Høvikveien Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Berørte […]

Les mer

For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre kunder, foretas det i januar og februar spyling og rengjøring av det kommunale vannledningsnettet i Røyken sentrum og på Kleiver. Arbeidet vil foregå tirsdag 30. januar, fra kl. 19:00-06:00 til onsdag morgen. Området som blir berørt er: Deler av Heggveien Kjekstad gård Kleiverfeltet Berørte abonnenter vil bli varslet […]

Les mer
26/01/2018 - 12:59

For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre kunder, foretas det i januar og februar spyling og rengjøring av det kommunale vannledningsnettet i Røyken sentrum og på Kleiver. Alt arbeid vil foregå mandag 29 januar og tirsdag 30. januar, fra kl. 19:00-06:00. Området som blir berørt er: Prestegårdsjordet Klokkegårdsjordet deler av Heggveien Kjekstad gård […]

Les mer
24/01/2018 - 14:57

Vi oppfordrer alle som skal kjøre bil om å være ekstra forsiktig. Etter forrige ukes snøfall har det mange steder slått om til mildvær og regn, noe som fører til at det er svært glatt flere steder i vårt distrikt. Glatt føre kan være krevende så vis aktsomhet og kjøre etter forholdene. Det kan være […]

Les mer
17/01/2018 - 18:01

Alle berørte abonnenter er varslet pr. telefon/ SMS. Grunnet arbeid på ledningsnettet vil vannet være avstengt Torsdag den 18. i Januar fra klokken 23:00 til klokken 05:00 neste morgen. Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekranen før spylingen starter. Tapp på forhånd opp rent vann til nødvendig forbruk. La vannet renne til det er klart når […]

Les mer
16/01/2018 - 12:31

Vi har dessverre ikke anledning til å svare ut alle driftsspørsmål vedrørende brøyting, strøing, vannlekkasjer, veivedlikehold etc. via Facebook. Ved driftsspørsmål, vennligst send derfor en melding til postmottak@viva-iks.no eller ring oss på tel 32 22 58 00. Vi har også en selvbetjeningsportal på vår hjemmeside hvor vi ønsker at feil skal meldes: http://bit.ly/2AbYlkx Utenom åpningstid, […]

Les mer
15/01/2018 - 14:04

Deler av Underlandsveien blir stengt for biltrafikk hverdager mellom klokken 08.00 og 17.00 i byggeperioden. Viva IKS skal på vegne av Røyken kommune bygge fortau langs Underlandsveien fra avkjørselen til Underlandsveien 91 og frem til grensen mot Asker. Byggeperioden starter i uke 5, og strekker seg til desember 2018. Av hensyn til trafikksikkerhet blir den […]

Les mer
12/01/2018 - 13:55

Som en del av grunnundersøkelsene vil det bli utført grunnborringer for deler av området i uke 3 og uke 4 2018. Arbeidene vil i hovedsak pågå i eller i nærheten av vei traseene, og utføres av GrunnTeknikk AS. Selskapet er et rådgivende ingeniørfirma innen fagområdene geoteknikk og miljøgeologi. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.

Les mer
27/12/2017 - 15:20

Dette er historien om tre kommuner som sammen starter et interkommunalt selskap for å løse vei-, vann- og avløpsoppgaver. Det er historien om hvordan de sammen har begynt å innhente etterslepet og ruste seg for fremtidens utfordringer. Det er også en historie om reorganisering, nytenkning og en veihøvel fra 70-tallet. Les fortsettelsen her: http://www.viva-iks.no/om-viva-iks/tre-ar-viva-iks-rust-robot/    

Les mer
21/12/2017 - 11:00

Vi blander oss ikke inn i våre kunders kosthold og kaloriinntak, nyt julematen! Det er hva du gjør med matrestene vi er opptatt av! I en fersk spørreundersøkelse som Sentio har utført på oppdrag for Norsk Vann, svarer drøyt 20 prosent at de kvitter seg med ribbefett og annet fett fra matlagingen gjennom vasken eller toalettet. […]

Les mer

Status kl 0950: Vannlekkasjen er nå utbedret. Noen husstander kan oppleve misfarget vann, luft i rørene og dårlig trykk. La kaldtvannet renne til det er klart.   Det har oppstått en ny lekkasje i Slemmestadveien i Røyken kommune. Mange abonnenter har vært berørt. Mannskaper er ute å stenger vannet, og lekkasjen blir utbedret så fort som […]

Les mer
20/12/2017 - 06:52

21. desember, kl 15:00| Kokevarsling opphevet: I forbindelse med vannlekkasjen i Gamle Drammens vei og nedre del av Kunnskapsveien på Spikkestad i går oppfordret vi i tillegg husstander i området Skoglyveien, Gullaugkleiva og Mørkveien i Lier å koke drikkevannet. Vi har nå fått resultatet og kan meddele av vannet er friskmeldt og kokevarsel er opphevet! […]

Les mer
19/12/2017 - 21:35

kl 22:30 Vannet er tilbake!   Det er dessverre tomt for vann på Klokkarstua, Viva jobber med saken. Kommer tilbake med mer informasjon.

Les mer
14/12/2017 - 11:41

Vi ønsker å forbedre ytterligere vår informasjon til våre kunder når vi planlegger eller har uønskede hendelser (f.eks.: vannlekkasje) hvor vi må stenge vannet. Vi håper derfor du kan ta deg tid til å svare på et par korte spørsmål. Undersøkelsen er anonym og vil bare ta et par minutter. Følg denne linken til spørreundersøkelsen: […]

Les mer
13/12/2017 - 18:06

Spyling i deres området i kveld utgår, da vi har oppstått noen problemer andre steder på ledningsnettet. Områder dette gjelder er: deler av Brøholtskogen, Enga, Høgløkka og Dagslet. Alle abonnenter er varslet via SMS eller telefon. Spylingen starter i ditt område 14. desember. Vannet vil være stengt fra klokken 19:00 til klokken 06:00 neste morgen. […]

Les mer
12/12/2017 - 22:13

Lekkasjen er utbedret, opplever du misfarget vann, la kaldtvannet renne til det er klart. Grunnet vannlekkasje i Slemmestadveien i Røyken vil husstander kunne oppleve misfarget vann. Slik det ser ut nå er det bare ett hus som har mistet vannet, disse blir varslet direkte. Når lekkasjen er utbedret, anbefaler vi at de husstander som opplever […]

Les mer

Når spyles det hvor? Opprinnelig spyleplan som vi har kommunisert tidligere gjelder fremdeles. Se oversikt under. Varsling: Det vil si at dere får SMS/telefonvarsling 24 timer før vi starter arbeidet. Dersom dere får flere meldinger fra Viva gjelder dette også. Årsaken er at det kun er en tilførselsledning i Spikkestadbakkene-området som gjør at når en […]

Les mer
11/12/2017 - 12:30

Målerkort for avlesning av vannmåler har blitt sendt ut i begynnelsen av desember til alle husstander i Lier, Røyken og Hurum. Vi ber alle om å lese av og rapportere inn avlesning, dette gjelder også alle de som har fått ny vannmåler installert i løpet av året. Merk: Frist for å melde inn ny måleravstand er […]

Les mer
08/12/2017 - 20:16

Status kl. 20:50: Da er lekkasjen utbedret og alle husstander skal ha fått vannet tilbake. Ved misfarget vann, la kaldtvannet renne. Vi beklager at det har tatt lang tid, men arbeidet har komplisert ——- Status kl. 15:30: vi jobber fremdeles med lekkasjen. SMS/telefonvarsling vil bli sendt til de husstander dette gjelder når vannet er tilbake. […]

Les mer
06/12/2017 - 10:42

I forbindelse med spyling av hovedvannledningsnettet har noen beboere fått varsling på 2 datoer.  Årsaken til dette er at de som ligger på grensen mellom to områder kan det være vanskelig å se hvem som tilhører hvilken vannledning. Ledningene blir spylt en gang, men pga ovennevnte kan det oppstå 2 sms varslinger. Vi beklager dette i […]

Les mer
01/12/2017 - 10:20

For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre kunder, foretas det i desember spyling og rengjøring av det kommunale vannledningsnettet på Spikkestad og i Hyggen. Alt arbeid vil foregå om kvelden og natten, kl. 19:00-06:00, fra mandag 4. desember til og med natt til torsdag 21. desember. Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. […]

Les mer
30/11/2017 - 09:52

Fellesnemdas bestilte rapport for utredning av kommunaltekniske tjenester i Nye Asker. Den eksterne utredningen vurderer hensiktsmessig eierskapsmodell og overordnet organisering av kommunaltekniske tjenester for nye Asker kommune. Det er analyseselskapet Kinei som har utarbeidet rapporten og som anbefaler med at Viva IKS bør omstilles til å produserer VA-tjenester for Nye Asker og Lier kommune. Rapporten blir en del […]

Les mer
29/11/2017 - 09:45

For å sikre jevn og god vannforsyning stenger vi vannet i Østskogveien- Skogveien torsdag den 30 november fra klokken 08:30 til klokken 14:00. Området som blir berørt er Østskogveien, Kvernveien, Bekkefaret, Skogveien og Østskogen terrasse Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekran før arbeidet starter. Tapp på forhånd opp vann til nødvendig forbruk. La vannet renne […]

Les mer
28/11/2017 - 08:16

For å sikre jevn og god vannforsyning stenger vi vannet i Brøholtveien tirsdag den 28 november fra klokken 21:00 til klokken 06:00. Området som blir berørt er Brøholtveien, Holtet og Øvreskogen Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekran før arbeidet starter. Tapp på forhånd opp vann til nødvendig forbruk. La vannet renne til det er […]

Les mer
23/11/2017 - 08:30

Vær obs, speilglatte veier i vårt distrikt. Politiet oppfordrer alle til å kjøre forsiktig eller la bilen stå. Viva IKS har mannskap ute, men klarer dessverre ikke å være overalt på en gang!

Les mer
22/11/2017 - 08:25

Viva IKS har ansvaret for brøyting og strøing av kommunale veier og gater samt gang- og sykkelveier i Lier, Røyken og Hurum kommuner Vi prioriterer hovedveiene, der bussene skal gå, og vi prioriterer skoler og andre kommunale institusjoner, der det er ekstra viktig å få bort snøen. All brøyting og strøing utføres av eget personell […]

Les mer
19/11/2017 - 07:00

Av Vann og avløp i Drammen kommune og Viva IKS I en spørreundersøkelse som Sentio har gjennomført for Norsk Vann svarte 85 prosent at de har søppelbøtte på badet og bruker den til restavfall. 78 prosent svarte at de ikke har annet enn tiss, bæsj og dopapir i doen. Til alle dere sier vi tusen […]

Les mer
16/11/2017 - 10:22

Viva IKS, sammen med Ringsaker kommune i Hedmark og Oppegård kommune, er først ut i landet med å ta i bruk nyutviklet system for utskifting av vannmålere. – Systemet er utviklet av firmaet Norkart på Lillehammer i samarbeid med blant annet Viva IKS. Systemet benyttes til utskifting av vannmålere, hvor oppdatering av målerprogram skjer umiddelbart […]

Les mer
15/11/2017 - 11:08

Vi innfører nå en nettportal hvor innbyggerne i kommunene Lier, Røyken og Hurum enkelt kan melde fra om feil. Ved å gå inn på vår nettside og velge Melde feil, kan du som innbyggere enkelt melde feil og mangler på vei, vann, avløp eller veilys. Dette kan typisk være at våre kunder, oppdager hull i […]

Les mer
14/11/2017 - 12:36

Viva IKS har ansvaret for brøyting og strøing av kommunale veier og gater samt gang- og sykkelveier i Lier, Røyken og Hurum kommuner Vi prioriterer hovedveiene, der bussene skal gå, og vi prioriterer skoler og andre kommunale institusjoner, der det er ekstra viktig å få bort snøen. All brøyting og strøing utføres av eget personell […]

Les mer
06/11/2017 - 12:11

For å sikre jevn og god vannforsyning stenger vi vannet i Oddevalveien tirsdag den 7 november fra klokken 18:30 til klokken 21:00. Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekran før arbeidet starter. Tapp på forhånd opp vann til nødvendig forbruk. La vannet renne til det er klart når det er tilbake. Mvh, Viva IKS Blir […]

Les mer
02/11/2017 - 10:56

Prioritering av fysiske trafikksikkerhetstiltak ble politisk vedtatt i tre våre tre eierkommuner (Lier, Røyken og Hurum) våren og forsommeren 2017. Grunnlaget for prioritering var alle de gode innspillene som kom inn høsten 2016 fra innbyggere, skoler og andre brukere av de kommunale veiene. Tusen takk for gode og konstruktive innspill til våre innbyggere! Tiltakene er inndelt i […]

Les mer
01/11/2017 - 13:45

For å sikre jevn og god vannforsyning stenger vi vannet i Øvre og Nedre Frognerlia fredag den 3 november fra klokken 09:00 til klokken 11:00. . Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekran før arbeidet starter. Tapp på forhånd opp vann til nødvendig forbruk. La vannet renne til det er klart når det er tilbake. […]

Les mer
27/10/2017 - 14:25

For å sikre jevn og god vannforsyning stenger vi vannet i Gjerdal mandag den 30 oktober fra klokken 09:00 til klokken 16:00. Dette gjøres for å ferdigstille pågående arbeid. Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekran før arbeidet starter. Tapp på forhånd opp vann til nødvendig forbruk. La vannet renne til det er klart når […]

Les mer

Grunnet vannlekkasje på hovedledningen er vannet borte i Møllerveien og Skysetveien. Lekkasje punktet er lokalisert og arbeidet med å utbedre lekkasjen er i gang. Alle beboere er varslet via SMS eller telefon. Blir du varslet? Sjekk din oppføring her: http://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/

Les mer
24/10/2017 - 08:27

For å sikre jevn og god vannforsyning stenger vi vannet 25 oktober fra klokken 09:00 til klokken 15:00. Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekran før arbeidet starter. Tapp på forhånd opp vann til nødvendig forbruk. La vannet renne til det er klart når det er tilbake. Alle berørte abonnenter er varslet via SMS og […]

Les mer

For å sikre jevn og god vannkvalitet skal vi rengjøre hovedvannledningsnettet i området Knivsvik og Sandtangen i Hurum 25 oktober. Vannet vil være stengt fra klokken 19:00 til klokken 06:00. Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekranen før spylingen/arbeidet starter. Tapp på forhånd opp rent vann til nødvendig forbruk. La vannet renne til det er klart når […]

Les mer
23/10/2017 - 12:54

Stenging av vannet i Grindene og Haugane For å sikre jevn og god vannforsyning stenger vi vannet tirsdag den 24 oktober fra klokken 22:00 til klokken 06:00 onsdagsmorgen. Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekran før arbeidet starter. Tapp på forhånd opp vann til nødvendig forbruk. La vannet renne til det er klart når det er […]

Les mer
18/10/2017 - 09:10

Det er kapasitetsproblemer ved renseanleggene i Åros og Lahell. Nye byggesøknader fra områdene rundt Åros, Spikkestad og Båtstø må derfor vurderes nøye opp mot avløpskapasiteten. Kapasiteten ved renseanleggene gjør det problematisk å ta imot avløp fra nye utbygginger i disse områdene. Dette vil imidlertid ikke påvirke de som allerede er påkoblet renseanleggene i Åros og […]

Les mer
12/10/2017 - 13:48

Grunnet gårsdagens hendelse har vi besluttet at vi skal  rengjøre hovedvannledningsnettet i ditt område torsdag den 12. oktober. Vannet vil være stengt fra klokken 22:00  til klokken 06:00 neste morgen. Dette gjøres for å sikre jevn og god vannforsyning. Områder som er berørte er : Morbergveien, Dølstuveien, Markveien, Gaupeveien, Beverveien, Grevlingveien, Elgveien, Hjorteveien, Prestenga, Håkaleina og […]

Les mer
11/10/2017 - 22:47

Da er lekkasjen tettet og vannet er satt på igjen i Bergliveien, Slemmestad. Vi har spylt ut alle hovedledninger, men hvis vannet er missfarget la vannet renne til det er klart.

Les mer

Grunnet vannlekkasje i Bergliveien, Slemmestad har mange mistet vannet eller har dårligere vanntrykk enn vanlig. Mange opplever at vannet er brunt eller har partikkler. Vi jobber iherdig for å tette lekkasjen og få bedret vannkvaliteten. Det er satt opp spyling av ledningsnettet i natt, men vi ser at med dem utfordringer vi har hatt i dag […]

Les mer

Grunnet vannlekkasje i Bergliveien 38,  på Slemmestad i Røyken er vannet stengt av. Mannskaper er ute for å utbedre skaden. Vi beklager ulempen dette medfører.  

Les mer
10/10/2017 - 14:43

Dette er en melding fra Viva IKS. For å sikre god og jevn vannkvalitet skal vi rengjøre hovedvannledningsnettet i ditt område onsdag den 11. oktober. Vannet vil være stengt fra klokken 21:00  til klokken 06:00 neste morgen. Områder som er berørte er : Auke, Gamle Skolevei, Østskogveien og Bekkeliveien. Alle berørte er varslet via SMS og […]

Les mer

For å sikre god og jevn vannkvalitet skal vi rengjøre hovedvannledningsnettet i ditt område 11. oktober. Vannet vil være stengt fra klokken 08:00 til klokken 14:30. Området som vi bli berørt er Odinsvei, Kvernveien, Solliveien, Bergliveien og Slemmestadveien 42 frem til kapellet. Alle berørte abonenter er varslet via SMS eller telefon. Vi anbefaler at du stenger […]

Les mer
05/10/2017 - 09:57

Viva IKS var så fornøyd med sin do-kampanje i fjor at de nå vil gjenta den i år. Do-kampanjen har et enkelt budskap. «Tiss, bæsj og dopapir er alt som skal i do, alt annet skal i søpla». – Vårt enkle budskap og langsiktige mål er at vi skal bruke gebyrpengene på nødvendig vedlikehold og […]

Les mer
02/10/2017 - 12:55

Dette er en melding fra Viva IKS. Grunnet vannlekkasje i Grimsrudveien , Jerdal er vannet borte i ditt område. Vi jobber med å utbedre lekkasjen. Når vannet er tilbake, la vannet renne til det er klart. Blir du varslet? Sjekk din oppføring her: http://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/

Les mer
27/09/2017 - 09:50

For å sikre jevn og god vannforsyning stenger vi vannet :  28. september fra klokken 23:00 til klokken 06:00. Området er deler av Åmotveien i Lier Alle berørte abonnenter er varslet pr. telefon/ SMS. Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekran før arbeidet starter. Tapp på forhånd opp vann til nødvendig forbruk. La vannet renne til […]

Les mer
25/09/2017 - 14:28

For å sikre jevn og god vannforsyning og klargjøring til spyling vil vannet være stengt:  26. september fra klokken 22:00 til klokken 06:00. Området er deler av Jakslandsveien og Liverudveien, Røyken. Alle berørte abonnenter er varslet pr. telefon/ SMS. Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekran før arbeidet starter. Tapp på forhånd opp vann til nødvendig […]

Les mer

Gjennom samarbeidsprogrammet Godt Vann Drammensregionen har vann- og avløpsavdelingene i 6 kommuner og Viva IKS for lengst funnet ut at felles utfordringer best kan løses i fellesskap. Les mer om vår dokampanje på doguiden.no

Les mer

Grunnet vannlekkasje i en kum må vi dessverre stenge vannet i kveld 25 september klokken 23:00. Vannet er stengt til klokken 07:00 neste morgen (tirsdag morgen). Vi anbefaler våre kunder til å tappe vann til eget bruk, steng innvendig stoppekran før arbeidet starter. La vannet renne til det er klart når det er tilbake. Området som blir […]

Les mer
12/09/2017 - 12:25

Høringen dreier seg om endringer i eksisterende forskrift. Gjeldende forskrift er hjemlet i opphevet lov og hjemmelsgrunnlaget må endres. Viva IKS ønsker en felles forskrift for alle tre kommunene, for å sikre likebehandling av abonnentene og mer effektiv saksbehandling. Ny forskrift er ment å være oppklarende og presiserende. Det er presisert at hjemmelshaver på eiendommen […]

Les mer

For å sikre jevn og god vannforsyning og klargjøring til spyling vil vannet være stengt: 13. september fra klokken 09:00 til klokken 14:00. Området er deler av Bakkekroken og Damveien i Hyggen, Røyken. Alle berørte abonnenter er varslet pr. telefon/ SMS. Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekran før arbeidet starter. Tapp på forhånd opp vann […]

Les mer
07/09/2017 - 22:41

Dette er en melding fra Viva IKS. Vannet er nå satt på igjen. Dersom vannet er missfarget, la kaldtvannet renne til det er klart igjen. Se www.viva-iks.no for mer informasjon

Les mer

Dette er en melding fra Viva IKS. Grunnet vannlekkasje er vannet borte  i ditt område. Vi jobber med å utbedre lekkasjen. Ny melding blir sendt når skaden er utbedret og vannet er satt på igjen. Vi beklager.

Les mer

For å sikre jevn og god vannkvalitet vil vi rengjøre hovedvannledninngsnettet i området: Søndrehellende og Torskroken i Lier, mandag 11. september. Vannet vil være stengt fra klokken 09:00 til klokken 14:00. Vi anbefaler at du: Stenger innvendig stoppekranen før spylingen starter Tapp opp vann til eget forbruk La vannet renne til det er klart når det er tilbake

Les mer
06/09/2017 - 13:05

Ser du mørke lamper eller andre feil på veilyset der du ferdes? Vi har faste rutiner for feil ved veilys. Som hovedregel gjelder følgende: Feil ved veilys på hele strekninger reparerer vi fortløpende Feil på enkelt lamper blir samlet i ‘reparasjonsrunde’  Vi er avhengig av tips om å reparere veilys på kommunale veier. Meld fra til oss […]

Les mer
04/09/2017 - 20:41

Forberedelser til spyling av vannledningsnettet. For å sikre jevn og god vannforsyning til våre kunder må vi stenge vannet fra 5. september fra klokken 21:00 til klokken 06:00 neste morgen. Området er: Brøholtveien Holtet Enga Høgløkka Dagslet Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekran før arbeidet starter. Tapp på forhånd opp vann til nødvendig forbruk.

Les mer
31/08/2017 - 09:44

Faktura for 3. termin er nå sendt ut for Lier, Hurum og Røyken.  Det faktureres nå 4 ganger pr. år.  Se linken under fakturering:  http://www.viva-iks.no/gebyrer-og-avgifter/fakturering/ Du kan også sjekke ditt forbruk og  evt. din faktura i Min Eiendom: Selvbetjening      

Les mer

Abonnementer i området kan oppleve missfarget vann. dette på grunn av arbeid på ledningsnettet som ble utført natt til torsdag 31.08. i noen tilfeller kan det ta litt tid før vannet blir klart. La vannet renne til det blir klart Mvh Viva iks

Les mer
30/08/2017 - 13:22

Drikkevannet i Holmsbu, Kana og Rødtangen-området er nå «friskmeldt» og vi bruker nå normale klormengder. Vannet skal igjen smake friskt og godt, uten fremtredende klorlukt.

Les mer
29/08/2017 - 07:35

Grunnet arbeid på ledningsnettet vil vannet stenges onsdag 30. august fra klokken 21:00 til klokken 06:00. Området er Baneveien 34- 118, samt noen husstander i Trollerudveien. Vi anbefaler at innvendig stoppekran stenges før arbeidet starter. La vannet renne til det er klart når det er tilbake. Tapp opp vann til eget forbruk. Alle berørte husstander er varslet via […]

Les mer
28/08/2017 - 08:11

Lier, Sliperiveien For å sikre god vannforsyning vil vannet være steng i Sliperiveien, Lier 29. august fra klokken 09:00 til klokken 13:00. Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekran før arbeidet starter. Tapp på forhånd opp vann til nødvendig forbruk.

Les mer
25/08/2017 - 14:20

Vi har økt klortilsetning ved Sandungen vannbehandlingsanlegg og i Holmsbu høydebasseng da det er påvist noe forhøyet verdier av bakterieinnhold i drikkevannet i Holmsbu, Kana og Rødtangen-området. Bakteriene er i utgangspunktet ikke farlig, med vi oppfordrer allikevel de av våre kunder med nedsatt immunforsvar om å koke vannet til drikke og matlaging. Hva skal du […]

Les mer
23/08/2017 - 10:12

Grunnet arbeid på vannledningsnettet vil vannet være avstengt torsdag den 24 august fra klokken 09:00- 16:00. Arbeidet utføres for å sikre vannforsyningen i ditt område.  Vi anbefaler at innvendig stoppekran stenges før arbeidet starter. Tapp opp vann til eget forbruk, toalettbesøk mm.  La vannet renne til det er klart når det er tilbake. Med vennlig hilsen […]

Les mer

Vis alle nyheter

Kontakt oss

Åpningstider:
08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00