Nyhetsarkiv

22/11/2017 - 08:25

Viva IKS har ansvaret for brøyting og strøing av kommunale veier og gater samt gang- og sykkelveier i Lier, Røyken og Hurum kommuner Vi prioriterer hovedveiene, der bussene skal gå, og vi prioriterer skoler og andre kommunale institusjoner, der det er ekstra viktig å få bort snøen. All brøyting og strøing utføres av eget personell […]

Les mer
21/11/2017 - 08:52

Fellesnemdas bestilte rapport for utredning av kommunaltekniske tjenester i Nye Asker. Den eksterne utredningen vurderer hensiktsmessig eierskapsmodell og overordnet organisering av kommunaltekniske tjenester for nye Asker kommune. Det er analyseselskapet Kinei som har utarbeidet rapporten og som anbefaler med at Viva IKS bør omstilles til å produserer VA-tjenester for Nye Asker og Lier kommune. Rapporten blir en del […]

Les mer
19/11/2017 - 07:00

Av Vann og avløp i Drammen kommune og Viva IKS I en spørreundersøkelse som Sentio har gjennomført for Norsk Vann svarte 85 prosent at de har søppelbøtte på badet og bruker den til restavfall. 78 prosent svarte at de ikke har annet enn tiss, bæsj og dopapir i doen. Til alle dere sier vi tusen […]

Les mer
16/11/2017 - 10:22

Viva IKS, sammen med Ringsaker kommune i Hedmark og Oppegård kommune, er først ut i landet med å ta i bruk nyutviklet system for utskifting av vannmålere. – Systemet er utviklet av firmaet Norkart på Lillehammer i samarbeid med blant annet Viva IKS. Systemet benyttes til utskifting av vannmålere, hvor oppdatering av målerprogram skjer umiddelbart […]

Les mer
15/11/2017 - 11:08

Vi innfører nå en nettportal hvor innbyggerne i kommunene Lier, Røyken og Hurum enkelt kan melde fra om feil. Ved å gå inn på vår nettside og velge Melde feil, kan du som innbyggere enkelt melde feil og mangler på vei, vann, avløp eller veilys. Dette kan typisk være at våre kunder, oppdager hull i […]

Les mer
14/11/2017 - 12:36

Viva IKS har ansvaret for brøyting og strøing av kommunale veier og gater samt gang- og sykkelveier i Lier, Røyken og Hurum kommuner Vi prioriterer hovedveiene, der bussene skal gå, og vi prioriterer skoler og andre kommunale institusjoner, der det er ekstra viktig å få bort snøen. All brøyting og strøing utføres av eget personell […]

Les mer
06/11/2017 - 12:11

For å sikre jevn og god vannforsyning stenger vi vannet i Oddevalveien tirsdag den 7 november fra klokken 18:30 til klokken 21:00. Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekran før arbeidet starter. Tapp på forhånd opp vann til nødvendig forbruk. La vannet renne til det er klart når det er tilbake. Mvh, Viva IKS Blir […]

Les mer
02/11/2017 - 10:56

Prioritering av fysiske trafikksikkerhetstiltak ble politisk vedtatt i tre våre tre eierkommuner (Lier, Røyken og Hurum) våren og forsommeren 2017. Grunnlaget for prioritering var alle de gode innspillene som kom inn høsten 2016 fra innbyggere, skoler og andre brukere av de kommunale veiene. Tusen takk for gode og konstruktive innspill til våre innbyggere! Tiltakene er inndelt i […]

Les mer
01/11/2017 - 13:45

For å sikre jevn og god vannforsyning stenger vi vannet i Øvre og Nedre Frognerlia fredag den 3 november fra klokken 09:00 til klokken 11:00. . Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekran før arbeidet starter. Tapp på forhånd opp vann til nødvendig forbruk. La vannet renne til det er klart når det er tilbake. […]

Les mer
27/10/2017 - 14:25

For å sikre jevn og god vannforsyning stenger vi vannet i Gjerdal mandag den 30 oktober fra klokken 09:00 til klokken 16:00. Dette gjøres for å ferdigstille pågående arbeid. Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekran før arbeidet starter. Tapp på forhånd opp vann til nødvendig forbruk. La vannet renne til det er klart når […]

Les mer

Grunnet vannlekkasje på hovedledningen er vannet borte i Møllerveien og Skysetveien. Lekkasje punktet er lokalisert og arbeidet med å utbedre lekkasjen er i gang. Alle beboere er varslet via SMS eller telefon. Blir du varslet? Sjekk din oppføring her: http://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/

Les mer
24/10/2017 - 08:27

For å sikre jevn og god vannforsyning stenger vi vannet 25 oktober fra klokken 09:00 til klokken 15:00. Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekran før arbeidet starter. Tapp på forhånd opp vann til nødvendig forbruk. La vannet renne til det er klart når det er tilbake. Alle berørte abonnenter er varslet via SMS og […]

Les mer

For å sikre jevn og god vannkvalitet skal vi rengjøre hovedvannledningsnettet i området Knivsvik og Sandtangen i Hurum 25 oktober. Vannet vil være stengt fra klokken 19:00 til klokken 06:00. Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekranen før spylingen/arbeidet starter. Tapp på forhånd opp rent vann til nødvendig forbruk. La vannet renne til det er klart når […]

Les mer
23/10/2017 - 12:54

Stenging av vannet i Grindene og Haugane For å sikre jevn og god vannforsyning stenger vi vannet tirsdag den 24 oktober fra klokken 22:00 til klokken 06:00 onsdagsmorgen. Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekran før arbeidet starter. Tapp på forhånd opp vann til nødvendig forbruk. La vannet renne til det er klart når det er […]

Les mer
18/10/2017 - 09:10

Det er kapasitetsproblemer ved renseanleggene i Åros og Lahell. Nye byggesøknader fra områdene rundt Åros, Spikkestad og Båtstø må derfor vurderes nøye opp mot avløpskapasiteten. Kapasiteten ved renseanleggene gjør det problematisk å ta imot avløp fra nye utbygginger i disse områdene. Dette vil imidlertid ikke påvirke de som allerede er påkoblet renseanleggene i Åros og […]

Les mer
12/10/2017 - 13:48

Grunnet gårsdagens hendelse har vi besluttet at vi skal  rengjøre hovedvannledningsnettet i ditt område torsdag den 12. oktober. Vannet vil være stengt fra klokken 22:00  til klokken 06:00 neste morgen. Dette gjøres for å sikre jevn og god vannforsyning. Områder som er berørte er : Morbergveien, Dølstuveien, Markveien, Gaupeveien, Beverveien, Grevlingveien, Elgveien, Hjorteveien, Prestenga, Håkaleina og […]

Les mer
11/10/2017 - 22:47

Da er lekkasjen tettet og vannet er satt på igjen i Bergliveien, Slemmestad. Vi har spylt ut alle hovedledninger, men hvis vannet er missfarget la vannet renne til det er klart.

Les mer

Grunnet vannlekkasje i Bergliveien, Slemmestad har mange mistet vannet eller har dårligere vanntrykk enn vanlig. Mange opplever at vannet er brunt eller har partikkler. Vi jobber iherdig for å tette lekkasjen og få bedret vannkvaliteten. Det er satt opp spyling av ledningsnettet i natt, men vi ser at med dem utfordringer vi har hatt i dag […]

Les mer

Grunnet vannlekkasje i Bergliveien 38,  på Slemmestad i Røyken er vannet stengt av. Mannskaper er ute for å utbedre skaden. Vi beklager ulempen dette medfører.  

Les mer
10/10/2017 - 14:43

Dette er en melding fra Viva IKS. For å sikre god og jevn vannkvalitet skal vi rengjøre hovedvannledningsnettet i ditt område onsdag den 11. oktober. Vannet vil være stengt fra klokken 21:00  til klokken 06:00 neste morgen. Områder som er berørte er : Auke, Gamle Skolevei, Østskogveien og Bekkeliveien. Alle berørte er varslet via SMS og […]

Les mer

For å sikre god og jevn vannkvalitet skal vi rengjøre hovedvannledningsnettet i ditt område 11. oktober. Vannet vil være stengt fra klokken 08:00 til klokken 14:30. Området som vi bli berørt er Odinsvei, Kvernveien, Solliveien, Bergliveien og Slemmestadveien 42 frem til kapellet. Alle berørte abonenter er varslet via SMS eller telefon. Vi anbefaler at du stenger […]

Les mer
05/10/2017 - 09:57

Viva IKS var så fornøyd med sin do-kampanje i fjor at de nå vil gjenta den i år. Do-kampanjen har et enkelt budskap. «Tiss, bæsj og dopapir er alt som skal i do, alt annet skal i søpla». – Vårt enkle budskap og langsiktige mål er at vi skal bruke gebyrpengene på nødvendig vedlikehold og […]

Les mer
02/10/2017 - 12:55

Dette er en melding fra Viva IKS. Grunnet vannlekkasje i Grimsrudveien , Jerdal er vannet borte i ditt område. Vi jobber med å utbedre lekkasjen. Når vannet er tilbake, la vannet renne til det er klart. Blir du varslet? Sjekk din oppføring her: http://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/

Les mer
27/09/2017 - 09:50

For å sikre jevn og god vannforsyning stenger vi vannet :  28. september fra klokken 23:00 til klokken 06:00. Området er deler av Åmotveien i Lier Alle berørte abonnenter er varslet pr. telefon/ SMS. Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekran før arbeidet starter. Tapp på forhånd opp vann til nødvendig forbruk. La vannet renne til […]

Les mer
25/09/2017 - 14:28

For å sikre jevn og god vannforsyning og klargjøring til spyling vil vannet være stengt:  26. september fra klokken 22:00 til klokken 06:00. Området er deler av Jakslandsveien og Liverudveien, Røyken. Alle berørte abonnenter er varslet pr. telefon/ SMS. Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekran før arbeidet starter. Tapp på forhånd opp vann til nødvendig […]

Les mer

Gjennom samarbeidsprogrammet Godt Vann Drammensregionen har vann- og avløpsavdelingene i 6 kommuner og Viva IKS for lengst funnet ut at felles utfordringer best kan løses i fellesskap. Les mer om vår dokampanje på doguiden.no

Les mer

Grunnet vannlekkasje i en kum må vi dessverre stenge vannet i kveld 25 september klokken 23:00. Vannet er stengt til klokken 07:00 neste morgen (tirsdag morgen). Vi anbefaler våre kunder til å tappe vann til eget bruk, steng innvendig stoppekran før arbeidet starter. La vannet renne til det er klart når det er tilbake. Området som blir […]

Les mer
12/09/2017 - 12:25

Høringen dreier seg om endringer i eksisterende forskrift. Gjeldende forskrift er hjemlet i opphevet lov og hjemmelsgrunnlaget må endres. Viva IKS ønsker en felles forskrift for alle tre kommunene, for å sikre likebehandling av abonnentene og mer effektiv saksbehandling. Ny forskrift er ment å være oppklarende og presiserende. Det er presisert at hjemmelshaver på eiendommen […]

Les mer

For å sikre jevn og god vannforsyning og klargjøring til spyling vil vannet være stengt: 13. september fra klokken 09:00 til klokken 14:00. Området er deler av Bakkekroken og Damveien i Hyggen, Røyken. Alle berørte abonnenter er varslet pr. telefon/ SMS. Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekran før arbeidet starter. Tapp på forhånd opp vann […]

Les mer
07/09/2017 - 22:41

Dette er en melding fra Viva IKS. Vannet er nå satt på igjen. Dersom vannet er missfarget, la kaldtvannet renne til det er klart igjen. Se www.viva-iks.no for mer informasjon

Les mer

Dette er en melding fra Viva IKS. Grunnet vannlekkasje er vannet borte  i ditt område. Vi jobber med å utbedre lekkasjen. Ny melding blir sendt når skaden er utbedret og vannet er satt på igjen. Vi beklager.

Les mer

For å sikre jevn og god vannkvalitet vil vi rengjøre hovedvannledninngsnettet i området: Søndrehellende og Torskroken i Lier, mandag 11. september. Vannet vil være stengt fra klokken 09:00 til klokken 14:00. Vi anbefaler at du: Stenger innvendig stoppekranen før spylingen starter Tapp opp vann til eget forbruk La vannet renne til det er klart når det er tilbake

Les mer
06/09/2017 - 13:05

Ser du mørke lamper eller andre feil på veilyset der du ferdes? Vi har faste rutiner for feil ved veilys. Som hovedregel gjelder følgende: Feil ved veilys på hele strekninger reparerer vi fortløpende Feil på enkelt lamper blir samlet i ‘reparasjonsrunde’  Vi er avhengig av tips om å reparere veilys på kommunale veier. Meld fra til oss […]

Les mer
04/09/2017 - 20:41

Forberedelser til spyling av vannledningsnettet. For å sikre jevn og god vannforsyning til våre kunder må vi stenge vannet fra 5. september fra klokken 21:00 til klokken 06:00 neste morgen. Området er: Brøholtveien Holtet Enga Høgløkka Dagslet Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekran før arbeidet starter. Tapp på forhånd opp vann til nødvendig forbruk.

Les mer
31/08/2017 - 09:44

Faktura for 3. termin er nå sendt ut for Lier, Hurum og Røyken.  Det faktureres nå 4 ganger pr. år.  Se linken under fakturering:  http://www.viva-iks.no/gebyrer-og-avgifter/fakturering/ Du kan også sjekke ditt forbruk og  evt. din faktura i Min Eiendom: Selvbetjening      

Les mer

Abonnementer i området kan oppleve missfarget vann. dette på grunn av arbeid på ledningsnettet som ble utført natt til torsdag 31.08. i noen tilfeller kan det ta litt tid før vannet blir klart. La vannet renne til det blir klart Mvh Viva iks

Les mer
30/08/2017 - 13:22

Drikkevannet i Holmsbu, Kana og Rødtangen-området er nå «friskmeldt» og vi bruker nå normale klormengder. Vannet skal igjen smake friskt og godt, uten fremtredende klorlukt.

Les mer
29/08/2017 - 07:35

Grunnet arbeid på ledningsnettet vil vannet stenges onsdag 30. august fra klokken 21:00 til klokken 06:00. Området er Baneveien 34- 118, samt noen husstander i Trollerudveien. Vi anbefaler at innvendig stoppekran stenges før arbeidet starter. La vannet renne til det er klart når det er tilbake. Tapp opp vann til eget forbruk. Alle berørte husstander er varslet via […]

Les mer
28/08/2017 - 08:11

Lier, Sliperiveien For å sikre god vannforsyning vil vannet være steng i Sliperiveien, Lier 29. august fra klokken 09:00 til klokken 13:00. Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekran før arbeidet starter. Tapp på forhånd opp vann til nødvendig forbruk.

Les mer
25/08/2017 - 14:20

Vi har økt klortilsetning ved Sandungen vannbehandlingsanlegg og i Holmsbu høydebasseng da det er påvist noe forhøyet verdier av bakterieinnhold i drikkevannet i Holmsbu, Kana og Rødtangen-området. Bakteriene er i utgangspunktet ikke farlig, med vi oppfordrer allikevel de av våre kunder med nedsatt immunforsvar om å koke vannet til drikke og matlaging. Hva skal du […]

Les mer
23/08/2017 - 10:12

Grunnet arbeid på vannledningsnettet vil vannet være avstengt torsdag den 24 august fra klokken 09:00- 16:00. Arbeidet utføres for å sikre vannforsyningen i ditt område.  Vi anbefaler at innvendig stoppekran stenges før arbeidet starter. Tapp opp vann til eget forbruk, toalettbesøk mm.  La vannet renne til det er klart når det er tilbake. Med vennlig hilsen […]

Les mer
17/08/2017 - 10:42

Onsdag 16.8 var det informasjonsmøte for innbyggere i Lier angående nytt avløpsanlegg for Tronstad og Gunnerudveien på Haugestad. De som er interessert i dette prosjektet kan gå inn på siden og følge med på fremdriften. Presentasjon fra møte kan du se på siden for prosjektet.

Les mer
16/08/2017 - 14:00

Grunnet arbeid på vannledningsnettet i Bøveien – Lier vil vannet være avstengt den 17 august fra klokken 09:00-12:00. Vi gjør oppmerksom på at innvendig stoppekran bør stenges. Tapp opp vann til eget forbruk. Vi beklager ulempene. Berørte husstander er varslet pr. telefon  

Les mer
13/08/2017 - 03:37

Oppdatert. 13.08.17  kl: 06:07 Lekkasjen er nå utbedret og berørte husstander skal ha fått vannet tilbake. Husstander i området kan oppleve misfarget/brunt vann. Vi anbefaler våre kunder om å la vannet renne til det er klart. Vi beklager ulemper dette medfører våre abonnenter.… Med vennlig hilsen Viva Iks På grunn av at det er oppdaget […]

Les mer
11/08/2017 - 09:50

Visste du at….. Kvaliteten på spring-og flaskevann er tilnærmet lik, men forskjellen på energiforbruket er vesentlig! Det samme gjelder prisen. En gjennomsnittlig norsk husholdning, bestående av to voksne og to barn som til sammen drikker 5 liter vann i døgnet, betaler 34 kroner i året for vannet de drikker fra springen. Til sammenligning koster en […]

Les mer
31/07/2017 - 14:54

Grunnet arbeid på ledningsnettet vil vannet være avstengt i Årkvislaveien 35-54 i Lier, tirsdag 1. august fra klokken 08:00 til klokken 12:00 . Vi anbefaler at innvendig stoppekran stenges før arbeidet starter. La vannet renne til det er klart når det er tilbake. Frem innlegg

Les mer
13/07/2017 - 05:16

I forbindelse med tiltak mot flom langs Skitthegga skal kulverter og elva ryddes for trefall, dø vegetasjon og avleiring. Viva IKS har fått i oppdrag av Røyken kommune å for rydde langs kommunal eiendom og vei. VIva IKS er i gang med arbeidene fra Røyken sentrum; langs gangveien bak Bråset Bo og omsorgssenter mot Hyggenveien […]

Les mer
10/07/2017 - 10:30

Tenk deg at det ikke kommer en dråpe vann i kranen, og du gjerne skulle hatt en kaffekopp på morgenen. Irriterende, men ikke kritisk. Verre er det å ikke få pusset tennene, vasket seg eller spylt ned i toalettet. Vi som bor i Norge er heldige, som har god tilgang på trygt, rent vann rett […]

Les mer
03/07/2017 - 07:14

Grunnet arbeid på ledningsnettet vil det bli endringer i vannforsyningen fra Vestsideveien 20 og frem til Egge skole. Vi er nødt til å snu vannretningen slik at dette kan medføre misfarget vann. La vannet renne til vannet er klart igjen.

Les mer
14/06/2017 - 10:00

Klimaendringer og befolkningsvekst skaper hodebry for vann- og avløpsbransjen. – Konsekvensene for svikt i vannforsyningen er store, advarer leder for risk management i Rambøll Grete Kirkeberg Mørk.  Onsdag ettermiddag holder hun innlegg på Viva-konferansen, der temaet er hvordan vann- og avløpsbransjen kan løse klimautfordringene.  Nok vann? Vil vi ha tilgang på nok vann og godt […]

Les mer
12/06/2017 - 07:00

I tidsrommet tirsdag 13. juni til torsdag 15. juni vil abonnenter i Lier og Røyken få vann fra Holsfjorden via Asker og Bærum vannverk istedenfor Glitrevannverk grunnet utbedringer.  

Les mer
08/06/2017 - 08:43

  For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre kunder, foretas spyling og rengjøring av det kommunale vannledningsnettet 8 juni i området Heggtoppen, Grette og Frognerlia fra kl  21:00-06:00 neste morgen Berørte abonnenter varsles direkte med SMS/talemelding. NB: Alle abonnenter må stenge hovedstoppekranen for å redusere problemer med luft og misfarget vann. Noen gode råd […]

Les mer

Faktura for 2. termin er nå sendt ut for Lier og Røyken.  Det faktureres nå 4 ganger pr. år.  Se linken under fakturering:  http://www.viva-iks.no/gebyrer-og-avgifter/fakturering/      

Les mer
02/06/2017 - 23:38

Hvordan kan det bli lettere å sykle og gå til og fra Lier stasjon? Buskerudbyen og Viva IKS frir til publikum for innspill og ideer. – Vi ønsker oss tilbakemeldinger fra ekspertene, det vil si de som bruker Lier stasjon og ferdes til fots eller på sykkel i området rundt, sier Siw Anett Stråle Enerud, […]

Les mer
01/06/2017 - 09:00

Vi har nå fått på plass «min eiendom». Du som kunde kan nå enkelt sjekke ditt vann og avløpsforbruk via «min eiendom» Min eiendom er tilgjengelig hele døgnet på alle digitale plattformer, du kan logge deg inn via PC, smarttelefon og lesebrett. Du finner siden under Selvbetjening. Pålogging er med sikker ID via ID-portalen. Du kan blant annet: Sjekke […]

Les mer
30/05/2017 - 05:43

Oppdatert 31. mai, kl. 13:50: Kokeanbefaling av drikkevannet opphører Oppdatert 30. mai, kl. 11:45: Lekkasjen er nå utbedret og berørte husstander skal ha fått vannet tilbake. Husstander i området kan oppleve misfarget/brunt vann. Vi anbefaler våre kunder om å la vannet renne til det er klart. I tillegg anbefaler vi koking av drikkevannet inntil det […]

Les mer
22/05/2017 - 09:44

Da er lekkasjen tettet og vannet blir satt på igjen, vi beklager ulempene dette har gitt dere. Vannet kan være misfarget i en periode men la vannet renne til det er klart.  

Les mer

Forslag til Felles lokal forskrift som regulerer påslipp av olje-, fettholdig- og / eller industrielt avløpsvann til kommunalt nett for de 9 kommunene i GVD samarbeide legges herved ut på høring. Hensikten med forskriften er å regulere påslipp av stoffer og / eller konsentrasjoner ut over det kommunale renseanlegg er designet for å rense. Høringsbrev […]

Les mer

Grunnet vannlekkasje i Bergliveien på Slemmestad i Røyken er vannet stengt av. Mannskaper er ute for å utbedre skaden. Vi prøver å få satt på vann til flest mulig abonnenter. Vi beklager ulempen dette medfører.

Les mer
19/05/2017 - 11:01

Grunnet lekkasje på vannledning er vannet stengt av i Granliveien, Røyken. Ny melding kommer når lekkasjen er utbedret. Vi beklager, hilsen Viva Da er vannet tilbake i Granliveien. Ved missfarget vann, la vannet renne til det blir klart Mvh Viva

Les mer
18/05/2017 - 11:28

Rengjøring av hovedvannledningsnett Lier   For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre kunder, foretas spyling og rengjøring av det kommunale vannledningsnettet.   Kvelds-nattspyling: Søndag 21. mai til og med natt til tirsdag 6. juni. Alt arbeidet vil foregå om kvelden og natten. 21 mai i området fra Lyngås til området Lier Sykehus fra kl […]

Les mer
17/05/2017 - 07:00

Et av landets største idrettsarrangementer kommer til Lier, Røyken, Hurum og avsluttes ved Risenga idrettspark i Asker ettermiddagen med antatt målgang ca. klokken 18:35, 17. mai. Etappen går fra Hønefoss, via Lier, Røyken og Hurum til Asker. Sykkelrittet kommer inn i Lierbyen fra Skaret og Sylling, over Kjellstad mot Lahell, Hyggen og Klokkarstua, over Filtvet […]

Les mer
15/05/2017 - 14:12

På grunn av vannlekkasje på vannledningen  på Jerdal , vil abonnenter tilknyttet den kommunale vannledningen fra Hernestangen og til enden ved Grimsrudveien 90 være uten vann. La vannet renne til det er klart når vannet er tilbake. Vi beklager ulemper dette medfører våre abonnenter. Med vennlig hilsen Viva

Les mer
12/05/2017 - 10:25

«Synlig» er den største forskjellen på eget selskap eller innbakt et sted i kommunens organisasjon. Håndteres vann, kloakk og veier (kalles «Kommunalteknikk») i Nye Asker best i eget selskap? Svaret er: Ja Røyken og Hurum eier (sammen med Lier) selskapet Viva IKS, – kommunalteknikk for de tre kommunene. Det er fordeler og ulemper med det […]

Les mer
10/05/2017 - 08:41

Det er mange henvendelser fra innbyggere som lurer på hvorfor smaken på vannet er annerledes enn før. Vi har undersøkt med Glitre om hva årsaken kan være. Glitre forteller at etter bruken av Sætervann har noen vannprøver i Frogn hatt høyt kimtall. For å få ned kimtallet har Glitre begynt å klore vannet ut fra […]

Les mer
09/05/2017 - 12:00

  Er du opptatt av hvordan vi kan tilby innbyggerne trygge, innovative og bærekraftige løsninger innenfor vei, vann og avløp? Velkommen til fagseminar onsdag 14. juni 2017 kl. 14.00–16.30 på Sekkefabrikken Kulturhus, Slemmestad i Røyken. Påmelding inne 25. mai til: pamelding@viva-iks.no Viva IKS-konferanseinvitasjon  

Les mer

Asker og Røyken kommune har besluttet å bygge ny gang- og sykkelvei langs Underlandsveien fra Hallenskog i Røyken til Heggedal i Asker kommune. Målet med prosjektet er å bygge fortau langs Underlandsveien i Røyken. Fortauet strekker seg fra kommunegrensen Røyken/Asker til Underlandsveien 91. Antatt lengde på strekket er ca 850 meter. Reguleringsplan med bestemmelser for tiltaket […]

Les mer
05/05/2017 - 10:11

For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre kunder, foretas spyling og rengjøring av det kommunale vannledningsnettet. Kvelds-nattspyling: Mandag 8. mai til og med natt til tirsdag 16. mai. Alt arbeidet vil foregå om kvelden og natten, det vil si fra kl. 19:00 – 06:00 Mandag 8. mai, kl. 21:00-06:00: Drammensveien, Gamle Drammensvei, Kjennerudveien, […]

Les mer
02/05/2017 - 13:00

2. mai 2017 starter Viva IKS arbeidet med å gjøre ytterligere forbedringer med overvannet i Tofte sentrum i Hurum. På grunn av til tider mye overvann ved mye nedbør, vil Viva IKS derfor etablere to nye veisluk. På tre steder endres asfaltering nettopp for å føre overvannet til veisluket. I tillegg vil vi anlegge en […]

Les mer
30/04/2017 - 22:24

Ledningsbruddet er nå avdekket . Gravearbeidet på skadestedet har akkurat startet. Hvis ikke noe uforutsett oppstår vil vannet bli satt på igjen i løpet av natten. Ved påsetting av vanntrykk etter endt arbeid kan det forekomme litt brunfarge på vannet. vi anbefaler å la vannet renne til det blir klart Vi beklager ulemper dette medfører […]

Les mer

På grunn av at det er oppdaget vannlekkasje på vannledningen  på Jerdal , vil abonnenter tilknytter det kommunale vannledningen være uten vann. La vannet renne til det er klart når vannet er tilbake. Vi beklager ulemper dette medfører våre abonnenter. Med vennlig hilsen Viva

Les mer
28/04/2017 - 07:48

Vi vil foreta spyling av hovedvannledningsnettet i Hurum for Klokkarstua og Verket i følgende tidsrom: Tirsdag 2. mai: Østernveien, Industriveien og Killingstadveien fra klokken 08:00- 14:00 Onsdag 3. mai: Nepebråtan, Voldenveien og Bakkeløkka fra klokken 08:00- 14:00 I forbindelse med dette arbeidet kan man forvente at vannet vil være missfarget. Det anbefales at abonnentene stenger […]

Les mer
27/04/2017 - 13:00

Våren er høytid for dugnad, opprydding og oppussing utendørs. Hus, terrasser, gjerder og hagestuer skal males, pusses og beises. Ikke alle er like flinke til å kvitte seg med restene på en forsvarlig måte. Maling, beis, lakk og whitespirit er farlig avfall! Det skal verken tømmes i do, i vasken, dumpes i naturen, eller blandes […]

Les mer
24/04/2017 - 08:56

Vi vil foreta spyling av hovedvannledningsnettet i Hurum for Klokkarstua, Holmsbu og Kana i følgende tidsrom: Mandag 24 april kl 22:00 – 06:00 Spyles Mølleveien til Holtvedtryggen. Tirsdag 25 april kl 22:00- 06:00 spyles Hovtun vest med deler av Åsheimveien Onsdag 26 april kl 22:00- 06:00 spyles Åsheimveien – Fjordveien Torsdag 27 april kl 22:00- […]

Les mer

Vi har alt disponibelt mannskap ut. Vi prioriterer hovedveier (kommunale), samt busstraseer og tilførselsveier til skoler og helseinstitusjoner. Vi oppfordrer alle til å kjøre forsiktig og etter forholdene!

Les mer
19/04/2017 - 08:53

Lier: Stokkeveien 15,21 og 22 Lierbakken 103 og 101. Dette er en melding fra Viva IKS. For å sikre god vannforsyning vil vannet være avstengt 21. april fra klokken 09:00 til klokken 11:00. Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekran før arbeidet starter. Tapp på forhånd opp vann til nødvendig forbruk. La vannet renne til […]

Les mer

Lier: Gullaugkleiva. Dette er en melding fra Viva IKS. Grunnet arbeid på ledningsnettet vil vannet være avsteng torsdag den 20. april fra klokken 09:00 til klokken 12:00. i Gullaugkleiva.  Berørte abonnementer har fått sms varsling. Vi anbefaler at innvendig stoppekran stenges før arbeidet starter. La vannet renne til det er klart når det er tilbake. Med […]

Les mer
01/04/2017 - 17:49

Nå har vi fått svar på vannprøvene som ble tatt i går, og de tilfredsstiller kravene til drikkevannsforskriften.Det betyr at anbefalingen om å koke vannet oppheves. God helg til alle, og spesielt de som har vært berørt. Med vennlig hilsen Viva IKS  

Les mer
31/03/2017 - 09:46

Fra 2017 vil du som innbygger i Lier og Røyken nå motta faktura for kommunale vann-og avløps avgifter fire ganger i året, mot tidligere to forfall pr. år. Nye forfallsdatoer å merke seg er april, juni, september og november. Med fakturaen i april kommer også avregningen som gjelder vann- og/eller avløpsforbruket i 2016. Alle fakturaer […]

Les mer
29/03/2017 - 11:00

Rødtangenområdet er et konsentrert hytteområde. Generelt ligger hyttene her så tett at det er umulig å rense avløpsvannet lokalt uten å komme i konflikt med naboen på en eller annen måte. Tilsynskontoret for små avløpsanlegg mener derfor at fellesløsninger er eneste mulighet. Det er foreløpig ikke bestemt om det blir etablert felles renseanlegg eller tilførselsledning […]

Les mer
28/03/2017 - 09:51

Vi er godt i gang med å utføre vårrengjøring av kommunale veier. Vårt mannskap er i full sving med feiing.Vi starter med gang og sykkelveier, fortau og skoleveier. Vi blir ferdig i Hurum denne uken og er også godt i gang i Lier og Røyken. Alle kommunale veier inkludert gang, sykkel og skoleveier og fortau skal […]

Les mer
27/03/2017 - 14:44

Grunnet arbeid på ledningsnettet i Prestenga/ Slemmestad vil vannet være avstengt tirsdag den 28 mars fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Tapp opp rent vann til eget forbruk. La vannet renne til det er klart når det er tilbake. Alle berørte abonnenter er varslet via SMS eller pr telefon. Vi beklager ulempene dette medfører.

Les mer
22/03/2017 - 09:43

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og grunnlag for alt liv. Vi er heldige som får rent, frisk vann i springen. Forvaltning av denne ressursen er et stort samfunnsansvar og krever en omfattende infrastruktur fra kilde til forbruker. Viva IKS har fokus på dagens og fremtidens utfordringer. Verdens vanndag Siden 1993 har Verdens vanndag vært en FN-dag […]

Les mer
21/03/2017 - 08:58

For å sikre god og jevn vannkvalitet skal vi rengjøre hovedvannledningsnettet i ditt område 22 mars. Vannet vil være stengt fra klokken 23:00 til klokken 06:00 neste morgen. Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekranen før spylingen/arbeidet starter. Tapp på forhånd opp rent vann til nødvendig forbruk. La vannet renne til det er klart når det […]

Les mer
20/03/2017 - 08:12

For å sikre god vannforsyning vil vannet være avstengt 20. mars fra klokken 22:00 til klokken 06:00. Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekran før arbeidet starter. Tapp på forhånd opp vann til nødvendig forbruk. Ved brunt vann anbefales det og la vannet renne til det blir klart. Vannet er ikke helseskadelig.  Det er sent […]

Les mer
15/03/2017 - 08:00

Lier Linneslia/Sørumslia:  På grunn av arbeid på ledningsnettet den 15. mars til 16. mars kan abonnenter i Linneslia og Sørumslia oppleve brunt vann i perioder. La vannet renne til det blir klart. vannet er ikke helseskadelig.

Les mer
13/03/2017 - 07:39

Grunnet arbeid på ledningsnettet i Beverveien på Slemmestad vil vannet være avstengt tirsdag den 14. mars fra klokken 09:00 til klokken 16:00. Vi anbefaler at innvendig stoppekran stenges før arbeidet starter. La vannet renne til det er klart når det er tilbake. Alle berørte beboere er varslet via telefon eller SMS.  

Les mer
06/03/2017 - 07:58

Grunnet arbeid på ledningsnettet ved Nyveien i Slemmestad må vi stenge vannet Mandag 6. mars fra klokken 09:00 til klokken 18:00. Vi anbefaler at innvendig stoppekran stenges før arbeidet starter. La kaldtvannet renne til det er klart når det er tilbake. Berørte husstander har blitt varslet via telefonvarsling.

Les mer
03/03/2017 - 08:56

Vannmåleravlesning for 2016 er nå stengt. Gjelder Lier, Røyken og Hurum kommune.

Les mer
02/03/2017 - 09:31

Grunnet arbeid på ledningsnettet ved Nærsnestangen må vi stenge vannet Fredag 3. mars fra klokken 08:30 til klokken 14:00. Vi anbefaler at innvendig stoppekran stenges før arbeidet starter. La kaldtvannet renne til det er klart når det er tilbake. Berørte husstander har blitt varslet via telefonvarsling.

Les mer
22/02/2017 - 09:31

Grunnet arbeid på ledningsnettet vil vannet være avstengt torsdag 23. februar fra klokken 09:00 til klokken 16:00. Vi anbefaler at innvendig stoppekran stenges før arbeidet starter. La vannet renne til det er klart når det er tilbake. Merk: Dette gjelder en annen del av Odalsveien enn hvor vi stenger av i dag, onsdag 22. februar. Berørte abonnenter er […]

Les mer

Grunnet arbeid på ledningsnettet ved Brinken/Lineslia må vi stenge vannet Torsdag 23. februar fra klokken 09:00 til klokken 14:00. Vi anbefaler at innvendig stoppekran stenges før arbeidet starter. La kaldtvannet renne til det er klart når det er tilbake. Berørte husstander har blitt varslet via telefonvarsling. Får du varsel? Sjekk din oppføring her: http://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/

Les mer
21/02/2017 - 12:01

Grunnet arbeid på ledningsnettet må vi stenge vannet: Torsdag, 23. februar fra klokken 09:00 til klokken 16:00 Dette gjelder følgende område: Midtre Gunnaråsen nr. 12-23 Nedre Gunnaråsen nr. 11-22 Sætrepollen terrasse nr. 1. 11, 13, 15 og 18. Vi anbefaler at innvendig stoppekran stenges før arbeidet starter. La kaldtvannet renne til det er klart når det er […]

Les mer

Grunnet arbeid på vannledningsnettet vil vannet være avstengt onsdag den 22 februar fra klokken 09:00- 16:00. Vi anbefaler at innvendig stoppekran stenges før arbeidet starter, og la vannet renne til det er klart når det er tilbake. Berørte abonnenter er varslet via telefon/ SMS.  

Les mer
17/02/2017 - 20:58

Dette gjelder følgende områder : Fagerliåsen, Poverudbyen, Modumveien og Vestsideveien. Grunnet arbeid på ledningsnettet vil vannet være avstengt mandag den 20. februar fra klokken 21:00 til klokken 06:00 neste morgen. Vi anbefaler at innvendig stoppekran stenges før arbeidet starter. La vannet renne til det er klart når det er tilbake. Berørte husstander har fått telefonvarsling. […]

Les mer
13/02/2017 - 14:04

Grunnet arbeid på ledningsnettet i Ovenstadlia Lier, vil vannet være avstengt tirsdag den 14 februar fra klokken 22:00- 06:00 neste morgen. Vi anbefaler at innvendig stoppekran stenges før arbeidet starter. Når vannet er tilbake la vannet renne til det er klart.

Les mer

Da er lekkasjen i Bjørkeløkka på Gjerdal utbedret  og vannet er satt på. La vannet renne til det er klart når det er tilbake.

Les mer

Grunnet vannlekkasje på hovedvannledningen ved Bjørkeløkka har flere husstander mistet vannet i ditt området, vi jobber med å utbedre lekkasjen. Ny melding blir sendt når skaden er utbedret og vannet er satt på igjen. Vi beklager.  

Les mer
10/02/2017 - 11:14

Viva IKS mottar asfaltflak ved vårt asfaltmottak ved Baneveien, Egge i Lier. Kampanjepris på levering er nå kr 30,- pr / tonn eks mva. Dette gjelder frem til og med 31. mai 2017.  

Les mer

Vis alle nyheter

Kontakt oss

Åpningstider:
08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00