Nyhetsarkiv

12/09/2017 - 12:25

Høringen dreier seg om endringer i eksisterende forskrift. Gjeldende forskrift er hjemlet i opphevet lov og hjemmelsgrunnlaget må endres. Viva IKS ønsker en felles forskrift for alle tre kommunene, for å sikre likebehandling av abonnentene og mer effektiv saksbehandling. Ny forskrift er ment å være oppklarende og presiserende. Det er presisert at hjemmelshaver på eiendommen […]

Les mer

For å sikre jevn og god vannforsyning og klargjøring til spyling vil vannet være stengt: 13. september fra klokken 09:00 til klokken 14:00. Området er deler av Bakkekroken og Damveien i Hyggen, Røyken. Alle berørte abonnenter er varslet pr. telefon/ SMS. Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekran før arbeidet starter. Tapp på forhånd opp vann […]

Les mer
07/09/2017 - 22:41

Dette er en melding fra Viva IKS. Vannet er nå satt på igjen. Dersom vannet er missfarget, la kaldtvannet renne til det er klart igjen. Se www.viva-iks.no for mer informasjon

Les mer

Dette er en melding fra Viva IKS. Grunnet vannlekkasje er vannet borte  i ditt område. Vi jobber med å utbedre lekkasjen. Ny melding blir sendt når skaden er utbedret og vannet er satt på igjen. Vi beklager.

Les mer

For å sikre jevn og god vannkvalitet vil vi rengjøre hovedvannledninngsnettet i området: Søndrehellende og Torskroken i Lier, mandag 11. september. Vannet vil være stengt fra klokken 09:00 til klokken 14:00. Vi anbefaler at du: Stenger innvendig stoppekranen før spylingen starter Tapp opp vann til eget forbruk La vannet renne til det er klart når det er tilbake

Les mer
06/09/2017 - 13:05

Ser du mørke lamper eller andre feil på veilyset der du ferdes? Vi har faste rutiner for feil ved veilys. Som hovedregel gjelder følgende: Feil ved veilys på hele strekninger reparerer vi fortløpende Feil på enkelt lamper blir samlet i ‘reparasjonsrunde’  Vi er avhengig av tips om å reparere veilys på kommunale veier. Meld fra til oss […]

Les mer
04/09/2017 - 20:41

Forberedelser til spyling av vannledningsnettet. For å sikre jevn og god vannforsyning til våre kunder må vi stenge vannet fra 5. september fra klokken 21:00 til klokken 06:00 neste morgen. Området er: Brøholtveien Holtet Enga Høgløkka Dagslet Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekran før arbeidet starter. Tapp på forhånd opp vann til nødvendig forbruk.

Les mer

Viva IKS mottar asfaltflak ved vårt asfaltmottak ved Baneveien, Egge i Lier. Åpningstid: Hente masser: 0700 – 1500 Levere asfalt : 0700 – 2200 Levering av asfaltflak er GRATIS Dette gjelder fra 1. september til 31. oktober 2017

Les mer
31/08/2017 - 09:44

Faktura for 3. termin er nå sendt ut for Lier, Hurum og Røyken.  Det faktureres nå 4 ganger pr. år.  Se linken under fakturering:  http://www.viva-iks.no/gebyrer-og-avgifter/fakturering/ Du kan også sjekke ditt forbruk og  evt. din faktura i Min Eiendom: Selvbetjening      

Les mer

Abonnementer i området kan oppleve missfarget vann. dette på grunn av arbeid på ledningsnettet som ble utført natt til torsdag 31.08. i noen tilfeller kan det ta litt tid før vannet blir klart. La vannet renne til det blir klart Mvh Viva iks

Les mer
30/08/2017 - 13:22

Drikkevannet i Holmsbu, Kana og Rødtangen-området er nå «friskmeldt» og vi bruker nå normale klormengder. Vannet skal igjen smake friskt og godt, uten fremtredende klorlukt.

Les mer
29/08/2017 - 07:35

Grunnet arbeid på ledningsnettet vil vannet stenges onsdag 30. august fra klokken 21:00 til klokken 06:00. Området er Baneveien 34- 118, samt noen husstander i Trollerudveien. Vi anbefaler at innvendig stoppekran stenges før arbeidet starter. La vannet renne til det er klart når det er tilbake. Tapp opp vann til eget forbruk. Alle berørte husstander er varslet via […]

Les mer
28/08/2017 - 08:11

Lier, Sliperiveien For å sikre god vannforsyning vil vannet være steng i Sliperiveien, Lier 29. august fra klokken 09:00 til klokken 13:00. Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekran før arbeidet starter. Tapp på forhånd opp vann til nødvendig forbruk.

Les mer
25/08/2017 - 14:20

Vi har økt klortilsetning ved Sandungen vannbehandlingsanlegg og i Holmsbu høydebasseng da det er påvist noe forhøyet verdier av bakterieinnhold i drikkevannet i Holmsbu, Kana og Rødtangen-området. Bakteriene er i utgangspunktet ikke farlig, med vi oppfordrer allikevel de av våre kunder med nedsatt immunforsvar om å koke vannet til drikke og matlaging. Hva skal du […]

Les mer
23/08/2017 - 10:12

Grunnet arbeid på vannledningsnettet vil vannet være avstengt torsdag den 24 august fra klokken 09:00- 16:00. Arbeidet utføres for å sikre vannforsyningen i ditt område.  Vi anbefaler at innvendig stoppekran stenges før arbeidet starter. Tapp opp vann til eget forbruk, toalettbesøk mm.  La vannet renne til det er klart når det er tilbake. Med vennlig hilsen […]

Les mer
17/08/2017 - 10:42

Onsdag 16.8 var det informasjonsmøte for innbyggere i Lier angående nytt avløpsanlegg for Tronstad og Gunnerudveien på Haugestad. De som er interessert i dette prosjektet kan gå inn på siden og følge med på fremdriften. Presentasjon fra møte kan du se på siden for prosjektet.

Les mer
16/08/2017 - 14:00

Grunnet arbeid på vannledningsnettet i Bøveien – Lier vil vannet være avstengt den 17 august fra klokken 09:00-12:00. Vi gjør oppmerksom på at innvendig stoppekran bør stenges. Tapp opp vann til eget forbruk. Vi beklager ulempene. Berørte husstander er varslet pr. telefon  

Les mer
13/08/2017 - 03:37

Oppdatert. 13.08.17  kl: 06:07 Lekkasjen er nå utbedret og berørte husstander skal ha fått vannet tilbake. Husstander i området kan oppleve misfarget/brunt vann. Vi anbefaler våre kunder om å la vannet renne til det er klart. Vi beklager ulemper dette medfører våre abonnenter.… Med vennlig hilsen Viva Iks På grunn av at det er oppdaget […]

Les mer
11/08/2017 - 09:50

Visste du at….. Kvaliteten på spring-og flaskevann er tilnærmet lik, men forskjellen på energiforbruket er vesentlig! Det samme gjelder prisen. En gjennomsnittlig norsk husholdning, bestående av to voksne og to barn som til sammen drikker 5 liter vann i døgnet, betaler 34 kroner i året for vannet de drikker fra springen. Til sammenligning koster en […]

Les mer
31/07/2017 - 14:54

Grunnet arbeid på ledningsnettet vil vannet være avstengt i Årkvislaveien 35-54 i Lier, tirsdag 1. august fra klokken 08:00 til klokken 12:00 . Vi anbefaler at innvendig stoppekran stenges før arbeidet starter. La vannet renne til det er klart når det er tilbake. Frem innlegg

Les mer
13/07/2017 - 05:16

I forbindelse med tiltak mot flom langs Skitthegga skal kulverter og elva ryddes for trefall, dø vegetasjon og avleiring. Viva IKS har fått i oppdrag av Røyken kommune å for rydde langs kommunal eiendom og vei. VIva IKS er i gang med arbeidene fra Røyken sentrum; langs gangveien bak Bråset Bo og omsorgssenter mot Hyggenveien […]

Les mer
10/07/2017 - 10:30

Tenk deg at det ikke kommer en dråpe vann i kranen, og du gjerne skulle hatt en kaffekopp på morgenen. Irriterende, men ikke kritisk. Verre er det å ikke få pusset tennene, vasket seg eller spylt ned i toalettet. Vi som bor i Norge er heldige, som har god tilgang på trygt, rent vann rett […]

Les mer
03/07/2017 - 07:14

Grunnet arbeid på ledningsnettet vil det bli endringer i vannforsyningen fra Vestsideveien 20 og frem til Egge skole. Vi er nødt til å snu vannretningen slik at dette kan medføre misfarget vann. La vannet renne til vannet er klart igjen.

Les mer
14/06/2017 - 10:00

Klimaendringer og befolkningsvekst skaper hodebry for vann- og avløpsbransjen. – Konsekvensene for svikt i vannforsyningen er store, advarer leder for risk management i Rambøll Grete Kirkeberg Mørk.  Onsdag ettermiddag holder hun innlegg på Viva-konferansen, der temaet er hvordan vann- og avløpsbransjen kan løse klimautfordringene.  Nok vann? Vil vi ha tilgang på nok vann og godt […]

Les mer
12/06/2017 - 07:00

I tidsrommet tirsdag 13. juni til torsdag 15. juni vil abonnenter i Lier og Røyken få vann fra Holsfjorden via Asker og Bærum vannverk istedenfor Glitrevannverk grunnet utbedringer.  

Les mer
08/06/2017 - 08:43

  For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre kunder, foretas spyling og rengjøring av det kommunale vannledningsnettet 8 juni i området Heggtoppen, Grette og Frognerlia fra kl  21:00-06:00 neste morgen Berørte abonnenter varsles direkte med SMS/talemelding. NB: Alle abonnenter må stenge hovedstoppekranen for å redusere problemer med luft og misfarget vann. Noen gode råd […]

Les mer

Faktura for 2. termin er nå sendt ut for Lier og Røyken.  Det faktureres nå 4 ganger pr. år.  Se linken under fakturering:  http://www.viva-iks.no/gebyrer-og-avgifter/fakturering/      

Les mer
02/06/2017 - 23:38

Hvordan kan det bli lettere å sykle og gå til og fra Lier stasjon? Buskerudbyen og Viva IKS frir til publikum for innspill og ideer. – Vi ønsker oss tilbakemeldinger fra ekspertene, det vil si de som bruker Lier stasjon og ferdes til fots eller på sykkel i området rundt, sier Siw Anett Stråle Enerud, […]

Les mer
01/06/2017 - 09:00

Vi har nå fått på plass «min eiendom». Du som kunde kan nå enkelt sjekke ditt vann og avløpsforbruk via «min eiendom» Min eiendom er tilgjengelig hele døgnet på alle digitale plattformer, du kan logge deg inn via PC, smarttelefon og lesebrett. Du finner siden under Selvbetjening. Pålogging er med sikker ID via ID-portalen. Du kan blant annet: Sjekke […]

Les mer
30/05/2017 - 05:43

Oppdatert 31. mai, kl. 13:50: Kokeanbefaling av drikkevannet opphører Oppdatert 30. mai, kl. 11:45: Lekkasjen er nå utbedret og berørte husstander skal ha fått vannet tilbake. Husstander i området kan oppleve misfarget/brunt vann. Vi anbefaler våre kunder om å la vannet renne til det er klart. I tillegg anbefaler vi koking av drikkevannet inntil det […]

Les mer
22/05/2017 - 09:44

Da er lekkasjen tettet og vannet blir satt på igjen, vi beklager ulempene dette har gitt dere. Vannet kan være misfarget i en periode men la vannet renne til det er klart.  

Les mer

Forslag til Felles lokal forskrift som regulerer påslipp av olje-, fettholdig- og / eller industrielt avløpsvann til kommunalt nett for de 9 kommunene i GVD samarbeide legges herved ut på høring. Hensikten med forskriften er å regulere påslipp av stoffer og / eller konsentrasjoner ut over det kommunale renseanlegg er designet for å rense. Høringsbrev […]

Les mer

Grunnet vannlekkasje i Bergliveien på Slemmestad i Røyken er vannet stengt av. Mannskaper er ute for å utbedre skaden. Vi prøver å få satt på vann til flest mulig abonnenter. Vi beklager ulempen dette medfører.

Les mer
19/05/2017 - 11:01

Grunnet lekkasje på vannledning er vannet stengt av i Granliveien, Røyken. Ny melding kommer når lekkasjen er utbedret. Vi beklager, hilsen Viva Da er vannet tilbake i Granliveien. Ved missfarget vann, la vannet renne til det blir klart Mvh Viva

Les mer
18/05/2017 - 11:28

Rengjøring av hovedvannledningsnett Lier   For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre kunder, foretas spyling og rengjøring av det kommunale vannledningsnettet.   Kvelds-nattspyling: Søndag 21. mai til og med natt til tirsdag 6. juni. Alt arbeidet vil foregå om kvelden og natten. 21 mai i området fra Lyngås til området Lier Sykehus fra kl […]

Les mer
17/05/2017 - 07:00

Et av landets største idrettsarrangementer kommer til Lier, Røyken, Hurum og avsluttes ved Risenga idrettspark i Asker ettermiddagen med antatt målgang ca. klokken 18:35, 17. mai. Etappen går fra Hønefoss, via Lier, Røyken og Hurum til Asker. Sykkelrittet kommer inn i Lierbyen fra Skaret og Sylling, over Kjellstad mot Lahell, Hyggen og Klokkarstua, over Filtvet […]

Les mer
15/05/2017 - 14:12

På grunn av vannlekkasje på vannledningen  på Jerdal , vil abonnenter tilknyttet den kommunale vannledningen fra Hernestangen og til enden ved Grimsrudveien 90 være uten vann. La vannet renne til det er klart når vannet er tilbake. Vi beklager ulemper dette medfører våre abonnenter. Med vennlig hilsen Viva

Les mer
12/05/2017 - 10:25

«Synlig» er den største forskjellen på eget selskap eller innbakt et sted i kommunens organisasjon. Håndteres vann, kloakk og veier (kalles «Kommunalteknikk») i Nye Asker best i eget selskap? Svaret er: Ja Røyken og Hurum eier (sammen med Lier) selskapet Viva IKS, – kommunalteknikk for de tre kommunene. Det er fordeler og ulemper med det […]

Les mer
10/05/2017 - 08:41

Det er mange henvendelser fra innbyggere som lurer på hvorfor smaken på vannet er annerledes enn før. Vi har undersøkt med Glitre om hva årsaken kan være. Glitre forteller at etter bruken av Sætervann har noen vannprøver i Frogn hatt høyt kimtall. For å få ned kimtallet har Glitre begynt å klore vannet ut fra […]

Les mer
09/05/2017 - 12:00

  Er du opptatt av hvordan vi kan tilby innbyggerne trygge, innovative og bærekraftige løsninger innenfor vei, vann og avløp? Velkommen til fagseminar onsdag 14. juni 2017 kl. 14.00–16.30 på Sekkefabrikken Kulturhus, Slemmestad i Røyken. Påmelding inne 25. mai til: pamelding@viva-iks.no Viva IKS-konferanseinvitasjon  

Les mer

Asker og Røyken kommune har besluttet å bygge ny gang- og sykkelvei langs Underlandsveien fra Hallenskog i Røyken til Heggedal i Asker kommune. Målet med prosjektet er å bygge fortau langs Underlandsveien i Røyken. Fortauet strekker seg fra kommunegrensen Røyken/Asker til Underlandsveien 91. Antatt lengde på strekket er ca 850 meter. Reguleringsplan med bestemmelser for tiltaket […]

Les mer
05/05/2017 - 10:11

For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre kunder, foretas spyling og rengjøring av det kommunale vannledningsnettet. Kvelds-nattspyling: Mandag 8. mai til og med natt til tirsdag 16. mai. Alt arbeidet vil foregå om kvelden og natten, det vil si fra kl. 19:00 – 06:00 Mandag 8. mai, kl. 21:00-06:00: Drammensveien, Gamle Drammensvei, Kjennerudveien, […]

Les mer
02/05/2017 - 13:00

2. mai 2017 starter Viva IKS arbeidet med å gjøre ytterligere forbedringer med overvannet i Tofte sentrum i Hurum. På grunn av til tider mye overvann ved mye nedbør, vil Viva IKS derfor etablere to nye veisluk. På tre steder endres asfaltering nettopp for å føre overvannet til veisluket. I tillegg vil vi anlegge en […]

Les mer
30/04/2017 - 22:24

Ledningsbruddet er nå avdekket . Gravearbeidet på skadestedet har akkurat startet. Hvis ikke noe uforutsett oppstår vil vannet bli satt på igjen i løpet av natten. Ved påsetting av vanntrykk etter endt arbeid kan det forekomme litt brunfarge på vannet. vi anbefaler å la vannet renne til det blir klart Vi beklager ulemper dette medfører […]

Les mer

På grunn av at det er oppdaget vannlekkasje på vannledningen  på Jerdal , vil abonnenter tilknytter det kommunale vannledningen være uten vann. La vannet renne til det er klart når vannet er tilbake. Vi beklager ulemper dette medfører våre abonnenter. Med vennlig hilsen Viva

Les mer
28/04/2017 - 07:48

Vi vil foreta spyling av hovedvannledningsnettet i Hurum for Klokkarstua og Verket i følgende tidsrom: Tirsdag 2. mai: Østernveien, Industriveien og Killingstadveien fra klokken 08:00- 14:00 Onsdag 3. mai: Nepebråtan, Voldenveien og Bakkeløkka fra klokken 08:00- 14:00 I forbindelse med dette arbeidet kan man forvente at vannet vil være missfarget. Det anbefales at abonnentene stenger […]

Les mer
27/04/2017 - 13:00

Våren er høytid for dugnad, opprydding og oppussing utendørs. Hus, terrasser, gjerder og hagestuer skal males, pusses og beises. Ikke alle er like flinke til å kvitte seg med restene på en forsvarlig måte. Maling, beis, lakk og whitespirit er farlig avfall! Det skal verken tømmes i do, i vasken, dumpes i naturen, eller blandes […]

Les mer
24/04/2017 - 08:56

Vi vil foreta spyling av hovedvannledningsnettet i Hurum for Klokkarstua, Holmsbu og Kana i følgende tidsrom: Mandag 24 april kl 22:00 – 06:00 Spyles Mølleveien til Holtvedtryggen. Tirsdag 25 april kl 22:00- 06:00 spyles Hovtun vest med deler av Åsheimveien Onsdag 26 april kl 22:00- 06:00 spyles Åsheimveien – Fjordveien Torsdag 27 april kl 22:00- […]

Les mer

Vi har alt disponibelt mannskap ut. Vi prioriterer hovedveier (kommunale), samt busstraseer og tilførselsveier til skoler og helseinstitusjoner. Vi oppfordrer alle til å kjøre forsiktig og etter forholdene!

Les mer
19/04/2017 - 08:53

Lier: Stokkeveien 15,21 og 22 Lierbakken 103 og 101. Dette er en melding fra Viva IKS. For å sikre god vannforsyning vil vannet være avstengt 21. april fra klokken 09:00 til klokken 11:00. Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekran før arbeidet starter. Tapp på forhånd opp vann til nødvendig forbruk. La vannet renne til […]

Les mer

Lier: Gullaugkleiva. Dette er en melding fra Viva IKS. Grunnet arbeid på ledningsnettet vil vannet være avsteng torsdag den 20. april fra klokken 09:00 til klokken 12:00. i Gullaugkleiva.  Berørte abonnementer har fått sms varsling. Vi anbefaler at innvendig stoppekran stenges før arbeidet starter. La vannet renne til det er klart når det er tilbake. Med […]

Les mer
01/04/2017 - 17:49

Nå har vi fått svar på vannprøvene som ble tatt i går, og de tilfredsstiller kravene til drikkevannsforskriften.Det betyr at anbefalingen om å koke vannet oppheves. God helg til alle, og spesielt de som har vært berørt. Med vennlig hilsen Viva IKS  

Les mer
31/03/2017 - 09:46

Fra 2017 vil du som innbygger i Lier og Røyken nå motta faktura for kommunale vann-og avløps avgifter fire ganger i året, mot tidligere to forfall pr. år. Nye forfallsdatoer å merke seg er april, juni, september og november. Med fakturaen i april kommer også avregningen som gjelder vann- og/eller avløpsforbruket i 2016. Alle fakturaer […]

Les mer
29/03/2017 - 11:00

Rødtangenområdet er et konsentrert hytteområde. Generelt ligger hyttene her så tett at det er umulig å rense avløpsvannet lokalt uten å komme i konflikt med naboen på en eller annen måte. Tilsynskontoret for små avløpsanlegg mener derfor at fellesløsninger er eneste mulighet. Det er foreløpig ikke bestemt om det blir etablert felles renseanlegg eller tilførselsledning […]

Les mer
28/03/2017 - 09:51

Vi er godt i gang med å utføre vårrengjøring av kommunale veier. Vårt mannskap er i full sving med feiing.Vi starter med gang og sykkelveier, fortau og skoleveier. Vi blir ferdig i Hurum denne uken og er også godt i gang i Lier og Røyken. Alle kommunale veier inkludert gang, sykkel og skoleveier og fortau skal […]

Les mer
27/03/2017 - 14:44

Grunnet arbeid på ledningsnettet i Prestenga/ Slemmestad vil vannet være avstengt tirsdag den 28 mars fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Tapp opp rent vann til eget forbruk. La vannet renne til det er klart når det er tilbake. Alle berørte abonnenter er varslet via SMS eller pr telefon. Vi beklager ulempene dette medfører.

Les mer
22/03/2017 - 09:43

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og grunnlag for alt liv. Vi er heldige som får rent, frisk vann i springen. Forvaltning av denne ressursen er et stort samfunnsansvar og krever en omfattende infrastruktur fra kilde til forbruker. Viva IKS har fokus på dagens og fremtidens utfordringer. Verdens vanndag Siden 1993 har Verdens vanndag vært en FN-dag […]

Les mer
21/03/2017 - 08:58

For å sikre god og jevn vannkvalitet skal vi rengjøre hovedvannledningsnettet i ditt område 22 mars. Vannet vil være stengt fra klokken 23:00 til klokken 06:00 neste morgen. Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekranen før spylingen/arbeidet starter. Tapp på forhånd opp rent vann til nødvendig forbruk. La vannet renne til det er klart når det […]

Les mer
20/03/2017 - 08:12

For å sikre god vannforsyning vil vannet være avstengt 20. mars fra klokken 22:00 til klokken 06:00. Vi anbefaler at du stenger innvendig stoppekran før arbeidet starter. Tapp på forhånd opp vann til nødvendig forbruk. Ved brunt vann anbefales det og la vannet renne til det blir klart. Vannet er ikke helseskadelig.  Det er sent […]

Les mer
15/03/2017 - 08:00

Lier Linneslia/Sørumslia:  På grunn av arbeid på ledningsnettet den 15. mars til 16. mars kan abonnenter i Linneslia og Sørumslia oppleve brunt vann i perioder. La vannet renne til det blir klart. vannet er ikke helseskadelig.

Les mer
13/03/2017 - 07:39

Grunnet arbeid på ledningsnettet i Beverveien på Slemmestad vil vannet være avstengt tirsdag den 14. mars fra klokken 09:00 til klokken 16:00. Vi anbefaler at innvendig stoppekran stenges før arbeidet starter. La vannet renne til det er klart når det er tilbake. Alle berørte beboere er varslet via telefon eller SMS.  

Les mer
06/03/2017 - 07:58

Grunnet arbeid på ledningsnettet ved Nyveien i Slemmestad må vi stenge vannet Mandag 6. mars fra klokken 09:00 til klokken 18:00. Vi anbefaler at innvendig stoppekran stenges før arbeidet starter. La kaldtvannet renne til det er klart når det er tilbake. Berørte husstander har blitt varslet via telefonvarsling.

Les mer
03/03/2017 - 08:56

Vannmåleravlesning for 2016 er nå stengt. Gjelder Lier, Røyken og Hurum kommune.

Les mer
02/03/2017 - 09:31

Grunnet arbeid på ledningsnettet ved Nærsnestangen må vi stenge vannet Fredag 3. mars fra klokken 08:30 til klokken 14:00. Vi anbefaler at innvendig stoppekran stenges før arbeidet starter. La kaldtvannet renne til det er klart når det er tilbake. Berørte husstander har blitt varslet via telefonvarsling.

Les mer
22/02/2017 - 09:31

Grunnet arbeid på ledningsnettet vil vannet være avstengt torsdag 23. februar fra klokken 09:00 til klokken 16:00. Vi anbefaler at innvendig stoppekran stenges før arbeidet starter. La vannet renne til det er klart når det er tilbake. Merk: Dette gjelder en annen del av Odalsveien enn hvor vi stenger av i dag, onsdag 22. februar. Berørte abonnenter er […]

Les mer

Grunnet arbeid på ledningsnettet ved Brinken/Lineslia må vi stenge vannet Torsdag 23. februar fra klokken 09:00 til klokken 14:00. Vi anbefaler at innvendig stoppekran stenges før arbeidet starter. La kaldtvannet renne til det er klart når det er tilbake. Berørte husstander har blitt varslet via telefonvarsling. Får du varsel? Sjekk din oppføring her: http://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/

Les mer
21/02/2017 - 12:01

Grunnet arbeid på ledningsnettet må vi stenge vannet: Torsdag, 23. februar fra klokken 09:00 til klokken 16:00 Dette gjelder følgende område: Midtre Gunnaråsen nr. 12-23 Nedre Gunnaråsen nr. 11-22 Sætrepollen terrasse nr. 1. 11, 13, 15 og 18. Vi anbefaler at innvendig stoppekran stenges før arbeidet starter. La kaldtvannet renne til det er klart når det er […]

Les mer

Grunnet arbeid på vannledningsnettet vil vannet være avstengt onsdag den 22 februar fra klokken 09:00- 16:00. Vi anbefaler at innvendig stoppekran stenges før arbeidet starter, og la vannet renne til det er klart når det er tilbake. Berørte abonnenter er varslet via telefon/ SMS.  

Les mer
17/02/2017 - 20:58

Dette gjelder følgende områder : Fagerliåsen, Poverudbyen, Modumveien og Vestsideveien. Grunnet arbeid på ledningsnettet vil vannet være avstengt mandag den 20. februar fra klokken 21:00 til klokken 06:00 neste morgen. Vi anbefaler at innvendig stoppekran stenges før arbeidet starter. La vannet renne til det er klart når det er tilbake. Berørte husstander har fått telefonvarsling. […]

Les mer
13/02/2017 - 14:04

Grunnet arbeid på ledningsnettet i Ovenstadlia Lier, vil vannet være avstengt tirsdag den 14 februar fra klokken 22:00- 06:00 neste morgen. Vi anbefaler at innvendig stoppekran stenges før arbeidet starter. Når vannet er tilbake la vannet renne til det er klart.

Les mer

Da er lekkasjen i Bjørkeløkka på Gjerdal utbedret  og vannet er satt på. La vannet renne til det er klart når det er tilbake.

Les mer

Grunnet vannlekkasje på hovedvannledningen ved Bjørkeløkka har flere husstander mistet vannet i ditt området, vi jobber med å utbedre lekkasjen. Ny melding blir sendt når skaden er utbedret og vannet er satt på igjen. Vi beklager.  

Les mer
10/02/2017 - 11:14

Viva IKS mottar asfaltflak ved vårt asfaltmottak ved Baneveien, Egge i Lier. Kampanjepris på levering er nå kr 30,- pr / tonn eks mva. Dette gjelder frem til og med 31. mai 2017.  

Les mer

Den strategiske delen av trafikksikkerhetsplanene for Hurum, Lier og Røyken ble vedtatt i kommunestyrene i desember 2016. Planen gir overordnede føringene for arbeidet i perioden 2017-2020. For alle tre kommunene er: Hovedmål Ingen trafikanter skal bli drept eller hardt skadd i trafikken Det skal tilrettelegges for å gå og sykle mer uten at antall drepte og […]

Les mer
02/02/2017 - 08:47

Vi har alt disponibelt mannskap ute som strør og salter fortløpende. Vi prioriterer hovedveier (kommunale), samt busstraseer og tilførselsveier til skoler og helseinstitusjoner. Vi oppfordrer alle til å kjøre forsiktig og etter forholdene!

Les mer
01/02/2017 - 09:46

Røyken sentrum, Røyken Grunnet arbeid på vannledningsnettet i Røyken sentrum vil vannet være avstengt onsdag 1 februar fra klokken 23:00 til 06:00 torsdagsmorgen. Alle berørte kunder er blitt varslet via sms.Steng innvendig stoppekran før arbeidet starter og la vannet renne til det er klart etter at arbeidet er avsluttet.

Les mer
30/01/2017 - 14:21

Dette gjelder følgende områder i Sætre: Langsetveien, Gunnaråsen nedre og øvre, Grytnesveien, Cæsarbakken. Grunnet arbeid på ledningsnettet vil vannet være stengt: Torsdag 2. februar fra klokken 20:00 til klokken 06:00 fredag morgen (3. februar). Vi anbefaler at innvendig stoppekran stenges før arbeidet starter. La vannet renne til det er klart når det er tilbake. Berørte husstander har fått […]

Les mer
25/01/2017 - 19:34

Vannet er tilbake onsdag klokken 19.30 i Nedre Gleinåsen, Røyken, etter reparasjon av vannlekkasje i vannledning . Når vannet nå er tilbake, kan enkelte abonnenter oppleve at vannet er uklart, og da er det viktig å la vannet renne til det er klart. Med vennlig hilsen Viva-IKS

Les mer

På grunn av en plutselig oppstått vannlekkasje i Nedre Gleinåsen, må vi dessverre stenge vannet. Vi har nå lokalisert lekkasjen. Arbeidet er påbegynt hvis ikke noe uforutsett oppstår vil vannet bli satt på igjen i løpet av kvelden. La vannet renne til det er klart når arbeidet er ferdig. Vi beklager ulempene dette gir. Med […]

Les mer
21/01/2017 - 10:28

Mandag 23.januar 2017 mellom klokken 12:00 og 13:00 Mandag 23.januar mellom klokken 12:00 og 13:00 må vi dessverre stenge vannet i Bjørkesvingen ,Tranby, Lier grunnet arbeid på kommunal ledning. Vi anbefaler å stenge innvendig stoppekran før arbeidet starter. La kaldtvannet renne til det er klart når arbeidet er ferdig..      

Les mer
19/01/2017 - 09:02

Grunnet arbeid på ledningsnettet vil vannet være avstengt fredag den 20 januar fra klokken 09:00 til 14:30. Vi anbefaler at innvendig stoppekran stenges før arbeidet starter. La kaldtvannet renne til det er klart når arbeidet er ferdig.    

Les mer
16/01/2017 - 12:00

Grunnet lekkasjesøk stenger vi vannet i Stokkeveien 1, Lier i morgen tirsdag 17 januar fra klokken 10:00-11:00. Vi anbefaler at innvendig stoppekran stenges før arbeidet starter. La vannet renne til det er klart når arbeidet er ferdig. Vi beklager ulempene dette gir. Med vennlig hilsen Viva-IKS

Les mer
10/01/2017 - 11:30

Da vi må bytte brannventiler på grunn av lekkasje, må vi dessverre stenge vannet i Årkvislaveien i Lier: onsdag, 11. januar fra klokken 21:00 til torsdag, 12. januar kl. 06:00 Berørte husstander vil få telefonvarsling. Denne jobben skulle vært gjort i forrige uke, men vi ble dessverre forhindret da det oppstod en vannlekkasje som førte til at […]

Les mer
06/01/2017 - 14:21

På grunn av gjentagende problemer ved flom og større nedbørstilfeller har Viva IKS utbedret avløpsforholdene ved Mellomdammen. Arbeidet er nå så og si ferdig og isen kan brukes på eget ansvar. Mellomdammen er en gammel isdam som ikke har tilfredsstillende avløpsforhold.   Les mer om arbeidet som er utført.  

Les mer

I forbindelse med det planlagte arbeidet med bytting av brannventiler i Årkvislaveien i Lier har det oppstått en større vannlekkasje i Nøsteveien i Lier. Området som er berørt er fra St Hallvard til Nøsteveien, samt Kjelstadveien. Vårt mannskap har vært ute å jobbet gjennom hele natt for å utbedre lekkasjen. På grunn av kulden og […]

Les mer
05/01/2017 - 19:07

Kunder i Filtvet/Tofte området opplever manglende vannforsyning. Vennligst ring det private Filtvet vannverk  for detaljer, de leverer vann i området og ikke Viva IKS. Filtvet vannverk SA 32 79 61 15 Tofte vannverk SA 32 79 44 22 Mvh Viva IKS

Les mer

Vi har nå kun ett telefonnummer våre kunder skal ringe og som dere når oss på hele døgnet dersom en hendelse oppstår.  Fra torsdag 5. januar skal du som kunde ringe: Telefonnummer: 32 22 58 00  

Les mer
04/01/2017 - 14:23

Da vi må bytte brannventiler på grunn av lekkasje, må vi dessverre stenge vannet i Årkvislaveien i Lier: torsdag 5. januar fra klokken 21:00 til fredag 6. januar kl. 06:00 Berørte husstander vil få telefonvarsling.        

Les mer

Vi i Viva IKS er på vakt 24 timer i døgnet for å sikre vannforsyningen og minske skader dersom ulykken er ute for innbyggere i Lier, Røyken og Hurum. Er du rask til å ringe oss, blir vannavbruddet kortere. Vår driftssentral tar imot meldinger til alle døgnets tider og delegerer arbeid til vårt vaktlag internt. Vi […]

Les mer
03/01/2017 - 14:58

Grunnet vannlekkasje har dessverre noen husstander i Vestsideveien mistet vannet. Vi jobber med å utbedre lekkasjen. Berørte husstander har fått telefonvarsling. Ny melding blir sendt når skaden er utbedret og vannet er satt på igjen. Vi beklager!    

Les mer
22/12/2016 - 13:10

I romjulen vil vår åpningstid være fra kl. 09:00 til 15:00. Vi ønsker dere alle en riktig god jul!

Les mer

Margrethe Munthes julesang «På låven sitter nissen» handler om rotter som gjerne vil stjele julegrøt fra nissen. Det er vel ikke så mange som setter ut julegrøt til nissen lenger, men det er mange som kvitter seg med fett fra matlagingen i kjøkkenvask og toalett. Det tetter avløpsrørene – både dine egne og kommunen sine. […]

Les mer

kl: 11:10 – vannet er tilbake På grunn av vannlekkasje kan vannet bli borte i Mølleveien, Underlandsveien og i Hallenskog-området i Røyken. Vi jobber med å utbedre lekkasjen.

Les mer
15/12/2016 - 09:57

Oppdatert kl. 11:45: Feilen på reduksjonsventilen er nå reparert. La kaldtvannet renne til det er rent.   Husstander i Tranby-området, Lier kan dessverre oppleve misfarget/brunt vann grunnet feil på en reduksjonsventil arbeid i området. Vi anbefaler husstander til å la kaldtvannet renne til det blir klart. Ikke bruk vaskemaskin eller oppvaskmaskin før vannet er helt klart igjen. […]

Les mer

Status oppdatering kl. 11:50: Vi har nå lokalisert lekkasjen og det viser seg at det er hovedledningen det er brudd på. Dette er i området på nedsiden av Elgskautunnelen. Arbeidet er påbegynt, men det er omfattende slik at det kan ta tid. Berørte abonnenter er varslet. Link til Røyken og Hurums avis: http://www.rha.no/nyheter/royken/buskerud/ledningsbrudd-to-hus-uten-vann/s/5-70-47423   Natt […]

Les mer
13/12/2016 - 09:44

Grunnet lekkasjesøk  på hovedledningsnettet på Lierskogen kan noen av våre kunder til tider oppleve at vannet blir borte eller at vanntrykket vil være lavere. Dette gjelder i tidsrommet: 13. desember fra kl. 23:00 til kl. 05:00 onsdag morgen (14. desember). La vannet renne til det er klart når det er tilbake. Berørte husstander har blitt varslet […]

Les mer
09/12/2016 - 12:25

Vi sender i disse dager ut avlesningskort for vannmålere til alle husstander i Lier, Røyken og Hurum.  Avlesningen skjer en gang i året. Det er viktig å lese av vannmåleren riktig da dette gir grunnlaget både for årsoppgjøret for 2016, og for neste års vann- og avløpsgebyr. Hvordan lese av? Måleren befinner seg vanligvis nær vanninntaket, […]

Les mer

Innkalling til høringsmøte vedrørende søknad om nytt utslippspunkt og utslippstillatelse for Sylling renseanlegg Dato: 14. desember Tid: kl. 18:00 Sted: Haugestad i Lier Viva IKS stiller seg til disposisjon for ytterligere spørsmål og avklaringer. I samråd med tilsynsmyndighetene utvides høringsfristen til 20. desember 2016 Vel møtt!    

Les mer
07/12/2016 - 10:44

Vi har alt disponibelt mannskap ute som strør og salter fortløpende. Vi prioriterer hovedveier (kommunale), samt busstraseer og tilførselsveier til skoler og helseinstitusjoner. Vi oppfordrer alle om å kjøre forsiktig! For informasjon så har Meteorologisk institutt meldt følgende: Mange steder i vårt distrikt er det nå kaldere ved bakken, og fordi det er lite vind, tar […]

Les mer

Vis alle nyheter

Kontakt oss

Åpningstider:
08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00