Drikkevann – vårt viktigste næringsmiddel

Tenk deg at det ikke kommer en dråpe vann i kranen, og du gjerne skulle hatt en kaffekopp på morgenen. Irriterende, men ikke kritisk. Verre er det å ikke få pusset tennene, vasket seg eller spylt ned i toalettet.

Vi som bor i Norge er heldige, som har god tilgang på trygt, rent vann rett fra krana. En nordmann bruker i gjennomsnitt 150 liter vann pr dag – til sammenligning bruker en landsbyboer i Kenya, 10 liter. Det setter rent vann som et privilegium i perspektiv. Det er rett og slett ikke mulig for mange mennesker å oppholde seg sammen over tid uten tilgang til vann til toalett og vask. Dette sier noe om det store samfunnsansvaret vannbransjen har, vi leverer vårt viktigste næringsmiddel. Du klarer deg ikke uten.

Fra selve vannkilden går vannet gjennom en enkel og miljøvennlig vannbehandling der det blant annet tilsettes litt klor og vannet bestråles med UV-lys. Siden våre vannkilder ligger høyt, trengs det minimalt med energi for å pumpe vannet ut til våre innbyggere.

Viva IKS har ansvar for alle vann-og avløpsrør i våre tre eierkommuner. I dette ligger ansvar for alle oppgaver knyttet til drift, overvåking, vedlikehold, rehabilitering og nybygging av infrastruktur innen vann og avløp. Med infrastruktur mener vi kommunale vannverk, kommunalt ledningsnett og de kommunale renseanleggene.

Fra vannet forlater kildene til det kan tappes friskt og rent i springen hjemme hos våre kunder har det tilbakelagt adskillige kilometer med vannledninger. Det har også vært innom flere rensetrinn i vårt vannbehandlingsanlegg. Etter at vannet er brukt og havner i avløpet, er reisen videre mot havet minst like spennende.

Visste du at?

Lengden på det norske ledningsnettet for vann og avløp er svært omfattende og ville gått syv ganger rundt ekvator. Det inkluderer både huseiernes egne utendørs ledninger, de offentlige

drikkevannsledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger.

Drikkevann

Vann og avløpsgebyrer – hva går de til?

Vann og avløp drives etter selvkostprinsippet. Det betyr at Viva IKS ikke har lov til å tjene penger på vann og avløp. Eventuelle overskudd blir satt i driftsfond som brukes til å regulere

årsavgiftene kommende år. På den måten unngår vi store svingninger i avgiftene. Enkelt forklart betyr det at innbyggere betaler for eget forbruk og for ‘spleiselaget’ alle vann og avløpsabonnenter er med på.

Offentlig infrastruktur er Norges ryggrad og helt avgjørende for at vi skal ha et velfungerende samfunn. En stor utfordring er at ledningsnettet vårt er gammelt og lekk. Det fører til at så mye som 33 til 54 prosent av vannet lekker utfør det når den enkelte husstand. Om trykket i vannledningen blir borte i en periode, kan drikkevannet bli forurenset fordi fremmedvann lekker inn igjennom hullene. Utskiftingen av ledningsnettet går altfor sakte. Med dagens utskiftingstakt vil det ta 100 år å erstatte dagens vannledningsnett. Det er behov for å øke de årlig investeringene i de kommunale vann- og årlige utskiftningen av avløpsledningene med 66 prosent.

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00