Opprydding i og ved Skittegga, Røyken

I forbindelse med tiltak mot flom langs Skitthegga skal kulverter og elva ryddes for trefall, dø vegetasjon og avleiring. Viva IKS har fått i oppdrag av Røyken kommune å for rydde langs kommunal eiendom og vei. VIva IKS er i gang med arbeidene fra Røyken sentrum; langs gangveien bak Bråset Bo og omsorgssenter mot Hyggenveien / Spikkestadveien. Arbeidene utføres med hjelp av skogsmaskiner.

I perioden arbeidene pågår vil gangveien bak Bråset stenges. Vi oppfordrer publikum til ikke å gå inn i anleggsområdet mens arbeidene foregår. Det er også lagt ut lense i elva i tilfelle det renner ut olje eller diesel fra anleggsmaskiner.
Arbeidene foregår i uke 27 og 28 .

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00