Om Viva IKS

Viva IKS utfører offentlige tjenester for våre eiere innenfor vei, vann og avløp. Vi forvalter kommunaltekniske anlegg for vei, vann og avløp i deltakerkommunene, og har ansvaret for alle oppgaver knyttet til forvaltning, planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg i eierkommunene. Ansvaret ble overført fra våre eierkommuner, Lier, Røyken og Hurum til Viva IKS fra 1. januar 2015.

Viva IKS er lokalisert med sin administrasjon på Vitbank i Lier kommune. I tillegg har selskapet tre driftsstasjoner lokalisert henholdsvis i Lierbyen, Grette i Røyken og Tofte i Hurum. Til sammen er det 99 ansatte i selskapet.

Viva IKS betjener til sammen 56 000 innbyggere. Selskapet har 22 000 kunder. Vårt mål er at alle vår kunder og innbyggere skal merke en forskjell til det bedre når det gjelder drift, vedlikehold, forvaltning og investeringer innenfor tjenesteområdene vei, vann og avløp.

Vår visjon og verdier

VerdierVi etterlever vår visjon og verdier i alle ledd!

 

Kontakt oss

Sommeråpent:
08:00-15:00

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00