Selvbetjening

Privat

Rørlegger

Alle søknader om sanitærabonnement fra husstander i Lier, Røyken og Hurum skal fra 1. januar 2016 sendes til postmottak@viva-iks.no

Vannmåleravlesning

Velg din kommune og følg veiledningen:

 Entreprenører

Vei

Kontakt oss

Åpningstider:
08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00