Meld fra

 

Kommunale veier

 

Fylkes- og riksveier

 

Private veier

Kontakt oss

Sommeråpent:
08:00-15:00

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00