Årsrapport 2018
Les mer

Velkommen til Viva

Viva IKS (Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap) eies av Hurum, Lier og Røyken kommune.

Viva IKS utfører offentlige tjenester for våre eierkommunene innenfor vei, vann og avløp.  For mer informasjon om oss, følge denne linken

Grunnet kommunesammenslåingen  mellom Røyken, Hurum og Asker har det blitt besluttet å tilbakeføre våre tjenester til kommunene. Det betyr at fra 1. januar 2020, må innbyggere i nåværende Røyken og Hurum kontakte Asker kommune og innbyggere i Lier, må kontakte Lier vei, vann og avløpsselskap KF.

Aktuelle nyheter

13/12/2019 - 08:35

Da den nye Trykkøkningstasjonen i furusetveien  skal igangskjøres blir det vannavslag for Berglibakken og Mørkveien 17 desember kl 1000-1300.

Les mer
03/12/2019 - 14:32

Status 22:12. Vannlekkasjen er utbedret på hovedledningen på Klokkarstua i Hurum kommune og vannet satt på igjen. Dersom vannet er misfarget, la kaldtvannet fra en kran nærmest vanninntaket renne til det er klart igjen. Vi beklager ulempen dette har påført dere og takker for tålmodigheten. Grunnet vannlekkasje på hovedvannledningsnettet er beboere på Klokkarstua i Hurum  […]

Les mer
21/11/2019 - 14:20

Viva IKS har fått inn mange henvendelser om uønskede overvannshendelser som følge av langvarig nedbør de siste dagene. Vi minner om at grunneiere er selv ansvarlig for bekker som går over egen grunn, inkludert bekker som er lagt i rør, eller går over i sluk. Det betyr at grunneiere har selv ansvar for å sikre […]

Les mer

Vis alle nyheter

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00