Driftsmeldinger

13/12/2019 - 08:35

Da den nye Trykkøkningstasjonen i furusetveien  skal igangskjøres blir det vannavslag for Berglibakken og Mørkveien 17 desember kl 1000-1300.

Les mer
03/12/2019 - 14:32

Status 22:12. Vannlekkasjen er utbedret på hovedledningen på Klokkarstua i Hurum kommune og vannet satt på igjen. Dersom vannet er misfarget, la kaldtvannet fra en kran nærmest vanninntaket renne til det er klart igjen. Vi beklager ulempen dette har påført dere og takker for tålmodigheten. Grunnet vannlekkasje på hovedvannledningsnettet er beboere på Klokkarstua i Hurum  […]

Les mer
21/11/2019 - 14:20

Viva IKS har fått inn mange henvendelser om uønskede overvannshendelser som følge av langvarig nedbør de siste dagene. Vi minner om at grunneiere er selv ansvarlig for bekker som går over egen grunn, inkludert bekker som er lagt i rør, eller går over i sluk. Det betyr at grunneiere har selv ansvar for å sikre […]

Les mer
06/11/2019 - 09:46

Grunnet arbeid på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt i Bakkekroken i Røyken kommune. Arbeidet vil foregå  torsdag den 7 november fra klokken 14:00 til 20:00 .   Området som blir berørt er : Bakkekroken 1-19 Damveien 3-10 Grimsrudveien 72-76 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.servicevarsling.no Vær oppmerksom på at […]

Les mer
04/11/2019 - 10:43

Da Viva IKS avvikles 31. desember 2019, må vi stenge for salg av asfaltgranualt fra vårt asfaltmottak på Egge i lier. Siste dag med salg av asfaltgranulat er fredag 15. november 2019. Vær oppmerksom på at levering av asfaltflak/vrak vil fortsatt være mulig.

Les mer
29/10/2019 - 14:22

Grunnet arbeid på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt i Vardeveien i Røyken kommune. Arbeidet vil foregå  onsdag den 30 oktober fra klokken 09:00 til 17:00 .    Området som blir berørt er : Vardeveien 2-14 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi […]

Les mer
23/10/2019 - 14:23

Grunnet arbeid på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt i Vardeveien i Røyken kommune. Arbeidet vil foregå  torsdag den 24 oktober fra klokken 09:00 til 17:00 .  Det planlagte vannavslaget er forlenget frem til klokka 19:00 på grunn av uforutsette ting. Området som blir berørt er : Sundbyveien 1 og 2 Terrasseveien 2-13 Vardeveien 1-7 Berørte […]

Les mer
21/10/2019 - 09:48

Viva IKS har nå sendt ut vannmålerkort til innbyggere i Røyken og Hurum. På grunn av kommunesammenslåingen med Asker, vil det i år bli endringer. Ny dato for avlesning 21. oktober, nytt fakturaforfall 16. desember 1. januar 2020 går kommunene Asker, Røyken og Hurum sammen og danner nye Asker kommune. Vi er inne i siste halvår […]

Les mer
17/10/2019 - 12:30

Å bruke refleks gjør deg synlig gjennom å reflektere lys. Å være synlig er å være trygg i trafikken når det er mørkt eller svakt lys. Refleks redder liv! Trygg Trafikks 5 beste reflekstips: Fest refleks på alle jakker, sekker og vesker – da har du alltid med deg refleks. Reflekser er forbruksvare som blir […]

Les mer
15/10/2019 - 10:10

Viva IKS har startet arbeidet med trafikksikkerhetsplanen som vil være gjeldende i nye Asker kommune fra 2020 til 2023. «Vi setter stor pris på innspill til forbedringer som vil gjøre hverdagen mer trygg for våre myke trafikanter. Trafikksikkerhet er en viktig oppgave og vi ber derfor om innspill fra innbyggerne», sier Linda Kjøbli som også […]

Les mer
14/10/2019 - 09:38

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet  være avstengt på Østenga i Lier kommune. Arbeidet vil  foregå  torsdag 17 oktober fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen.    Området som blir berørt denne torsdagskvelden er : Vestsideveien 16-27 Østenga 4-24 Østre Eikenga 12-38 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på […]

Les mer
07/10/2019 - 07:07

Grunnet bytte av innvendig stoppekraner vil vannet være avstengt på Tors vei i Røyken kommune. Arbeidet vil foregå  mandag den 7 oktober fra klokken 08:30 til 16:00 .    Området som blir berørt er : Tors vei 30- 154 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan […]

Les mer
01/10/2019 - 09:02

Grunnet spyling av det private stikkledningsnettet  vil vannet  være avstengt i Åmotveien i Lier kommune. Arbeidet vil  foregå  onsdag 2 oktober fra klokken 08:30 til 16:00.    Området som blir berørt denne onsdagen er : Baneveien 190 Åmotveien 24-87 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan […]

Les mer
29/09/2019 - 08:22

Vannlekkasjen er utbedret, alle skal ha fått vannet tilbake. Dersom noen har misfarget vann, la kaldtvannet renne til det er klart. status kl 1240: Halvparten av husstandene har fått vannet tilbake. Det jobbes fremdeles å utbedre lekkasjen for resterende husstander. Det er satt ut nødvann ved bussholdeplassen ved stranda på Gjerdal. Det har dessverre oppstått […]

Les mer
26/09/2019 - 14:37

Grunnet arbeid på hovedvannledningsnettet  vil vannet være avstengt på Årosfjellet i Røyken kommune. Arbeidet vil foregå  tirsdag den 1 oktober fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen .    Området som blir berørt er : Astri Skaresvei Bjerkeveien Elgtråkket Fjellstien Furuveien Havreveien 16 Ringveien Tivoliåsen Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ […]

Les mer
19/09/2019 - 14:25

Vannlekkasjen er nå utbedret og vannet i hovedledningen blir i dette tidspunkt satt på igjen. Dersom vannet er missfarget, la kaldtvannet fra en kran nærmest vanninntaket renne til det er klart igjen. Vi beklager ulempen dette har påført dere og takker for tålmodigheten   Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/

Les mer

Grunnet vannlekkasje på hovedvannledningsnettet er beboere på Klokkarstua i Hurum  kommune uten vann torsdag den 19 september.  Området som blir berørt er : Grimsrudveien 395- 413 Hotvedtveien 1-2 Inglingstadveien 1-6 Killingstadveien 1-5 Kirkebygdveien 12-29 Møllerveien 1-27 Nepebråtan 1-6 Nordjordet1-6 Rødbyveien 123 Sundbyveien 2-8 Tofteveien 1-17 Ustadveien1-8 Åsheimveien 26-34 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. […]

Les mer

Do-kampanjen 2019 er i gang. Dette er fjerde gangen vi arrangere en holdningskampanje om hva som skal i do. Vi ser at vårt enkle budskap fungerer og at innbyggere har blitt mer oppmerksomme på hva som skal i do.  Fornuftig bruk av gebyrpenger Vårt enkle budskap og langsiktige mål er at vi skal bruke gebyrpengene […]

Les mer
17/09/2019 - 13:22

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet  være avstengt på Sætre i Hurum kommune. Arbeidet vil  foregå  torsdag 19 september fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen.  Mange abonnenter vil få flere varsler fra oss denne uken. Alle varsler er gjeldene da vi først spyler hovedledningen som berører alle husstander i Sætre. Deretter vil vi spyle enkelt […]

Les mer

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet  være avstengt på Sætre i Hurum kommune. Arbeidet vil  foregå  onsdag 18 september fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen.  Mange abonnenter vil få flere varsler fra oss denne uken. Alle varsler er gjeldene da vi først spyler hovedledningen som berører alle husstander i Sætre. Deretter vil vi spyle enkelt […]

Les mer

Grunnet arbeid på stømnettet ved  Frognerlia vil vannet ha lavere vanntrykk enn normalt. Arbeidet vil  foregå  tirsdag 17 september fra klokken 23:00 til 02:00 neste morgen.    Området som blir berørt er : Kirkestien 1-29 Kirkeveien 21 og 71 Nedre Frognerlia 1-26 Undersrudveien 1-12 Øvre Frognerlia1-12 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring […]

Les mer
16/09/2019 - 13:43

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet  være avstengt på Sætre i Hurum kommune. Arbeidet vil  foregå  mandag 16 september fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen.  Mange abonnenter vil få flere varsler fra oss denne uken. Alle varsler er gjeldene da vi først spyler hovedledningen som berører alle husstander i Sætre. Deretter vil vi spyle enkelt […]

Les mer

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet  være avstengt på Sætre i Hurum kommune. Arbeidet vil  foregå  tirsdag 17 september fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen.  Mange abonnenter vil få flere varsler fra oss denne uken. Alle varsler er gjeldene da vi først spyler hovedledningen som berører alle husstander i Sætre. Deretter vil vi spyle enkelt […]

Les mer

Har du fått en grå pose med «Netti» i postkassen? Det er Meti-prosjektet til vår lokale måleravlesningsekspert Hurum Kraft som sender ut Netti. Netti hjelper VIVA IKS til å lese av vannmålerne elektronisk for nøyaktig avregning for vann og avløp slik at det kan bli bli slutt på manuell avlesning. Netti installeres med app og får strøm […]

Les mer
10/09/2019 - 13:55

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet  være avstengt på Tranby i Lier kommune. Arbeidet vil  foregå  torsdag 12 september fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen.  Området som blir berørt denne torsdagen er : Adresseliste Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil da informere de […]

Les mer

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet  være avstengt på Sætre i Hurum kommune. Arbeidet vil  foregå  onsdag 11 september fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen.  Mange abonnenter vil få flere varsler fra oss denne uken. Alle varsler er gjeldene da vi først spyler hovedledningen som berører alle husstander i Sætre. Deretter vil vi spyle enkelt […]

Les mer
06/09/2019 - 12:57

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet  være avstengt på Sætre i Hurum kommune. Arbeidet vil  foregå  tirsdag 10 september fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen.  Mange abonnenter vil få flere varsler fra oss denne uken. Alle varsler er gjeldene da vi først spyler hovedledningen som berører alle husstander i Sætre. Deretter vil vi spyle enkelt […]

Les mer

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet  være avstengt på Sætre i Hurum kommune. Arbeidet vil  foregå  mandag 9 september fra klokken 20:00 til 06:00 neste morgen.  Mange abonnenter vil få flere varsler fra oss denne uken. Alle varsler er gjeldene da vi først spyler hovedledningen som berører alle husstander i Sætre. Deretter vil vi spyle enkelt […]

Les mer

Grunnet arbeid på hovedvannledningsnettet  vil vannet være avstengt på Kleiver. Arbeidet vil foregå  mandag den 10 september fra klokken 08:00 til 16:00 .    Området som blir berørt er : Moserudveien 2-12 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil da informere de […]

Les mer

Grunnet arbeid på hovedvannledningsnettet  vil vannet være avstengt på Kleiver. Arbeidet vil foregå  mandag den 9 september fra klokken 08:00 til 16:00 .    Området som blir berørt er : Bjønnveien 11 og 12 Elgstubben 1-7 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi […]

Les mer
05/09/2019 - 11:59

Grunnet arbeid på hovedvannledningsnettet  vil vannet være avstengt på Engersand. Arbeidet vil foregå  mandag den 9 september fra klokken 11:30 til 13:30 .    Området som blir berørt er : Engersand 1-28 Furusethveien 1-29 Mørkveien1-21 Røykenveien 68 Øvre Lahellvei 10-17 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer […]

Les mer
02/09/2019 - 13:59

Grunnet arbeid på hovedvannledningsnettet  vil vannet være avstengt i Gjellebekkstubben. Arbeidet vil foregå  onsdag den 4 september fra klokken 08:00 til 11:00 .    Området som blir berørt er : Gjellebekkstubben Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil da informere de abonnementer […]

Les mer

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet  være avstengt fra Sandungen mot Mørkveien i Sætre i Hurum kommune. Arbeidet vil  foregå også i dag  tirsdag 3 september fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen.  Flere abonnenter vil få varsel flere dager på rad fra oss, og alle meldinger gjelder. Området som blir berørt er : Åsheimveien 2-16 […]

Les mer

Grunnet arbeid på hovedvannledningsnettet  ved Hyggen skole vil vannet være avstengt på Hyggen i Røyken kommune. Arbeidet vil foregå  tirsdag den 3 september fra klokken 17:00 til 01:00 .    Området som blir berørt er : Bakkekroken Damveien Gamleveien Grimsrudveien Hyggenveien Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at […]

Les mer
30/08/2019 - 10:34

  Vannet er nå satt på igjen. Dersom vannet er missfarget, la kaldtvannet fra en kran nærmest vanninntaket renne til det er klart igjen.   Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/

Les mer

Grunnet vannlekkasje på hovedvannledningsnettet er beboere på Tempelveien i Hurum  kommune uten vann fredag den 30 august fra klokken 08:30.  Området som blir berørt er : Tempelveien 32-68 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Ikke tapp vann i den aktuelle perioden Unngå bruk av vaske- og oppvaskmaskiner før vannet er […]

Les mer

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet  være avstengt fra Sandungen mot Mørkveien i Sætre i Hurum kommune. Arbeidet vil  i dag  mandag 2 september fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen.  Flere abonnenter vil få varsel flere dager på rad fra oss, og alle meldinger gjelder. Området som blir berørt er : Åsheimveien 2-16 Sørliveien […]

Les mer
18/08/2019 - 08:38

Om det skulle være misfarget vann, Tapp da til det blir klart vann igjen

Les mer

Med god hjelp fra grunneier ble lekkasjen raskt lokalisert. Mannskaper er i gang med å grave Vannhenger vil bli satt ut ved Hydrant, nede ved Høyum gård

Les mer
02/08/2019 - 08:23

Grunnet arbeid på vannledningsnettet vil vannet være avstengt på sykehus området i Lier kommune. Arbeidet vil foregå  onsdag 7 august fra klokken 08:00 til 16:00 .    Området som blir berørt er : Brastadveien Engaveien Fosshaugveien Haslumveien Stokkeveien Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, […]

Les mer
30/07/2019 - 08:44

Vannlekkasjen på Skryset er nå utbedret og vannet er satt på . La vannet renne til det er klart. Vi beklager ulempen dette har påført dere.    

Les mer

Grunnet vannlekkasje på hovedledningen er vannet borte i Møllerveien og Skysetveien. Lekkasjepunktet er lokalisert og arbeidet med å utbedre lekkasjen er i gang. Alle beboere er varslet via SMS eller telefon. Blir du varslet? Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/

Les mer
16/07/2019 - 08:06

På grunn av liten bemanning er det i uke 30 ikke mulig med vannavslag.   Vi beklager dette og håper ikke det vil skape store utfordringer for våre samarbeidspartnere. God sommer! Med vennlig hilsen drift vann.

Les mer
11/07/2019 - 22:19

På grunn av en vannledning som hoppet av etter at Entreprenøren hadde skiftet en kum ved skolen i Hyggen mistet noen i Lavaveien og Pjokkabyveien vannet.  Gamleveien har fått misfarget vann. Dere som har fått misfarget vann,  tapp med en kaldtvannskran så nær inntaket som mulig til det blir klart. Dette kan i noen tilfeller […]

Les mer
08/07/2019 - 18:01

  Oppfølgingsprøvene som ble tatt av badevannet på Odden i Slemmestad 5. juli er normale. De nye prøvene viser med andre ord ikke forhøyde verdier av tarmbakterier og badeplassen på Odden er åpen igjen. Viva IKS vil ta nye vannprøver om en uke før vi går tilbake til testing hver 14. dag.

Les mer
05/07/2019 - 13:31

I samråd med kommuneoverlegen er Odden badeplass i Slemmestad stengt på grunn av høyt innhold av tarmbakterier i vannet. Det frarådes å bade på Odden inntil det er normale prøver og årsaken til forurensingen er avklart. Bakteriene er funnet i de siste badevannsprøvene, som ble tatt 3. juli. Svar forelå 5. juli. Tar nye prøver […]

Les mer
04/07/2019 - 12:12

Grunnet arbeid på vannledningsnettet vil vannet være avstengt på Hyggen i Røyken kommune. Arbeidet starter torsdag 11 juli fra klokken 08:00 til 16:00 .    Området som blir berørt er : Bakkekroken 1-15 Damveien 1-10 Grimsrudveien 72-76 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men […]

Les mer
28/06/2019 - 14:13

Status for prosjektet 28.06.2019 Ved en inkurie er prosjekt støttemur Spikkestadveien ikke byggesøkt. Tiltaket om å etablerere støttemur er ansett som nødvendig og Viva IKS vil iverksette prosjektet så raskt som mulig. Gravearbeidet starter førstkommende mandag. Vi har derfor ikke ønsket å la Brakar og Nettbuss gå tilbake til sin vanlige bussrute i mellomtiden. Det […]

Les mer
27/06/2019 - 12:47

Vi har fått en del henvendelser fra innbyggere om det er trygt å bade i Røyken og Hurum. I samråd med kommuneoverlegen i Røyken og Røyken kommune mener vi det er trygt å bade da vi ikke har hatt samme nedbørmengden som eksempelvis Oslo det siste døgnet. Til orientering tas det jevnlig prøver av badevannet […]

Les mer
26/06/2019 - 11:49

Lekkasjen er reparert og vannet er nå satt på igjen. Dersom vannet er misfarget, la kaldtvannet fra en kran nærmest vanninntaket renne til det er klart igjen. Grunnet vannlekkasje på hovedvannledningsnettet er beboere på Bergliveien i Røyken  kommune uten vann.  Det er satt ut vann henger ved Bergligveien 22. Området som blir berørt er : Kvernveien […]

Les mer

Grunnet vannlekkasje på hovedvannledningsnettet er beboere på Sydskogen i Røyken  kommune uten vann.  Området som blir berørt er : Tors vei Gamle Rustasvei Frøyas vei Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Ikke tapp vann i den aktuelle perioden Unngå bruk av vaske- og oppvaskmaskiner før vannet er rent

Les mer
25/06/2019 - 12:59

Grunnet arbeid på pumpestasjonen i Berglibakken vil vannet være avstengt på Holmsbu i Hurum  kommune. Arbeidet vil også i dag  onsdag 26 juni fra klokken 09:00 til 15:00 .    Området som blir berørt er : Berglibakken Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, […]

Les mer

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet  være avstengt på Jensvoll i Lier kommune. Arbeidet vil også i dag  onsdag 26 juni fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen.  Flere abonnenter vil få varsel flere dager på rad fra oss, og alle meldinger gjelder. Området som blir berørt er : Jensvollveien 16-38 Berørte abonnenter vil bli […]

Les mer
24/06/2019 - 13:34

På grunn av veiarbeider vil Spikkestadveien stenges i perioden 25.juni til 18.august.  Det vil bli skiltet omkjøring for personbiler via Heggumbakken og Jakslandveien. Tungtransport og busser skiltes via E134. Busslinje 81 og 84 får derfor en annen trasé i denne perioden, og ikke vil stoppe ved Røyken sentrum, Midtbygda og Vangsvingen. For passasjerer som normalt benytter […]

Les mer

lekkasjen er reparert og vannet er nå satt på igjen. Dersom vannet er misfarget, la kaldtvannet fra en kran nærmest vanninntaket  renne til det er klart igjen. Det har dessverre oppstått en vannlekkasje på hovedvannledningen på Gjerdal ved Grimsrudveien 118. Berørte abonnenter er blitt varslet pr SMS/Telefonvarsling VI jobber med å utbedre lekkasjen.

Les mer
18/06/2019 - 13:19

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet også i kveld være avstengt på Nøste i Lier kommune. Arbeidet vil også i dag  onsdag 19 juni fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen.  Flere abonnenter vil få varsel flere dager på rad fra oss, og alle meldinger gjelder. Området som blir berørt er : Backes vei 10-87 […]

Les mer

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) §12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for Årkvislaveien. Planområdet er ca. 166,4 dekar.Hensikten med planen er å legge tilrette for økt sikkerhet og bedre framkommelighet på Årkvislaveien. Prosjektet skal også bedre tilgangen til Årkvisla for både fastboende og fritidsbruk.     Mer informasjon her: https://www.lier.kommune.no/kunngjoringer/kunngjoring-av-planer/reguleringsplaner/varsel-om-oppstart-av-planarbeid/detaljregulering-for-arkvislaveien/ Det inviteres til […]

Les mer
17/06/2019 - 12:25

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet også i kveld være avstengt på Nøste i Lier kommune. Arbeidet vil også i dag  tirsdag 18 juni fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen.  Flere abonnenter vil få varsel flere dager på rad fra oss, og alle meldinger gjelder. Området som blir berørt er : Apalveien 1-10 Backes […]

Les mer
16/06/2019 - 14:44

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet også i kveld være avstengt på Nøste i Lier kommune. Arbeidet vil også i dag  mandag 17 juni fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Apalveien 1-19 Bruusgaards vei 4-24 Eikeliveien 17-63 Høvik terrasse 1-41 Skarpnoveien 7-28 Triangelveien 7-8 Østhellinga 2-28 Berørte abonnenter […]

Les mer
14/06/2019 - 17:35

Status kl: 1745: De nye vannprøvene fra Sandungen kommunale vannverk i Hurum påviser ingen bakterier. I tillegg har Viva IKS hatt en gjennomgang av hvordan vannbehandlingen har fungert den siste tiden, og ikke funnet noen avvik. Kokepåbudet er derfor opphevet. Vi vil nå sende ut telefonvarsling til alle berørte husstander, samt oppdatere våre elektroniske kanaler. […]

Les mer
13/06/2019 - 17:36

Status fredag 14. juni, kl. 13:00: Vi opprettholder kokeanbefaling inntil vi har fått svar på vannprøvene. Svar er forventet å komme i løpet av ettermiddagen, ca kl. 18:00. ———- 13. juni 2019, kl. 17:36 Vi har hatt ett avvik på en vannprøve ved Sandungen vannverk. Og i den forbindelse innfører vi kokevarsel for våre abonnement. […]

Les mer
12/06/2019 - 10:53

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet også i kveld være avstengt på Nøste i Lier kommune. Arbeidet vil også i dag  torsdag 13 juni fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Eikeli terrasse 2-11 Nøste terrasse 1-14 Baches vei 14 Bruusgaards vei 24-42 Eikeliveien 1-57 Fagertunveien 17-28 Høvik terrasse […]

Les mer
11/06/2019 - 10:25

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet også i kveld være avstengt på Stoppen i Lier kommune. Arbeidet vil også i dag  onsdag 12 juni fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Apalveien 7 og 9 Bruusgaardsvei 2 og 4 Nøsteveien 52-60 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk […]

Les mer
08/06/2019 - 17:10

Vannet er satt på igjen.Det kan bli misfarget vann .tapp da til det blir klart med en kaldtvannskran

Les mer

Det har dessverre oppstått en lekkasje på hovedvannledningen mellom Underlandsveien og Skryset Lekkkasjen er funnet og mannskaper er på plass. Det er satt ut vannhenger ved Hajum

Les mer
07/06/2019 - 13:01

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet også i kveld være avstengt på Stoppen i Lier kommune. Flere abonnenter vil oppleve at vi nok en kveld stenger vannet hos dem. Årsaken til dette er utformingen av ledningnettet i dette området Arbeidet vil også i dag  Tirsdag 11 juni fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området […]

Les mer
05/06/2019 - 13:11

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet også i kveld være avstengt på Stoppen i Lier kommune. Flere abonnenter vil oppleve at vi nok en kveld stenger vannet hos dem. Årsaken til dette er utformingen av ledningnettet i dette området Arbeidet vil også i dag  tordag 6 juni fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området […]

Les mer
04/06/2019 - 12:54

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Stoppen i Lier kommune. Arbeidet vil foregå onsdag 5 juni fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Ekornveien 1-9 Flåtan 1-40 Flåtankroken 24 Flåtanstien 1-17 Hasselbakken 13-45 Lianstubben 2-10 Nedre Lianvei 37-39 Nøtteknekkeren 1-18 Risengbakken 2-30 Stoppenkollen 11-35 Øvre Lianvei 1-22 […]

Les mer
03/06/2019 - 15:13

Har du lyst til å være med og bygge et nytt selskap? Har du lyst på en spennende stilling i spennet mellom det administrative og det politiske nivå i en kommune? Kanskje nettopp du er vår nye kollega. Lier kommunalteknikk KF, søker fagansvarlig vei, vann og avløp.

Les mer

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Stoppen i Lier kommune. Arbeidet vil foregå tirsdag 4 juni fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Jensvollveien 16-54 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil da […]

Les mer
31/05/2019 - 22:08

Grunnet vannlekkasje på hovedvannledningsnettet på Gjerdal i Røyken kommune er 100 husstander uten vann. Området som blir berørt er fra Hernestangen og mot Hyggen. Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil da informere de abonnementer som blir berørt av det.  Noen […]

Les mer

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Tranby i Lier kommune. Arbeidet vil foregå mandag 3 juni fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Ekornveien 1-9 Flåtan 1-40 Flåtankroken 1-32 Flåtanstien 1-17 Flåtansvingen 1-58 Hasselbakken 1-45 Hauggata 9-14 Lianstubben 2-8 Nedre Lianvei 1-39 Nøsteveien 65-71 Nøtteknekkeren 1-18 Risengbakken […]

Les mer
28/05/2019 - 10:56

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Stoppen og Nøste  i Lier kommune. Arbeidet vil foregå mandag 3 juni til 19 juni klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt vil varsles her. Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men […]

Les mer
24/05/2019 - 12:14

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Tranby i Lier kommune. Arbeidet vil foregå mandag 27 mai fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Bjørkesvingen 2-8 Briskeveien 1-8 Båhusveien 19-21 Furuveien 2-10 Lønneveien 2-9 Ospeveien 2-9 Røsslyngveien 2-8 Skjeggerudveien 1-43 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk […]

Les mer
21/05/2019 - 17:59

«Det er sendt ut varsel om svært kraftige nedbørmengder fra i kveld til onsdag morgen. Husk at du som grunneier er selv ansvarlig for bekker som går over egen grunn, inkludert bekker som er lagt i rør, eller går over i sluk. Det betyr at du som grunneier har selv ansvar for å sikre egen […]

Les mer

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Tranby i Lier kommune. Arbeidet vil foregå torsdag 23 mai fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Barlindveien 1-22 Bjørkesvingen 2- 8 Briskeveien 1-17 Berberissveien 1-33 Båhusveien 2-21 Furuveien 1- 26 Gamle Ringeriksvei 17 Hallingstadveien 1-24 Hagtornveien 1-10 Haugane 19 Haugerudbråtan […]

Les mer
20/05/2019 - 11:05

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Tranby i Lier kommune. Arbeidet vil foregå onsdag 22 mai fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Berberissveien 28-30 Bjørkesvingen 2-8 Briskeveien 1-17 Båhusveien 2-10 Furuveien 1-24 Hallingstadveien 1-24 Hennumveien 1- 16 Kirkelina 18 Sirkesvingen 1-9 Lønneveien 1-17 Ospeveien 2-15 Roseveien […]

Les mer

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Tranby i Lier kommune. Arbeidet vil foregå tirsdag 21 mai fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Brattomveien 1-11 Hyllveien 9 A-G Kaprifolveien 1-42 Snøbergveien 1-7 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at […]

Les mer
16/05/2019 - 13:13

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Tranby i Lier kommune. Arbeidet vil foregå mandag 20 mai fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Brattomveien 1-11 Dølasletta 1-7 Haugerudbråtan 1-78 Hennumhagan 1-51 Kaprifolveien 20-36 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på […]

Les mer
14/05/2019 - 14:01

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Tranby i Lier kommune. Arbeidet vil foregå onsdag 15 mai fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Korsplassen 1-27 Larsehagan 2-16 Maurrudløkka 2-8 Nygårdskogen 4-11 Ringveien 6 Skansen 1-59 Svenskerud Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ […]

Les mer
10/05/2019 - 08:27

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Tranby i Lier kommune. Arbeidet vil foregå tirsdag 14 mai fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Larsehagan 38 Martinshaugen 20 Nygårdskogen Skansen Svenskerud Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan […]

Les mer

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Tranby i Lier kommune. Arbeidet vil foregå mandag 13 mai fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Berberissveien 10 Gunnersbråteveien 11-23 Hansebråten 1-31 Hennumbråtan 1-6 Hennummarka 1-6 Kraftveien 10-16 Larsehagan 1-38 Martinshaugen Svenskerudveien 6-18 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. […]

Les mer
08/05/2019 - 17:14

Da Mannskapene våre hadde reparert lekasjen og satt på vannet igjen ved 1300 tiden i dag  . viste det seg at det var enda en lekkasje  noen meter lenger ned veien. Mannskaper jobber med dette nå

Les mer

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Tranby i Lier kommune. Arbeidet vil foregå onsdag 8 mai fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Berberissveien Fjellstien Grindene Haugane Kraftveien Nordengveien Ringveien Slåttebråtan Svendsebråtan Svendsekroken Svendsemarka Syrinveien Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær […]

Les mer
07/05/2019 - 12:32

Det har i dag oppstått en vannlekkasje i Grinidalen i Røyken. Store deler av  Spikkestad er berørt. Vårt driftpersonell har stengt ut lekkasjen og satt på vannet igjen. Vi jobber med å utbedre lekkasjen. Misfarget vann forekomme. La kaldtvannet renne til det er klart. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører! NB: Alle abonnenter må stenge hovedstoppekranen […]

Les mer
06/05/2019 - 12:36

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Tranby i Lier kommune. Arbeidet vil foregå torsdag 9 mai fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Hennumbråtan Korsplassen Maurrudløkka Nygårdskogen Røssekleiv Svendsemarka Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, […]

Les mer

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Tranby i Lier kommune. Arbeidet vil foregå tirsdag 7 mai fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen.   Området som blir berørt er: Grindene Haugane Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil da […]

Les mer

Grunnet arbeid på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Torvbråten i Røyken kommune. Arbeidet vil foregå mandag 13 mai fra klokken 22:00 til 07:00 neste morgen.  Området som blir berørt er: Smiekroken Sundbyveien Terrasseveien Vardeveien Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil […]

Les mer
03/05/2019 - 15:42

Lørdag 4 mai vil vannet være avstengt mellom 1000 og 1300 i deler av Odalsveien og Blåveisveien. da Entreprenør skal etablere ny hydrant som skal sikre brann vann  dekning i det nye Rortunet/Brakke Handlesenteret. de berørte abonnenter har fått varsling via sms eller telefon.  

Les mer
30/04/2019 - 10:51

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Tranby i Lier kommune. Arbeidet vil foregå mandag 6 mai fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen.   Området som blir berørt er: Bratomveien Dølasletta Gunnersbråtan Haugerudbråtan Hennumhagen Hylleveien Joseph Kellers vei Kaprifolveien Larsehagan Snøbærveien Tranbylia Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ […]

Les mer

Det har i løpet av natten oppstått vannlekkasje i Mølleveien i Røyken. Vårt driftpersonell jobber med å utbedre lekkasjen. Når lekkasjen er utbedret, kan misfarget vann forekomme. La kaldtvannet renne til det er klart. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører!   Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på […]

Les mer
29/04/2019 - 13:16

Til våre kunder: Svindlere utgir seg får å være fra Microsoft support under et av Viva IKS sine telefonnummer: 90799476. Dette har blitt rapportert fra flere av våre kunder. Vi har vært i dialog med Telenor som informerer om at det har vært mange svindelforsøk fra norske mobilnummer som starter med 907.  

Les mer

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Tranby i Lier kommune. Arbeidet vil foregå mandag 6 mai fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen.   Området som blir berørt er: Berberisveien Bratomveien Dølasletta Gunnersbråten Haugerudbråtan Hennumhagan Hyllveien Joseph Kellers vei Kaprifolveien Larsehagan Snøbærveien Tranbylia Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring […]

Les mer
25/04/2019 - 14:22

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Tranby i Lier kommune. Arbeidet vil foregå mandag 29 april fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen.   Området som blir berørt er: Barlindveien Berberisveien Bjørkesvingen Bratomveien Briskeveien Båhusveien Dølasletta Furuveien Gamle Ringeriksvei Gunnersbråten Hagtornveien Hallingstadveien Haugerudbråtan Hennumhagan Hyllveien Høgdabakkene Hårbergsbakken Joseph Kellers vei Kaprifolveien Kirkelina Kirkesvingen […]

Les mer

Grunnet arbeid på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Odalsveien i Røyken kommune. Arbeidet vil foregå mandag 29 april fra klokken 09:00 til 16:00.  Området som blir berørt er: Blåveisveien Odalsveien Lyngveien 21 og 23 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil […]

Les mer
24/04/2019 - 09:54

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Muserud i Røyken kommune. Arbeidet vil foregå torsdag 25 april fra klokken 22:00 til 06:00 neste morgen. Vannet vil også være stengt lørdag morgen 27 april fra klokken 07:00 til vi blir ferdig. Ny melding vil bli sendt ut når vannet kan settes på igjen. Nødvannshenger vil […]

Les mer
23/04/2019 - 13:34

Grunnet arbeid på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Slemmestad i Røyken kommune. Arbeidet vil foregå onsdag 24 april fra klokken 23:00 til 06:00 neste morgen.  Området som blir berørt er: Evjetun Odalsveien Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil da informere […]

Les mer

Grunnet arbeid/ spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Holmsbu i Hurum kommune. Arbeidet vil foregå onsdag 24 april fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen.  Området som blir berørt er: Brevikveien Bryggeveien Nebbaveien Rennaveien Rødtangveien Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men […]

Les mer

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00