Driftsmeldinger

18/08/2019 - 08:38

Om det skulle være misfarget vann, Tapp da til det blir klart vann igjen

Les mer

Med god hjelp fra grunneier ble lekkasjen raskt lokalisert. Mannskaper er i gang med å grave Vannhenger vil bli satt ut ved Hydrant, nede ved Høyum gård

Les mer
02/08/2019 - 08:23

Grunnet arbeid på vannledningsnettet vil vannet være avstengt på sykehus området i Lier kommune. Arbeidet vil foregå  onsdag 7 august fra klokken 08:00 til 16:00 .    Området som blir berørt er : Brastadveien Engaveien Fosshaugveien Haslumveien Stokkeveien Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, […]

Les mer
30/07/2019 - 08:44

Vannlekkasjen på Skryset er nå utbedret og vannet er satt på . La vannet renne til det er klart. Vi beklager ulempen dette har påført dere.    

Les mer

Grunnet vannlekkasje på hovedledningen er vannet borte i Møllerveien og Skysetveien. Lekkasjepunktet er lokalisert og arbeidet med å utbedre lekkasjen er i gang. Alle beboere er varslet via SMS eller telefon. Blir du varslet? Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/

Les mer
16/07/2019 - 08:06

På grunn av liten bemanning er det i uke 30 ikke mulig med vannavslag.   Vi beklager dette og håper ikke det vil skape store utfordringer for våre samarbeidspartnere. God sommer! Med vennlig hilsen drift vann.

Les mer
11/07/2019 - 22:19

På grunn av en vannledning som hoppet av etter at Entreprenøren hadde skiftet en kum ved skolen i Hyggen mistet noen i Lavaveien og Pjokkabyveien vannet.  Gamleveien har fått misfarget vann. Dere som har fått misfarget vann,  tapp med en kaldtvannskran så nær inntaket som mulig til det blir klart. Dette kan i noen tilfeller […]

Les mer
08/07/2019 - 18:01

  Oppfølgingsprøvene som ble tatt av badevannet på Odden i Slemmestad 5. juli er normale. De nye prøvene viser med andre ord ikke forhøyde verdier av tarmbakterier og badeplassen på Odden er åpen igjen. Viva IKS vil ta nye vannprøver om en uke før vi går tilbake til testing hver 14. dag.

Les mer
05/07/2019 - 13:31

I samråd med kommuneoverlegen er Odden badeplass i Slemmestad stengt på grunn av høyt innhold av tarmbakterier i vannet. Det frarådes å bade på Odden inntil det er normale prøver og årsaken til forurensingen er avklart. Bakteriene er funnet i de siste badevannsprøvene, som ble tatt 3. juli. Svar forelå 5. juli. Tar nye prøver […]

Les mer
04/07/2019 - 12:12

Grunnet arbeid på vannledningsnettet vil vannet være avstengt på Hyggen i Røyken kommune. Arbeidet starter torsdag 11 juli fra klokken 08:00 til 16:00 .    Området som blir berørt er : Bakkekroken 1-15 Damveien 1-10 Grimsrudveien 72-76 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men […]

Les mer
28/06/2019 - 14:13

Status for prosjektet 28.06.2019 Ved en inkurie er prosjekt støttemur Spikkestadveien ikke byggesøkt. Tiltaket om å etablerere støttemur er ansett som nødvendig og Viva IKS vil iverksette prosjektet så raskt som mulig. Gravearbeidet starter førstkommende mandag. Vi har derfor ikke ønsket å la Brakar og Nettbuss gå tilbake til sin vanlige bussrute i mellomtiden. Det […]

Les mer
27/06/2019 - 12:47

Vi har fått en del henvendelser fra innbyggere om det er trygt å bade i Røyken og Hurum. I samråd med kommuneoverlegen i Røyken og Røyken kommune mener vi det er trygt å bade da vi ikke har hatt samme nedbørmengden som eksempelvis Oslo det siste døgnet. Til orientering tas det jevnlig prøver av badevannet […]

Les mer
26/06/2019 - 11:49

Lekkasjen er reparert og vannet er nå satt på igjen. Dersom vannet er misfarget, la kaldtvannet fra en kran nærmest vanninntaket renne til det er klart igjen. Grunnet vannlekkasje på hovedvannledningsnettet er beboere på Bergliveien i Røyken  kommune uten vann.  Det er satt ut vann henger ved Bergligveien 22. Området som blir berørt er : Kvernveien […]

Les mer

Grunnet vannlekkasje på hovedvannledningsnettet er beboere på Sydskogen i Røyken  kommune uten vann.  Området som blir berørt er : Tors vei Gamle Rustasvei Frøyas vei Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Ikke tapp vann i den aktuelle perioden Unngå bruk av vaske- og oppvaskmaskiner før vannet er rent

Les mer
25/06/2019 - 12:59

Grunnet arbeid på pumpestasjonen i Berglibakken vil vannet være avstengt på Holmsbu i Hurum  kommune. Arbeidet vil også i dag  onsdag 26 juni fra klokken 09:00 til 15:00 .    Området som blir berørt er : Berglibakken Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, […]

Les mer

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet  være avstengt på Jensvoll i Lier kommune. Arbeidet vil også i dag  onsdag 26 juni fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen.  Flere abonnenter vil få varsel flere dager på rad fra oss, og alle meldinger gjelder. Området som blir berørt er : Jensvollveien 16-38 Berørte abonnenter vil bli […]

Les mer
24/06/2019 - 13:34

På grunn av veiarbeider vil Spikkestadveien stenges i perioden 25.juni til 18.august.  Det vil bli skiltet omkjøring for personbiler via Heggumbakken og Jakslandveien. Tungtransport og busser skiltes via E134. Busslinje 81 og 84 får derfor en annen trasé i denne perioden, og ikke vil stoppe ved Røyken sentrum, Midtbygda og Vangsvingen. For passasjerer som normalt benytter […]

Les mer

lekkasjen er reparert og vannet er nå satt på igjen. Dersom vannet er misfarget, la kaldtvannet fra en kran nærmest vanninntaket  renne til det er klart igjen. Det har dessverre oppstått en vannlekkasje på hovedvannledningen på Gjerdal ved Grimsrudveien 118. Berørte abonnenter er blitt varslet pr SMS/Telefonvarsling VI jobber med å utbedre lekkasjen.

Les mer
18/06/2019 - 13:19

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet også i kveld være avstengt på Nøste i Lier kommune. Arbeidet vil også i dag  onsdag 19 juni fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen.  Flere abonnenter vil få varsel flere dager på rad fra oss, og alle meldinger gjelder. Området som blir berørt er : Backes vei 10-87 […]

Les mer

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) §12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for Årkvislaveien. Planområdet er ca. 166,4 dekar.Hensikten med planen er å legge tilrette for økt sikkerhet og bedre framkommelighet på Årkvislaveien. Prosjektet skal også bedre tilgangen til Årkvisla for både fastboende og fritidsbruk.     Mer informasjon her: https://www.lier.kommune.no/kunngjoringer/kunngjoring-av-planer/reguleringsplaner/varsel-om-oppstart-av-planarbeid/detaljregulering-for-arkvislaveien/ Det inviteres til […]

Les mer
17/06/2019 - 12:25

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet også i kveld være avstengt på Nøste i Lier kommune. Arbeidet vil også i dag  tirsdag 18 juni fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen.  Flere abonnenter vil få varsel flere dager på rad fra oss, og alle meldinger gjelder. Området som blir berørt er : Apalveien 1-10 Backes […]

Les mer
16/06/2019 - 14:44

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet også i kveld være avstengt på Nøste i Lier kommune. Arbeidet vil også i dag  mandag 17 juni fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Apalveien 1-19 Bruusgaards vei 4-24 Eikeliveien 17-63 Høvik terrasse 1-41 Skarpnoveien 7-28 Triangelveien 7-8 Østhellinga 2-28 Berørte abonnenter […]

Les mer
14/06/2019 - 17:35

Status kl: 1745: De nye vannprøvene fra Sandungen kommunale vannverk i Hurum påviser ingen bakterier. I tillegg har Viva IKS hatt en gjennomgang av hvordan vannbehandlingen har fungert den siste tiden, og ikke funnet noen avvik. Kokepåbudet er derfor opphevet. Vi vil nå sende ut telefonvarsling til alle berørte husstander, samt oppdatere våre elektroniske kanaler. […]

Les mer
13/06/2019 - 17:36

Status fredag 14. juni, kl. 13:00: Vi opprettholder kokeanbefaling inntil vi har fått svar på vannprøvene. Svar er forventet å komme i løpet av ettermiddagen, ca kl. 18:00. ———- 13. juni 2019, kl. 17:36 Vi har hatt ett avvik på en vannprøve ved Sandungen vannverk. Og i den forbindelse innfører vi kokevarsel for våre abonnement. […]

Les mer
12/06/2019 - 10:53

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet også i kveld være avstengt på Nøste i Lier kommune. Arbeidet vil også i dag  torsdag 13 juni fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Eikeli terrasse 2-11 Nøste terrasse 1-14 Baches vei 14 Bruusgaards vei 24-42 Eikeliveien 1-57 Fagertunveien 17-28 Høvik terrasse […]

Les mer
11/06/2019 - 10:25

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet også i kveld være avstengt på Stoppen i Lier kommune. Arbeidet vil også i dag  onsdag 12 juni fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Apalveien 7 og 9 Bruusgaardsvei 2 og 4 Nøsteveien 52-60 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk […]

Les mer
08/06/2019 - 17:10

Vannet er satt på igjen.Det kan bli misfarget vann .tapp da til det blir klart med en kaldtvannskran

Les mer

Det har dessverre oppstått en lekkasje på hovedvannledningen mellom Underlandsveien og Skryset Lekkkasjen er funnet og mannskaper er på plass. Det er satt ut vannhenger ved Hajum

Les mer
07/06/2019 - 13:01

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet også i kveld være avstengt på Stoppen i Lier kommune. Flere abonnenter vil oppleve at vi nok en kveld stenger vannet hos dem. Årsaken til dette er utformingen av ledningnettet i dette området Arbeidet vil også i dag  Tirsdag 11 juni fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området […]

Les mer
05/06/2019 - 13:11

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet også i kveld være avstengt på Stoppen i Lier kommune. Flere abonnenter vil oppleve at vi nok en kveld stenger vannet hos dem. Årsaken til dette er utformingen av ledningnettet i dette området Arbeidet vil også i dag  tordag 6 juni fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området […]

Les mer
04/06/2019 - 12:54

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Stoppen i Lier kommune. Arbeidet vil foregå onsdag 5 juni fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Ekornveien 1-9 Flåtan 1-40 Flåtankroken 24 Flåtanstien 1-17 Hasselbakken 13-45 Lianstubben 2-10 Nedre Lianvei 37-39 Nøtteknekkeren 1-18 Risengbakken 2-30 Stoppenkollen 11-35 Øvre Lianvei 1-22 […]

Les mer
03/06/2019 - 15:13

Har du lyst til å være med og bygge et nytt selskap? Har du lyst på en spennende stilling i spennet mellom det administrative og det politiske nivå i en kommune? Kanskje nettopp du er vår nye kollega. Lier kommunalteknikk KF, søker fagansvarlig vei, vann og avløp.

Les mer

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Stoppen i Lier kommune. Arbeidet vil foregå tirsdag 4 juni fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Jensvollveien 16-54 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil da […]

Les mer
31/05/2019 - 22:08

Grunnet vannlekkasje på hovedvannledningsnettet på Gjerdal i Røyken kommune er 100 husstander uten vann. Området som blir berørt er fra Hernestangen og mot Hyggen. Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil da informere de abonnementer som blir berørt av det.  Noen […]

Les mer

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Tranby i Lier kommune. Arbeidet vil foregå mandag 3 juni fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Ekornveien 1-9 Flåtan 1-40 Flåtankroken 1-32 Flåtanstien 1-17 Flåtansvingen 1-58 Hasselbakken 1-45 Hauggata 9-14 Lianstubben 2-8 Nedre Lianvei 1-39 Nøsteveien 65-71 Nøtteknekkeren 1-18 Risengbakken […]

Les mer
28/05/2019 - 10:56

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Stoppen og Nøste  i Lier kommune. Arbeidet vil foregå mandag 3 juni til 19 juni klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt vil varsles her. Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men […]

Les mer
24/05/2019 - 12:14

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Tranby i Lier kommune. Arbeidet vil foregå mandag 27 mai fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Bjørkesvingen 2-8 Briskeveien 1-8 Båhusveien 19-21 Furuveien 2-10 Lønneveien 2-9 Ospeveien 2-9 Røsslyngveien 2-8 Skjeggerudveien 1-43 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk […]

Les mer
21/05/2019 - 17:59

«Det er sendt ut varsel om svært kraftige nedbørmengder fra i kveld til onsdag morgen. Husk at du som grunneier er selv ansvarlig for bekker som går over egen grunn, inkludert bekker som er lagt i rør, eller går over i sluk. Det betyr at du som grunneier har selv ansvar for å sikre egen […]

Les mer

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Tranby i Lier kommune. Arbeidet vil foregå torsdag 23 mai fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Barlindveien 1-22 Bjørkesvingen 2- 8 Briskeveien 1-17 Berberissveien 1-33 Båhusveien 2-21 Furuveien 1- 26 Gamle Ringeriksvei 17 Hallingstadveien 1-24 Hagtornveien 1-10 Haugane 19 Haugerudbråtan […]

Les mer
20/05/2019 - 11:05

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Tranby i Lier kommune. Arbeidet vil foregå onsdag 22 mai fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Berberissveien 28-30 Bjørkesvingen 2-8 Briskeveien 1-17 Båhusveien 2-10 Furuveien 1-24 Hallingstadveien 1-24 Hennumveien 1- 16 Kirkelina 18 Sirkesvingen 1-9 Lønneveien 1-17 Ospeveien 2-15 Roseveien […]

Les mer

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Tranby i Lier kommune. Arbeidet vil foregå tirsdag 21 mai fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Brattomveien 1-11 Hyllveien 9 A-G Kaprifolveien 1-42 Snøbergveien 1-7 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at […]

Les mer
16/05/2019 - 13:13

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Tranby i Lier kommune. Arbeidet vil foregå mandag 20 mai fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Brattomveien 1-11 Dølasletta 1-7 Haugerudbråtan 1-78 Hennumhagan 1-51 Kaprifolveien 20-36 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på […]

Les mer
14/05/2019 - 14:01

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Tranby i Lier kommune. Arbeidet vil foregå onsdag 15 mai fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Korsplassen 1-27 Larsehagan 2-16 Maurrudløkka 2-8 Nygårdskogen 4-11 Ringveien 6 Skansen 1-59 Svenskerud Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ […]

Les mer
10/05/2019 - 08:27

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Tranby i Lier kommune. Arbeidet vil foregå tirsdag 14 mai fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Larsehagan 38 Martinshaugen 20 Nygårdskogen Skansen Svenskerud Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan […]

Les mer

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Tranby i Lier kommune. Arbeidet vil foregå mandag 13 mai fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Berberissveien 10 Gunnersbråteveien 11-23 Hansebråten 1-31 Hennumbråtan 1-6 Hennummarka 1-6 Kraftveien 10-16 Larsehagan 1-38 Martinshaugen Svenskerudveien 6-18 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. […]

Les mer
08/05/2019 - 17:14

Da Mannskapene våre hadde reparert lekasjen og satt på vannet igjen ved 1300 tiden i dag  . viste det seg at det var enda en lekkasje  noen meter lenger ned veien. Mannskaper jobber med dette nå

Les mer

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Tranby i Lier kommune. Arbeidet vil foregå onsdag 8 mai fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Berberissveien Fjellstien Grindene Haugane Kraftveien Nordengveien Ringveien Slåttebråtan Svendsebråtan Svendsekroken Svendsemarka Syrinveien Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær […]

Les mer
07/05/2019 - 12:32

Det har i dag oppstått en vannlekkasje i Grinidalen i Røyken. Store deler av  Spikkestad er berørt. Vårt driftpersonell har stengt ut lekkasjen og satt på vannet igjen. Vi jobber med å utbedre lekkasjen. Misfarget vann forekomme. La kaldtvannet renne til det er klart. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører! NB: Alle abonnenter må stenge hovedstoppekranen […]

Les mer
06/05/2019 - 12:36

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Tranby i Lier kommune. Arbeidet vil foregå torsdag 9 mai fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. Området som blir berørt er : Hennumbråtan Korsplassen Maurrudløkka Nygårdskogen Røssekleiv Svendsemarka Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, […]

Les mer

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Tranby i Lier kommune. Arbeidet vil foregå tirsdag 7 mai fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen.   Området som blir berørt er: Grindene Haugane Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil da […]

Les mer

Grunnet arbeid på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Torvbråten i Røyken kommune. Arbeidet vil foregå mandag 13 mai fra klokken 22:00 til 07:00 neste morgen.  Området som blir berørt er: Smiekroken Sundbyveien Terrasseveien Vardeveien Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil […]

Les mer
03/05/2019 - 15:42

Lørdag 4 mai vil vannet være avstengt mellom 1000 og 1300 i deler av Odalsveien og Blåveisveien. da Entreprenør skal etablere ny hydrant som skal sikre brann vann  dekning i det nye Rortunet/Brakke Handlesenteret. de berørte abonnenter har fått varsling via sms eller telefon.  

Les mer
30/04/2019 - 10:51

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Tranby i Lier kommune. Arbeidet vil foregå mandag 6 mai fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen.   Området som blir berørt er: Bratomveien Dølasletta Gunnersbråtan Haugerudbråtan Hennumhagen Hylleveien Joseph Kellers vei Kaprifolveien Larsehagan Snøbærveien Tranbylia Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ […]

Les mer

Det har i løpet av natten oppstått vannlekkasje i Mølleveien i Røyken. Vårt driftpersonell jobber med å utbedre lekkasjen. Når lekkasjen er utbedret, kan misfarget vann forekomme. La kaldtvannet renne til det er klart. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører!   Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på […]

Les mer
29/04/2019 - 13:16

Til våre kunder: Svindlere utgir seg får å være fra Microsoft support under et av Viva IKS sine telefonnummer: 90799476. Dette har blitt rapportert fra flere av våre kunder. Vi har vært i dialog med Telenor som informerer om at det har vært mange svindelforsøk fra norske mobilnummer som starter med 907.  

Les mer

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Tranby i Lier kommune. Arbeidet vil foregå mandag 6 mai fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen.   Området som blir berørt er: Berberisveien Bratomveien Dølasletta Gunnersbråten Haugerudbråtan Hennumhagan Hyllveien Joseph Kellers vei Kaprifolveien Larsehagan Snøbærveien Tranbylia Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring […]

Les mer
25/04/2019 - 14:22

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Tranby i Lier kommune. Arbeidet vil foregå mandag 29 april fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen.   Området som blir berørt er: Barlindveien Berberisveien Bjørkesvingen Bratomveien Briskeveien Båhusveien Dølasletta Furuveien Gamle Ringeriksvei Gunnersbråten Hagtornveien Hallingstadveien Haugerudbråtan Hennumhagan Hyllveien Høgdabakkene Hårbergsbakken Joseph Kellers vei Kaprifolveien Kirkelina Kirkesvingen […]

Les mer

Grunnet arbeid på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Odalsveien i Røyken kommune. Arbeidet vil foregå mandag 29 april fra klokken 09:00 til 16:00.  Området som blir berørt er: Blåveisveien Odalsveien Lyngveien 21 og 23 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil […]

Les mer
24/04/2019 - 09:54

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Muserud i Røyken kommune. Arbeidet vil foregå torsdag 25 april fra klokken 22:00 til 06:00 neste morgen. Vannet vil også være stengt lørdag morgen 27 april fra klokken 07:00 til vi blir ferdig. Ny melding vil bli sendt ut når vannet kan settes på igjen. Nødvannshenger vil […]

Les mer
23/04/2019 - 13:34

Grunnet arbeid på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Slemmestad i Røyken kommune. Arbeidet vil foregå onsdag 24 april fra klokken 23:00 til 06:00 neste morgen.  Området som blir berørt er: Evjetun Odalsveien Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil da informere […]

Les mer

Grunnet arbeid/ spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Holmsbu i Hurum kommune. Arbeidet vil foregå onsdag 24 april fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen.  Området som blir berørt er: Brevikveien Bryggeveien Nebbaveien Rennaveien Rødtangveien Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men […]

Les mer
16/04/2019 - 13:14

Grunnet arbeid/ spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Holmsbu i Hurum kommune. Arbeidet vil foregå tirsdag 23 april fra klokken 23:00 til 06:00 neste morgen.  Området som blir berørt er: Aas gårds vei Aasskogveien Aasskogstien Flatfjellstien Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, […]

Les mer
10/04/2019 - 11:12

I forbindelse med byggingen av nye Sydskogen skole i Røyken, må vi i natt, 10 til 11. april, gjennomføre test for å kontrollere blant annet sikring av brannvann til skolen. Noen av våre kunder kan derfor oppleve misfarget vann. Vi anbefaler da å skru av silen på krana og la kaldtvannet renne til vannet er […]

Les mer
09/04/2019 - 12:50

Grunnet arbeid/ spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Sydskogen i Røyken kommune. Arbeidet vil foregå onsdag 10 april fra klokken 23:00 til 06:00 neste morgen.  Området som blir berørt er: Bjørneroa Bøveien Fossumveien Frøyas vei Høymyrsfjellet Odins vei Tors vei Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på […]

Les mer
03/04/2019 - 19:37

Vannlekkasjen er nå utbedret. Grunnet vannlekkasje på hovedvannledningen i Slemmestad ved Kirkealleen 4.  har flere husstander mistet vannet i ditt området, vi jobber med å utbedre lekkasjen. alle berørte abonnementer har fått melding på SMS. Noen husstander kan oppleve misfarget vann, luft i rørene og dårlig trykk. La kaldtvannet renne til det er klart Ny melding blir sendt […]

Les mer
01/04/2019 - 12:31

Grunnet arbeid på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Gifstadfeltet i Lier kommune. Arbeidet vil foregå onsdag 3 april fra klokken 08:00 til 16:00.  Området som blir berørt er: Bråtåsveien Gifstadbakken Østlia Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil da informere de […]

Les mer
28/03/2019 - 14:49

En entreprenør har i dag vært uheldig og gravd over en vannledning. Noen abonnenter er derfor uten vann i området. Vårt driftpersonell jobber med å utbedre skaden. Når skaden er utbedret, kan misfarget vann forekomme. La kaldtvannet renne til det er klart. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører!      

Les mer

Det har i dag oppstått avløpslekkasje i området Boligveien i Slemmestad. Vårt driftpersonell jobber med å utbedre lekkasjen. Dette vil kunne medføre kloakklukt i området Når lekkasjen er utbedret, vil vi starte med opprydding i området. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører!

Les mer
23/03/2019 - 09:02

Det har i løpet av natten oppstått vannlekkasje i Mølleveien i Røyken. Vårt driftpersonell jobber med å utbedre lekkasjen. Når lekkasjen er utbedret, kan misfarget vann forekomme. La kaldtvannet renne til det er klart. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører!

Les mer
22/03/2019 - 07:00

Rent vann til alle – leaving no one behind 22. mars er Verdens vanndag og tema i år er Vann til alle- leaving no one behind. FNs Bærekraft mål nr 6 er krystallklart: vann til alle innen 2030. Våre dyktige ansatte kan ikke ta ansvar for å sikre vann til alle i verden, men ved […]

Les mer
19/03/2019 - 10:09

Grunnet arbeid på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Holmsbu i Hurum. Arbeidet vil foregå torsdag 21 mars fra klokken 08:00 til 16:30.  Området som blir berørt er: Bugtegaten Brønnveien Berglibakken Holmsbubakken Jahrenbakkene Skolegaten Storgaten Støaveien Thomasløkken Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men […]

Les mer
18/03/2019 - 08:07

Grunnet arbeid på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Odinsvei i Røyken. Arbeidet vil foregå tirsdag 19 mars fra klokken 08:00 til 16:00.  Området som blir berørt er: Odinsvei 38-115 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil da informere de abonnementer som […]

Les mer
13/03/2019 - 09:21

Snøen har lavet ned over hele distriktet i natt. Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel om vanskelige kjøreforhold. Nå råder også politiet til å kjøre forsiktig, eller la bilen stå inntil det er brøytet. Alt av tilgjengelig brøytemannskap til Viva IKS har brøytet i natt og vil fortsette med dette utover dagen.

Les mer
26/02/2019 - 08:23

Grunnet arbeid på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Tranby i Lier. Arbeidet vil foregå torsdag 28. februar fra klokken 08:30 til 14:30.  Området som blir berørt er: Hyllveien Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil da informere de abonnementer som blir […]

Les mer
18/02/2019 - 09:39

Grunnet arbeid på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Åros i Røyken. Arbeidet vil foregå tirsdag 19. februar fra klokken 23:00 til 06:00.  Området som blir berørt er: Astrid Skaaresvei Bakkeveien Bakkefaret Bjerkeveien Blåhellaveien Blåveisbakken Båtstøveien Elgtråkket Fagertunveien Fjellstien Frydenlundbakken Furubergløkka Furuveien Furuåsen Hoksnebba Hurumveien Hytteveien Høvikskogen Høvikveien Kjøyaveien Kleiva Lagetveien Landikveien Ringveien Skikroken Skogfaret Sundbyveien […]

Les mer
15/02/2019 - 08:36

Oftere og mer intense nedbørsperioder Vi opplever stadig oftere og mer intense nedbørs perioder. Vassdragene renner over sine bredder og derfor blir det viktig hvordan kommunen og grunneiere bidrar til å minimere flomskader og forurensning. Historisk har mange bekker blitt lagt i rør og bygget på. Når disse vannveiene er bygget på er vi avhengige […]

Les mer
12/02/2019 - 09:56

Grunnet arbeid på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Nøste i Lier Arbeidet vil foregå torsdag 14.februar fra klokken 22:00 til 06:00 neste morgen.  Området som blir berørt er: Alv Johnsens vei Nøsteveien Parkveien Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil da […]

Les mer

Grunnet arbeid på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Nøste i Lier Arbeidet vil foregå onsdag 13.februar fra klokken 22:00 til 06:00 neste morgen.  Området som blir berørt er: Baches vei Eikeliveien Frydenlund Nøstebakken Nøsteveien Seebergs vei Risengbakken Tomineborgveien Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan […]

Les mer
06/02/2019 - 09:19

Grunnet arbeid på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Engersand i Lier. Arbeidet vil foregå torsdag 7. februar fra klokken 08:00 til 16:00.  Området som blir berørt er: Engersand Furusethveien Øvre Lahellvei Mørkveien nedre del Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil […]

Les mer
16/01/2019 - 13:47

Vi har fått flere henvendelser fra innbyggere i Røyken om at de har mottatt et skriv i postkassen om tilbud om rensing av drikkevannet i private husstander. Våre kunder, som får drikkevann fra offentlig kilde, nemlig Glitrevannverket, har ingen behov for denne tjenesten. Glitrevannverket leverer drikkevann av beste kvalitet 24/7 og analyserer vannprøver fra vannkildene, […]

Les mer
11/01/2019 - 10:00

Grunnet arbeid på hovedvannledningsnettet i Sætre sentrum, Hurum kan det forekommet noe missfarget vann på mandagen og mulig tirsdag. Arbeidet vil foregå fra klokken 10:00, mandag 14. januar .  Området som blir berørt er: Mellomdammen Plassen Nordre Sætrevei Vognveien Isveien Vi beklager at våre abonnenter vil bli påvirket av denne hendelsen, og lover at vi gjør […]

Les mer

Grunnet arbeid på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Holmsbu i Hurum. Arbeidet vil foregå mandag 14. januar fra klokken 08:30 til 16:00.  Området som blir berørt er: Brønnveien Berglibakken Skolegaten Storgaten Støaveien Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil da informere […]

Les mer

Grunnet arbeid på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Risengbakken i Lier Arbeidet vil foregå mandag 14. januar fra klokken 22:00 til 06:00 neste morgen.  Området som blir berørt er: Risengbakken 2-30 Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil da informere de […]

Les mer
08/01/2019 - 12:24

Grunnet arbeid på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Engersand i Lier Arbeidet vil foregå fredag 11. januar fra klokken 08:00 til 15:00.  Området som blir berørt er: Engersand Furusethveien Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil da informere de abonnementer som blir […]

Les mer
21/12/2018 - 20:21

Det har skjedd en feil med gatelyset på Frøtvedtfeltet, Infratek som utfører service/rep på veilys anlegget er varslet. og det vil bli fikset så raskt som mulig  

Les mer

Vi har nå trukket tre vinnere av hver sin Google Home. Vinnerne er trukket blant våre kunder, som har lest av sin vannmåler innen fristen 14. desember. Det er en vinner i hver av våre tre eierkommuner, Lier, Røyken og Hurum. Vi gratulerer og ønsker alle en riktig god jul🎅🤶🎄

Les mer
14/12/2018 - 10:14

Grunnet arbeid på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Lierskogen i Lier Arbeidet vil foregå tirsdag den 18 desember fra klokken 09:00 til 16:30.  Området som blir berørt er: Vestre Kjennervei Vismutveien Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil da informere de […]

Les mer
05/12/2018 - 09:50

I forbindelse med at Drammen kommune skal utføre et vannavslag på kommunale hovedvannledningen på Nøste, vil det berøre noen abonnenter i Lier Arbeidet vil foregå torsdag den 6 desember fra klokken 08:00 til 16:00.  Området som blir berørt er: Tomineborgveien 12-14 Nøsteveien 2 A,B,C Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær […]

Les mer
28/11/2018 - 13:13

Vi har åpningstid fra 1000-1400 vedr spørsmål om måleravlesning – tlf  32 22 58 00 Vi har nå sendt ut målerkort til alle våre kunder. Vi ber ALLE om å lese av og rapportere inn avlesningen. For at avlesningen skal bli riktig for deg som kunde, må du i år lese av manuelt . Årsaken […]

Les mer
21/11/2018 - 15:27

Arbeidet på hovedledning i Underlandsveien vil ta lengere tid en varslet  pga tekniske problemer Det er nå sendt varsel til abonnenter at vannet vil være tilbake ca 1700

Les mer
20/11/2018 - 00:11

***** Lekkasjen er tettet***** Vi har lekkasje på vannledningen i Fossumveien. Mannskaper er underveis Alle i Fossum veien vil bli uten vann nå i natt frem til lekkasjen er utbedret.

Les mer
14/11/2018 - 11:04

For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre kunder, foretas det i november spyling og rengjøring av det kommunale vannledningsnettet på Muserud i Røyken. Arbeidet vil foregå  torsdag 15 november. fra kl 2200 til 0600 neste morgen. Annillaveien Muserudveien Helles vei Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at […]

Les mer
09/11/2018 - 09:16

For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre kunder, foretas det arbeid på det kommunale vannledningsnettet på Muserud i Røyken kommune. Arbeidet vil foregå mandag den 12 november fra klokken 08:00 til 15:30. Området som blir berørt er mandagen er: Muserudveien Helles vei Anillaveien Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ […]

Les mer
08/11/2018 - 19:49

Det har oppstått en vannlekkasje på det  kommunale vannledningsnettet inn mot  Hallenskog i Røyken kommune. Arbeidet med å utbedre lekkasjen har begynt, Alle vil få igjen vannet innen  klokken  20:15, unntatt  Møllerveien og Skrysetveien.  Området som blir berørt er: Møllerveien Skrysetveien   Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom […]

Les mer
30/10/2018 - 13:15

Det har oppstått en vannlekkasje på den  kommunale vannledningsnettet på Hyggen i Røyken kommune. Arbeidet vil vare en stund da lekkasjen ligger nær fylkesveien.  Området som blir berørt er: Grimsrudveien Hyggengata Strandveien Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/ Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil da informere […]

Les mer

Status 1100: Vannet er på igjen. Det har dessverre vært problemer med maskinelt utstyr som sviktet under sveising av rørene.   Status klokken 07:55. Vannet er fremdeles borte. Vi jobber med å få ferdigstilt jobben. Ny prognose sier at vannet vil være tilbake ca. klokken 09:00  

Les mer
29/10/2018 - 05:06

Vannlekkasjen er nå utbedret. Husstander i området kan oppleve misfarget vann, la da kaldtvannet renne til det er klart. —- Det har i  løpet av natten oppstått vannlekkasje i Bødalen, Røyken. Lekkasjen er lokalisert og vannet er avstengt. vårt driftspersonell jobber med å utbedre lekkasjen. Når lekkasjen er utbedret, kan misfarget vann forekomme. La kaldtvannet renne til det er klart. […]

Les mer
26/10/2018 - 09:31

Viva IKS mottar asfaltflak ved vårt asfaltmottak ved Baneveien, Egge i Lier. Det vil være gratis levering av flak fra 1. november 2018 til 1. mai 2019. Åpningstider: Kl. 07-22:00: Tipp av asfaltflak Kl. 07-15:00: Utsalg

Les mer

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00