Vanntrykk Årosfjellet i Røyken

Bakgrunn

På grunn av mange henvendelser fra Årosfjellet om dårlig vanntrykk vil Viva IKS øke vanntrykket slik at husstander får det anbefalte vanntrykket de skal ha.

Mål

Riktig vanntrykk til husstander på Årosfjellet.

Tidsperiode

Planlagt trykkøkning er satt til av 18. april 2016. Vi tar forbehold om eventuelle utfordringer
slik at arbeidet kan ta noe lengre tid enn planlagt.

14. februar 2017 er planlagt oppstart av nye installerte pumper og nytt styringssystem ved pumpestasjonen for høydebassenget i Åros. Det er installert to nye hovedpumper og en ekstra brannpumpe ved anlegget for å sikre et gjennomgående bedre vanntrykk til abonnentene. Det vil bli en gradvis justering av trykket opp gjennom uke 6 for å sikre at det ikke oppstår uheldige konsekvenser for abonnentene på grunn av økning av vanntrykk.

Vi henviser til tidligere brev formidlet april 2016 der alle abonnenter berørt av økning av vanntrykk Årosfjellet. Berørte abonnenter er oppfordret til å installere egen reduksjonsventil for å sikre et maks vanntrykk inn til husstand ikke overstiger 6 bar. Et høyere trykk en 6 bar inn til husstand kan over tid resultere i forhøyet slitasje på utstyr og pakninger, som i noen tilfeller også kan medføre uheldige lekkasjer.

Konsekvenser for deg som innbygger

For innbyggerne i området innebærer dette at de får bedre vanntrykk. I tillegg vil noen husstander få høyt vanntrykk, disse er informert i form av brev hvilke tiltak som må igangsettes.

Informasjon sendt til husstander

Årosfjellet brev om lav trykk

Årosfjellet brev om høy trykk

Årosfjellet

Kart over område. De som ligger innenfor det blå feltet er de som pr i dag har for dårlig vanntrykk.

 

 

Kontakt oss

Åpningstider:
08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00