Brannvannsdekning Holmsbu i Hurum

Bakgrunn

Formålet med prosjektet er å bedre brannvanns dekning i Holmsbu, Hurum.

Mål

Etablere to (2)  nye brannhydranter, samt to slangeposter for å opprettholde trygg og sikker brannvann i Holmsbu sentrum. Det vil samtidig bli rehabilitert to kummer i vei for å øke vanntilførsel til Holmsbu.

Tidsperiode

(oppdatert 4. april 2019)

På grunn av utfordringer i utførelsen (vinterdrift) er prosjektet forsinket og antatt ferdigstillelse av alle overflatearbeider er beregnet til mai 2019

Berørt strekning

Det vil bli tidvis begrenset fremkommelighet mellom Storgaten 1 og Storgaten 19. Det er ikke planlagt etablert omkjøringsvei i anleggsperioden

Utfordringer i anleggsperioden

Tilkomstmuligheter i anleggsperioden kan være utfordrende. Arbeider vil i hovedsak gjennomføres på dagtid mellom 0700 og 1900. Noe kveldsarbeid kan måtte utføres. Det vil bli opplyst spesielt om dette gjennom skiltplan

Utførende

Viva IKS har inngått avtale med Lier Grav og Transport for gjennomføringen av planlagte gravearbeider for utskifting av kummer, nye rørføringer, etablering av nye brannhydranter og slangeposter.

Konsekvenser for næringsliv og deg som innbygger

Det må påregnes vanskelige kjøre og parkeringsmuligheter i gaten langs de butikker som ligger innenfor anleggsområdene. Det vil bli skiltet og tidvis informert om begrenset eller stengning av adkomst og parkeringsmuligheter. Det er muligheter for parkeringer sentrums-nært på merkede plasser anleggsområdet før Holmsbu sentrum (ved Kirke) inntil alle gravearbeider i hovedgate er ferdigstilt. Alle gravejobber skal være sluttført i desember 2018. Det legges ut informasjon til berørte underveis i prosjektet.

I anleggsperioden

I deler av anleggsperioden kan det påventes noe ventetid når kummer blir fjernet og erstattet. Entrepenør legger til rette for å slippe gjennom utrykkningskjøretøy /nyttetransport på kortere.

Nødtetater er informert om tiltaket.

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00