Rehabilitering av pumpestasjon i Røyken sentrum

Bakgrunn

Pumpestasjon i Røyken sentrum ble bygget i 1987 og er i dårlig stand. Røyken pumpestasjon får tilført spillvann fra seks andre pumpestasjoner i Røyken kommune og har direkte tilrenning fra nærliggende boligområder. I den sammenheng skal den eksisterende pumpestasjon oppgraderes.

Mål

Ny pumpe skal tilfredsstille dagens behov og fremtidig utvikling i røyken blant annet ivareta avløp fra Røykenbadet.

Tidsperiode

Arbeidene er godt i gang og ferdigstilles som planlagt i oktober 2018.

Utfordringer

Konsekvenser for deg som innbygger

Det vil være ulemper i form av økt anleggstrafikk/støy anleggsperioden for alle som ferdes langs Bråsetveien. Det bes derfor om vise stor oppmerksomhet for hastighet og anleggs skilting langs veien.

 

Pumpestasjon

 

Røyken

 

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00