Gebyrer og avgifter

Gebyrer og avgifter fastsettes som en del av den politisk prosess i kommunene og  vedtas i kommunestyret i den enkelte kommune.

Fakturaforklaring
Beveg piltasten over spørsmålstegnene Questionmark_20x20 i fakturaen for forklaring.

Questionmark

Questionmark

Questionmark

Questionmark

Questionmark

Questionmark

Questionmark

Questionmark

Questionmark

Questionmark

Questionmark

Questionmark

 

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00