Fakturaforklaring

Beveg piltasten over spørsmålstegnene Questionmark_20x20 i fakturaen for forklaring.

Questionmark

Questionmark

Questionmark

Questionmark

Questionmark

Questionmark

Questionmark

Questionmark

Questionmark

Questionmark

Questionmark

Questionmark

Forklaring av faktura

-For deg med vannmåler

Faktura for første termin består av en avregning av hele fjoråret og forskuddsbetaling for 1. termin inneværende år. Faktura for resterende terminer består kun av forskuddsbetaling.

Avregningen er forhåndsbetalt forbruk for fjoråret minus faktisk forbruk i fjor (ifølge vannmåleravlesningen). Det vil si: har du brukt mer vann i fjor enn du har betalt inn på forskudd må du betale for merforbruket, har du brukt mindre vann vil den overskytende summen trekkes fra forskuddsbetalingen for 1. termin i år.

Avregningen består av 4 varelinjer: målt forbruk vann, innbetalt vann, målt forbruk avløp og innbetalt avløp.  Forskuddsbetalingen er vanligvis basert på fjorårets faktiske forbruk og består av fire varelinjer: fastledd vann, à konto vann (forventet forbruk), fastledd avløp og à konto avløp (forventet forbruk).Normalt vil hver termin gjelde for en periode på 3 måneder (se Fra-til dato på faktura).

– For deg uten vannmåler

Ditt forbruk beregnes (stipuleres) ut fra størrelsen på din bolig. Se eget gebyrregulativ for din kommune om gjeldende satser.

Også her er det fire varelinjer å forholde seg til; fastledd vann, fastledd avløp, vannavgift etter areal og avløpsavgift etter areal.

For deg uten vannmåler ber vi om at du tar kontakt med en autorisert rørlegger for montering av vannmåler. Se linken under:

Vannmåler

 

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00