Fakturaforklaring

Beveg piltasten over spørsmålstegnene Questionmark_20x20 i fakturaen for forklaring.

Questionmark

Questionmark

Questionmark

Questionmark

Questionmark

Questionmark

Questionmark

Questionmark

Questionmark

Questionmark

Questionmark

Questionmark

Forklaring av faktura

-For deg med vannmåler

Spesielt for 2019, gjelder for innbyggere i Røyken og Hurum

Avregningsfaktura inneholder avregning for 2019 som består av det du har brukt, minus det du har innbetalt.

—–

Avregningen er forhåndsbetalt forbruk for 2019 minus faktisk forbruk i 2019 (ifølge vannmåleravlesningen). Det vil si: har du brukt mer vann enn du har betalt for, må du betale for merforbruket, har du brukt mindre vann vil den overskytende summen trekkes fra innbetaling i 4. termin 2019. 

Avregningen består av 4 varelinjer: målt forbruk vann, innbetalt vann, målt forbruk avløp og innbetalt avløp.  

– For deg uten vannmåler

Ditt forbruk beregnes (stipuleres) ut fra størrelsen på din bolig. Se eget gebyrregulativ for din kommune om gjeldende satser.

Også her er det fire varelinjer å forholde seg til; fastledd vann, fastledd avløp, vannavgift etter areal og avløpsavgift etter areal.

For deg uten vannmåler ber vi om at du tar kontakt med en autorisert rørlegger for montering av vannmåler. Se linken under:

Vannmåler

 

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00