Fakturering

Viva fakturerer avgifter, gebyrer og forbruk av vann og avløp på vegne av de tre eierkommunene.

Viva sender ut fakturaer til innbyggere i Lier, Røyken og Hurum kommune fire (4) ganger pr år:

Hver termin inneholder estimert forbruk (a konto) av vann og avløp samt fastledd vann og avløp. Hver termin gjelder for 3 måneder (normalt).

Spørsmål om fakturering av avgifter, gebyrer og forbruk av vann og avløp

For henvendelser på epost: postmottak@viva-iks.no eller telefon: 32 22 58 00

Fakturaadresse: Viva IKS, Postboks 513, 3412 Lierstranda
Organisasjonsnummer: NO 913 716 922MVA

Eventuelt kan du/dere sjekke: Ofte-stilte-spørsmål

Merk henvendelsen med hvilken kommune det gjelder, gnr. og bnr., og eventuelt adresse.

Lier kommune

1. termin har forfall 25. april. Dette er en avregningstermin som også inneholder avregning for fjoråret som består av det du har brukt i fjor minus det du har innbetalt.

2. termin har forfall 25. juni.

3. termin har forfall 25. september.

4. termin har forfall 25. november.

Røyken kommune

1. termin har forfall 20. april. Dette er en avregningstermin som også inneholder avregning fra fjoråret som består av det du har brukt i fjor minus det du har innbetalt.

2. termin har forfall 20. juni.

3. termin har forfall 20. september.

4. termin har forfall 20. november.

Hurum kommune

1. termin har forfall 20. mars.  Dette er en avregningstermin som også inneholder avregning fra fjoråret som består av det du har brukt i fjor minus det du har innbetalt.

2. termin har forfall 20. mai.

3. termin har forfall 20. september.

4. termin har forfall 20. november.

Ved manglende innbetaling påløper forsinkelsesrenter fra forfall til betaling skjer. Dette følger Finansdepartementets gjeldende satser.

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00