Fakturering

Viva fakturerer avgifter, gebyrer og forbruk av vann og avløp på vegne av de tre eierkommunene.

Viva sender ut fakturaer til innbyggere i Lier kommune fire (4) ganger pr år:

Hver termin inneholder estimert forbruk (a konto) av vann og avløp samt fastledd vann og avløp. Hver termin gjelder for 3 måneder (normalt).

Til innbyggere i Røyken og Hurum:

Viktig informasjon om måleravlesning og fakturering høsten 2019

Ny dato for avlesning 21. oktober, nytt fakturaforfall 16. desember
1. januar 2020 går kommunene Asker, Røyken og Hurum sammen og danner nye Asker kommune. Vi er inne i siste halvår før sammenslåingen, arbeidet med etableringen av den nye kommunen pågår for fullt og er i rute.

Alt skal fungere fra første dag når vi etablerer en ny, felles kommune med ca. 93.000 innbyggere 1. januar 2020. I den forbindelse skal 3 kundedatabaser slås sammen til én i løpet av desember 2019. Viva IKS opphører å eksistere 31.12.2019.

Spørsmål om fakturering av avgifter, gebyrer og forbruk av vann og avløp

For henvendelser på epost: postmottak@viva-iks.no eller telefon: 32 22 58 00

Fakturaadresse: Viva IKS, Postboks 513, 3412 Lierstranda
Organisasjonsnummer: NO 913 716 922MVA

Eventuelt kan du/dere sjekke: Ofte-stilte-spørsmål

Merk henvendelsen med hvilken kommune det gjelder, gnr. og bnr., og eventuelt adresse.

Lier kommune

1. termin har forfall 25. april. Dette er en avregningsfaktura som også inneholder avregning for fjoråret som består av det du har brukt i fjor minus det du har innbetalt.

2. termin har forfall 25. juni.

3. termin har forfall 25. september.

4. termin har forfall 25. november.

Røyken kommune

1. termin har forfall 20. april.

2. termin har forfall 20. juni.

3. termin har forfall 20. september.

4. termin/avregningsfaktura har forfall 16. desember.

Hurum kommune

1. termin har forfall 20. mars.

2. termin har forfall 20. mai.

3. termin har forfall 20. september.

4. termin/avregningsfaktura har forfall 16. desember.

Avregningsfaktura inneholder avregning for 2019 som består av det du har brukt, minus det du har innbetalt.

Ved manglende innbetaling påløper forsinkelsesrenter fra forfall til betaling skjer. Dette følger Finansdepartementets gjeldende satser.

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00