Ofte stilte spørsmål

Det er feil navn/ adresse på fakturaen.

Svar:
Send epost til postmottak@viva-iks.no, eller ring oss på telefon 32 22 58 00. Merk henvendelsen med hvilken kommune det gjelder, gnr. og bnr., og eventuelt adresse.

Jeg har ikke penger akkurat nå til å betale fakturaen. Kan jeg få en utsettelse?

Svar:

Det gis ingen betalingsutsettelse. Innfordring av ikke betalt avgift gjøres av Kemneren i din kommune (Kemneren i Lier tlf 32 22 01 00, Kemneren i Drammensregionen tlf 32 04 61 40).

For alle av Viva IKS sine kunder tilkommer det forsinkelsesrenter fra forfall til betaling skjer etter gjeldende satser som er bestemt av Finansdepartementet.

Jeg har akkurat kjøpt eiendommen. Skal jeg betale for forbruk før overtagelse?

Svar:
Viva IKS foretar ikke kommunalt oppgjør mellom kjøper og selger. Ta kontakt med eiendomsmegleren for å få informasjon om hva som er praksis ved det enkelte meglerkontor.

Jeg har solgt eiendommen. Skal jeg betale fakturaen?

Svar:
Vårt eiendomsregister blir jevnlig oppdatert etter at eierskiftet er tinglyst, vi sender fakturaen til den som er tinglyst hjemmelshaver i det øyeblikket vi fakturerer. Avregningen foretas som oftest av megleren, ta kontakt med megleren for ytterligere informasjon.

Det er regnet feil på fakturaen

Svar:

Vann- og avløpsgebyr blir beregnet for ett år, men er delt opp i fire terminer. For å se hvilken periode fakturaen gjelder, ser du på datoen – der vil du se hvilken periode gebyret gjelder for. Hver faktura gjelder for en periode på tre måneder.

Hva var forbruket mitt nå og de foregående år?

Svar:

Dette kan du sjekke selv på vår side under Min Eiendom: https://www.viva-iks.no/

Jeg ønsker å montere vannmåler, hvordan går jeg frem?

Svar:
Ta gjerne kontakt med flere autoriserte rørleggere og få tilbud på montering av vannmåler. Rørleggeren henter vannmåleren på lageret til Viva IKS (Det betaler du ikke for). Du betaler kun for kostnaden for montering.

Har jeg egen vannmåler på avløp siden jeg blir fakturert for forbruk avløp?

Svar:
Det er kun i næringsvirksomheter at det er montert avløpsmålere. I private husstander forventes det at vann inn = avløp ut.

Jeg har mottatt to vannmålerkort. Skal jeg lese av begge?

Svar:
Noen eiendommer har en vannmåler for kaldtvann og en for varmtvann. Disse vil motta to avlesningskort som begge skal avleses. For din egen kontroll – sjekk at vannmålernumrene er ulike, HUSK å rapportere inn riktig målerstand på riktig vannmåler.

Noen eiendommer betaler for vann og avløp til ulike kommuner. Disse vil også motta flere vannavlesningskort. Ett for hver kommune, begge skal rapporteres inn.

For det uten vannmåler ber vi om du tar kontakt med en autorisert rørlegger for montering av vannmåler. Se linken under:

Vannmåler

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00