Media og kunde

SiwA

Henvendelser fra media kan rettes til:

Kommunikasjonssjef

Siw Anett Stråle Enerud

Tel: 32 22 58 40 | mobil: 95193415

Epost: siw.anett.enerud@viva-iks.no

Viva IKS logo

Vår logo er registrert varemerke. Vi gir tillatelse til å bruke logoen, forutsatt at du overholder våre  retningslinjene.
Last ned vår design manual

Informasjonsskriv:

Våre informasjonsskriv distribueres i posten til alle husstander i Lier, Røyken og Hurum.

info-skriv august 2015

Info-skriv aug 2015

info-skriv mars 2016

Info-skriv mars 2016

info-skriv sept 2016

Info-skriv sept 2016

info-skriv mars 2016

Info-skriv mai 2017

info-skriv mars 2016

Info-skriv november 2017

Info-skriv mai 2018

 

Info-skriv november 2018

Info-skriv juni 2019

 

 

 

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00