Andre nyheter

19/11/2019 - 09:52

I dag 19. november markerer vi verden toalettdag! Det er 4,2 milliarder mennesker i verden som ikke har tilfredsstillende sanitære forhold. Vis dovett og reflekter over hvor heldige vi er i Norge. Hvordan vil hverdagen din være uten tilfredsstillende toalettforhold? Du kommer raskt til den erkjennelse at hverdagen ville blitt mye mer komplisert. I verdens […]

Les mer
08/11/2019 - 10:56

Sentralbordet skal nå virke som normalt.  Vi beklager hvis det har skapt problemer for deg.

Les mer
31/10/2019 - 15:10

Sentralbordet skal nå fungere som normalt. Vi beklager hvis det har skapt problemer for noen.

Les mer

Vannmåleravlesning for 2019 er nå stengt. Gjelder Røyken og Hurum kommune.

Les mer
03/06/2019 - 08:41

Faktura for 2. termin (april, mai og juni) er nå sendt ut til Lier og Røyken kommune. Lier har forfall 25. juni. Røyken har forfall 20. juni. Se link for fakturaforklaring : https://www.viva-iks.no/gebyrer-og-avgifter/fakturaforklaring/ Hvis du vil undersøke ditt forbruk/målerstand eller se tidligere fakturaer gå til Min eiendom:   https://www.viva-iks.no/

Les mer
03/04/2019 - 12:41

Viva IKS har eget godkjent anlegg for mottak av asfaltmasser. Vi knuser asfaltmasser og bruker det på mange veier i Røyken, Hurum og Lier som et godt bærelag for veier. Vi har behov for asfaltflak/vrak, dette kan leveres GRATIS på vårt asfaltmottak på Egge i Lier frem til 1. august. Våre åpningstider finner du her: https://www.viva-iks.no/vei/asfaltmottak/

Les mer
29/03/2019 - 08:12

Vannforbruket faktureres àkonto fire ganger pr år(beregnet antatt forbruk), og med en etterskuddsvis avregningsfaktura. Avregningsfakturaen er den første som kommer etter nyttår, sammen med første àkonto. For Hurum forfaller den i mars, mens Lier og Røyken har forfall i april. Mange av våre kunder vil oppleve en økning i sine vann- og avløpsgebyr. Det henger […]

Les mer
28/02/2019 - 12:18

Du kan som kunde enkelt sjekke ditt vann og avløpsforbruk via «min eiendom» . Min eiendom er tilgjengelig hele døgnet på alle digitale plattformer, du kan logge deg inn via PC, smarttelefon og lesebrett. Du finner siden under Selvbetjening. Pålogging er med sikker ID via ID-portalen. Du kan blant annet: Sjekke ditt vann-og avløpsforbruk Se faktura Sjekke historikk […]

Les mer

Vannmåleravlesning for 2018 er nå stengt. For henvendelser vedrørende vannmåleravlesning ta kontakt med oss på tlf 32225800, eller via postmottak@viva-iks.no.

Les mer
14/12/2018 - 14:44

Selv om mannskapet vårt gjøre så godt de kan, er det områder som er spesielt utfordrende. Da setter vi pris på at dere melder dette inn til oss. For at meldingene/klagene skal komme til oss så fort som mulig og gi oss en samlet oversikt over problemene, ønsker vi at dere melder dette til feilmeldingstjenesten vår: https://bit.ly/2AbYlkx Da kommer […]

Les mer
31/10/2018 - 14:42

Faktura for 4.  termin er nå sendt ut for Lier, Hurum og Røyken.  Det faktureres nå 4 ganger pr. år.  Se linken under fakturering:  https://www.viva-iks.no/gebyrer-og-avgifter/fakturering/ Du kan også sjekke ditt forbruk og  evt. din faktura i Min Eiendom: Selvbetjening

Les mer
10/09/2018 - 13:31

Stillingen som Daglig leder for Lier kommune KF ligger nå utlyst på siden til Amrop Delphi

Les mer
21/08/2018 - 10:18

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel (jf. Vegloven §31 og §43). Klipp hekk og busker ved eiendommen din, slik at bilistene ikke overser syklister og gående. På den måten tar du ditt ansvar, og […]

Les mer
05/07/2018 - 10:44

Vi ber husstander i Røyken, Hurum og Lier om å vise moderasjon i vannforbruket, det vil si å begrense hagevanning og annen unødvendig vannforbruk. Per i dag kan vi forsyne alle innbyggere med vann så dette er bare en foreløpig oppfordring om vannvett. Vårt driftspersonell følger med for å forsikre seg om at vi har […]

Les mer
06/06/2018 - 08:00

Alle små vannforsyningssystem skal nå registreres Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no. Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen Registreringen er gratis, og Mattilsynet har […]

Les mer
25/05/2018 - 09:51

En del innbyggere opplever misfarget vann om dagen.  Sommeren har ankommet i fullt monn, og vi kan nyte deilige dager i solen. Den deilige varmen gjør at vi også bruker en god del mer vann til vanning av plen og blomster, fylling av badebasseng eller at barna leker under vannsprederen i hagen. Økt vannstrøm på […]

Les mer
26/04/2018 - 11:54

Nå slipper du snart jobben med å lese av vannmålere din. Viva IKS er i gang med å skifte til fjernavleste vannmålere for de omkring 23 000 husstandene i Lier, Røyken og Hurum. Planen er at alle husstander skal ha fått ny måler innen utgangen av 2018. Hver enkelt husstand vil bli kontaktet med SMS fra […]

Les mer
12/04/2018 - 13:36

Daglig leder Arne Johan Grimsbo har sagt opp sin stilling i Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (Viva IKS) med fratreden den 31. mai 2018.   Det vil i løpet av kort tid bli konstituert en daglig leder som tiltrer etter hans fratreden. Grimsbo har ledet selskapet siden februar 2016 og slutter etter at Nye Asker […]

Les mer
06/04/2018 - 09:09

Det har vært en unormalt lang, kald og snørik vinter på store deler av sør- og Østlandet. Mens skifolket jubler, advarer nå Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) om at de store snømengdene kan forårsake store flommer til våren. Små bekker kan skape store problemer, men i år er det sannsynlig at snøsmeltingen vil gi en […]

Les mer

Vi ser at vi begynner å høste gevinster på alt det gode arbeidet vi har lagt ned siden opprettelsen av selskapet i 2015. Vi har fått på plass mange gode og innovative systemer, vi har videreutviklet våre medarbeider og rekruttert nye og godt kvalifiserte ansatte. Les mer om vårt arbeid gjennom 2017 i vår årsrapport  

Les mer
28/03/2018 - 08:00

Faktura for 1. termin er nå sendt ut til Lier og Røyken kommune. Lier har forfall 25. april. Røyken har forfall 20. april. Se link for fakturaforklaring : https://www.viva-iks.no/gebyrer-og-avgifter/fakturaforklaring/ Hvis du vil undersøke ditt forbruk/målerstand eller se tidligere fakturaer gå til Min eiendom:   https://www.viva-iks.no/    

Les mer
23/02/2018 - 09:03

Vannmåleravlesning for 2017 er nå stengt. For henvendelser vedrørende vannmåleravlesning ta kontakt med oss på tlf 32225800, eller via postmottak@viva-iks.no.

Les mer
09/02/2018 - 08:19

Først en stor takk til dere som svarte på vår spørreundersøkelse før jul om hvordan våre innbyggere ønsker å bli varslet fra oss i Viva IKS. Resultatet er veldig viktig for oss i forbedringen av vår dialog med våre kunder. Resultatet Totalt var det ca. 90 innbyggere som svarte på undersøkelsen. Vi hadde selvsagt håpet […]

Les mer
30/11/2017 - 09:52

Fellesnemdas bestilte rapport for utredning av kommunaltekniske tjenester i Nye Asker. Den eksterne utredningen vurderer hensiktsmessig eierskapsmodell og overordnet organisering av kommunaltekniske tjenester for nye Asker kommune. Det er analyseselskapet Kinei som har utarbeidet rapporten og som anbefaler med at Viva IKS bør omstilles til å produserer VA-tjenester for Nye Asker og Lier kommune. Rapporten blir en del […]

Les mer
22/11/2017 - 08:25

Viva IKS har ansvaret for brøyting og strøing av kommunale veier og gater samt gang- og sykkelveier i Lier, Røyken og Hurum kommuner Vi prioriterer hovedveiene, der bussene skal gå, og vi prioriterer skoler og andre kommunale institusjoner, der det er ekstra viktig å få bort snøen. All brøyting og strøing utføres av eget personell […]

Les mer
25/09/2017 - 12:06

Gjennom samarbeidsprogrammet Godt Vann Drammensregionen har vann- og avløpsavdelingene i 6 kommuner og Viva IKS for lengst funnet ut at felles utfordringer best kan løses i fellesskap. Les mer om vår dokampanje på doguiden.no

Les mer
31/08/2017 - 09:44

Faktura for 3. termin er nå sendt ut for Lier, Hurum og Røyken.  Det faktureres nå 4 ganger pr. år.  Se linken under fakturering:  https://www.viva-iks.no/gebyrer-og-avgifter/fakturering/ Du kan også sjekke ditt forbruk og  evt. din faktura i Min Eiendom: Selvbetjening      

Les mer
08/06/2017 - 08:00

Faktura for 2. termin er nå sendt ut for Lier og Røyken.  Det faktureres nå 4 ganger pr. år.  Se linken under fakturering:  https://www.viva-iks.no/gebyrer-og-avgifter/fakturering/      

Les mer
17/05/2017 - 07:00

Et av landets største idrettsarrangementer kommer til Lier, Røyken, Hurum og avsluttes ved Risenga idrettspark i Asker ettermiddagen med antatt målgang ca. klokken 18:35, 17. mai. Etappen går fra Hønefoss, via Lier, Røyken og Hurum til Asker. Sykkelrittet kommer inn i Lierbyen fra Skaret og Sylling, over Kjellstad mot Lahell, Hyggen og Klokkarstua, over Filtvet […]

Les mer
03/03/2017 - 08:56

Vannmåleravlesning for 2016 er nå stengt. Gjelder Lier, Røyken og Hurum kommune.

Les mer
22/12/2016 - 13:10

I romjulen vil vår åpningstid være fra kl. 09:00 til 15:00. Vi ønsker dere alle en riktig god jul!

Les mer
01/12/2016 - 09:35

Vi må dessverre utsette utskifting av vannmålere da vi har besluttet å vente til vi kan installere elektroniske vannmålere. Det vil si, fjernavlesning av vannmålere. For de av våre kunder som har fått brev om utskifting, ber vi dere se bort fra dette. Vi har tatt kontakt med de av våre kunder som vi har […]

Les mer
15/11/2016 - 14:19

Lier kommune ved Viva IKS søker om nytt utslippspunkt og ny utslippstillatelse etter forurensningsloven. Viva IKS har nå oversendt søknaden til Lier kommune for behandling. Dokumentene kan leses i lenkene under. Søknadsskjema Sylling RA Vedlegg til utslippssøknad Høringsbrev rapport-ny-resipient-09-11-16-med-vedlegg Alle som ønsker det kan sende innspill i saken innen 13. desember 2016. Innspill kan sendes som […]

Les mer
14/11/2016 - 22:23

Det er fortsatt helt trygt å drikke vannet for de som har vann fra Holsfjorden. I dag morges hadde NRK Buskerud et nyhetsinnslag angående funn av urovekkende høye konsentrasjoner av den forbudte miljøgiften PFOS i fisk i Tyrifjorden. Glitrevannverket leverer vann fra Holsfjorden til abonnenter i Sylling. Det ble stilt spørsmål til om dette kunne […]

Les mer
31/10/2016 - 15:35

På grunn av gjentagende problemer ved flom og større nedbørstilfeller vil Viva IKS utbedre avløpsforholdene ved Mellomdammen. Mellomdammen er en gammel isdam som ikke har tilfredsstillende avløpsforhold. Følgende tiltak vil bli utført: Fjerning av trær og vegetasjon i demningen for å hindre rotvelter og lette tilsynet av dammen Etablere en avløpsrenne på samme sted som dagens […]

Les mer
23/09/2016 - 14:21

Hår, matrester, stekefett, snus og våtservietter topper listen over fremmedelementer som kastes i toalettet blant Drammensregionens innbyggere. Altfor mange kaster også andre uheldige ting som bomullsdotter, Q-tips og tamponger rett i toalettskålen! Det viser en befolkningsundersøkelse for ni kommuner i Drammensregionen. Rett i dass: Kronikk av ledere for vann- og avløpsavdelingene i kommunene som samarbeider gjennom […]

Les mer
01/09/2016 - 13:18

Viva IKS er på vegnes av våre eierkommuner Hurum, Lier og Røyken, i gang med å utarbeide trafikksikkerhetsplaner for perioden 2017-2020. Trafikksikkerhet er viktig for både store og små og innspill fra innbyggere, lag, organisasjoner og foreninger er vil derfor være til hjelp. Planen tar utgangspunkt i alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge: Ingen skal bli drept […]

Les mer
27/06/2016 - 10:05

Vi er her for deg også i sommer, men fra 27.juni til 1. august, holder vi åpent fra kl 08-15:00. God sommer!  

Les mer
26/05/2016 - 15:10

Oppdatert 26. mai: Viva IKS er nå godt i gang med gravearbeidet for utbedring av grøfter i området nedenfor fotballbanen ved Sylling renseanlegg. Vi har laget et nytt basseng som kan ta unna mer av vannet. Dette arbeidet vil ferdigstilles i løpet av inneværende uke/helg. Sensoren for nivåvarsling vil også bli installert denne uken. Vi […]

Les mer
25/05/2016 - 14:04

Viva IKS har på vegne av våre eierkommuner, Lier, Røyken og Hurum, startet arbeidet med trafikksikkerhetsplanen gjeldende fra 2017 til 2020. Trafikksikkerhet er viktig for både store og små og innspill fra våre innbyggere vil derfor være til hjelp. Gjeldene plan ble vedtatt av de respektive kommunestyrene. Planen gjaldt for 4 år og det er […]

Les mer
08/04/2016 - 12:30

Faktura for perioden 1. januar til 30. juni 2016 er nå sendt til alle abonnenter i Lier og Røyken kommune. Forfallsdato er henholdsvis 20. og 25. april. For spørsmål om innholdet på selve fakturaen, ta gjerne en titt på ‘Ofte Stilte Spørsmål’ Se også forklaring av beløpene på fakturaen (pdf). For spørsmål om betalingsutsettelse, kontakt […]

Les mer
22/03/2016 - 10:47

Rent vann i springen og i naturen er avgjørende for befolkningens helse, for naturmiljø og friluftsopplevelser og for industri og næringsliv. Befolkningen i Norge tilhører mindretallet i verden som har gode vann- og avløpstjenester, som en grunnleggende premiss for vekst og utvikling. Godt Vann Drammensregionen (GVD) markerer Verdens vanndag, 22. mars, med å gi bort vannflasker […]

Les mer
26/02/2016 - 08:35

Målerkortavlesning i Røyken er nå stengt. Dersom du ennå ikke har lest av vannmåleren, må du kontakte oss direkte på postmottak@viva-iks.no

Les mer
16/02/2016 - 16:18

Gudmund Notøy fratrer sin stilling som daglig leder i det interkommunale selskapet Viva IKS. Bakgrunnen er uenighet med styret. Styret vil umiddelbart starte med å finne Notøy sin etterfølger. Midlertidig ledelse vil etableres om kort tid. Notøy vil stå til disposisjon for styret og resten av ledergruppen i en periode fremover.   ‘Min avgang kommer […]

Les mer
08/02/2016 - 12:25

I henhold ti kommunestyrets vedtak, har Lier kommune avsatt et beløp i 2016 for delvis dekning av drifts- og vedlikeholdsutgifter av private veier. Tilskuddet gis etter bestemte retningslinjer, og søknad må leveres på fastlagt skjema hvor disse retningslinjene fremgår. Søknadsskjema kan lastes ned her Søknadsskjemaet kan også hentes hos oss i Vebjørns vei 2 på Lierstranda. Søknadsfristen […]

Les mer
05/02/2016 - 10:06

Målerkortavlesning i Hurum er nå stengt. Dersom du ennå ikke har lest av vannmåleren, må du kontakte oss direkte på postmottak@viva-iks.no

Les mer
20/01/2016 - 10:52

På bakgrunn av mange henvendelser fra Årosfjellet i Røyken om dårlig vanntrykk, vil Viva IKS øke vanntrykket slik at flest mulig får det anbefalte vanntrykket de skal ha. Det medfører at vanntrykket vil bli økt til mellom 4,0 og 9,3 bar. Informasjonsbrev er sendt til de berørte husstander. Les mer om prosjektet her: https://www.viva-iks.no/prosjekter/arosfjellet-2/  

Les mer
18/12/2015 - 14:02

Viva IKS sender i disse dager ut avlesningskort for vannmålere til alle husstander i Lier, Røyken og Hurum.  Dette gjøres en gang i året og er en forutsetning for at vann- og avløpsgebyrene faktureres korrekt. Hvordan lese av? Måleren befinner seg vanligvis nær vanninntaket, det vil si på grunnplanet i huset. Sjekk at målernummeret som […]

Les mer
11/12/2015 - 14:43

Vi går inn i en tid med mye steking og baking og et godt råd i førjulstiden er: Ikke kast matfettet ditt i vasken eller i do. Det tetter rørene og er med på å holde liv i alle rottene. Fett og annet avfall som tetter avløpsrørene er et økende problem i Norge. Om ikke […]

Les mer
10/11/2015 - 09:23

Kunnskapsdepartementet oppfordrer bedrifter til å ta inn lærlinger da Norge vil mangle fagarbeidere i fremtiden. Regjeringen er derfor opptatt av å skaffe flere læreplasser, slik at flere gjennomfører videregående opplæring, får fagbrev eller svennebrev. Viva IKS bidrar i dette arbeidet med å utdanne morgendagens fagarbeidere. Vi har spurt et par av våre lærlinger hvordan de synes det […]

Les mer
16/10/2015 - 14:34

Vi har hatt problemer med nettbanken, noe som har medført at de med e-fakturaavtale for vann og avløpsavgifter i Lier kommune ikke har mottatt sin faktura. Dette gjelder ca 1000 abonnenter. For de det gjelder betyr dette at e-fakturaen først vil komme inn i banken denne helgen. Fristen for betaling er satt til 25.10 i nettbanken, […]

Les mer
01/10/2015 - 11:38

Faktura for perioden 1. juli til 31. desember 2015 er nå sendt til alle abonnenter i Lier og Røyken kommune. Forfallsdato er henholdsvis 25. og 20. oktober. For spørsmål om innholdet på selve fakturaen, ta gjerne en titt på ‘Ofte Stilte Spørsmål’ Se også forklaring av beløpene på fakturaen (pdf). For spørsmål om betalingsutsettelse, kontakt Kemneren: […]

Les mer
30/09/2015 - 14:43

Ser du mørke lamper eller andre feil på veilyset der du ferdes? Vi har faste rutiner for feil ved veilys. Som hovedregel gjelder følgende: Feil ved veilys på hele strekninger reparerer vi fortløpende Feil på enkelt lamper blir samlet i ‘reparasjonsrunde’ Behov for å reparere veilys på kommunale veier meldes til oss på epost: postmottak@viva-iks.no […]

Les mer
18/09/2015 - 14:06

Turveien mellom Søndre Eggevei og Askveien, bak Egge skole, er strengt på grunn av rasfare. Skoleelever og andre som benytter turveien oppfordres til å bruke gangveien langs Vestsideveien til turveien er satt i stand igjen.

Les mer

Vis alle nyheter

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00