Faktura til Lier og Røyken kommune 2. termin

Faktura for 2. termin (april, mai og juni) er nå sendt ut til Lier og Røyken kommune.

Lier har forfall 25. juni.

Røyken har forfall 20. juni.

Se link for fakturaforklaring : https://www.viva-iks.no/gebyrer-og-avgifter/fakturaforklaring/

Hvis du vil undersøke ditt forbruk/målerstand eller se tidligere fakturaer gå til Min eiendom:   https://www.viva-iks.no/

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00