Funn av miljøgiften PFOS i Tyrifjorden

Det er fortsatt helt trygt å drikke vannet for de som har vann fra Holsfjorden.

I dag morges hadde NRK Buskerud et nyhetsinnslag angående funn av urovekkende høye konsentrasjoner av den forbudte miljøgiften PFOS i fisk i Tyrifjorden.

Glitrevannverket leverer vann fra Holsfjorden til abonnenter i Sylling. Det ble stilt spørsmål til om dette kunne utgjøre en helserisiko i drikkevannet om tilsvarende nivåer finnes i fisk i Holsfjorden. For å presisere så er det ikke påvist slike miljøgifter i Holsfjorden, men som en fjordarm av  Tyrifjorden er det et berettiget spørsmål.

Vi har vært i kontakt med Eirik Fjell på NIVA, som er ansvarlig for undersøkelsene i Tyrifjorden. Han sier at det er helt trygt å drikke vannet. Det som er farlig med dette stoffet er at det akkumuleres i næringskjeden og derfor blir oppkonsentrert i fisk. Som løst stoff kan det knapt kan påvises i vannfasen. For de som eventuelt spiser mye fisk fra Holsfjorden kan dette være en bekymring, om det viser seg å være miljøgifter i denne fisken også.

Det vil nå bli satt i gang undersøkelser for å finne kilden til forurensningen i Tyrifjorden, for selv om vannet er trygt å drikke er det selvfølgelig alvorlig at det finnes slike miljøgifter i vannet. I den forbindelse vil vi også be om at det tas prøver av abbor i Holsfjorden. Innen 2020 skal alle vannforekomster ha god økologisk tilstand i henholdt til vanndirektivet. Dette vise hvor viktig det er at vi tar rent vannmiljø alvorlig.

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00