Har du innspill til trafikksikkerhetsplan?

Viva IKS har på vegne av våre eierkommuner, Lier, Røyken og Hurum, startet arbeidet med trafikksikkerhetsplanen gjeldende fra 2017 til 2020. Trafikksikkerhet er viktig for både store og små og innspill fra våre innbyggere vil derfor være til hjelp.

Gjeldene plan ble vedtatt av de respektive kommunestyrene. Planen gjaldt for 4 år og det er nå tid for revisjon av planen.

Målet med trafikksikkerhetsplaner er å øke innsatsen i trafikksikkerhetsarbeidet. Planen tar for seg trafikk- og sykkelopplæring i grunnskolen, samt trafikkopplæring i barnehagen. Planen inneholder videre handlingsplaner med prioriteringslister for tiltak på kommunale veier.

Trafikksikkerhetsplanen vil være et redskap for å gjennomføre ulike virkemidler for å skape tryggere og aktive innbyggere i Lier, Røyken og Hurum.

Alle innspill blir vurdert og prioritert. Om innspillene blir gjennomført er avhengig av mange forhold, noen tiltak er enkle å utføre og trenger små ressurser, andre tiltak er mer kompliserte og trenger lengre tid og større tiltak trenger investeringsmidler i kommunenes budsjetter.

Gjennomføring av tiltak kan være avhengig av andre, for eksempel tiltak på fylkesveier.

Arbeidet med planen styres av Viva IKS og innspill merkes med saksnr. 2016729 og sendes postmottak@viva-iks.no innen 13. juni 2016

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00