Søknad om nytt utslippspunkt og ny utslippstillatelse fra Sylling renseanlegg

Lier kommune ved Viva IKS søker om nytt utslippspunkt og ny utslippstillatelse etter forurensningsloven.

Viva IKS har nå oversendt søknaden til Lier kommune for behandling. Dokumentene kan leses i lenkene under.

Søknadsskjema Sylling RA

Vedlegg til utslippssøknad

Høringsbrev

rapport-ny-resipient-09-11-16-med-vedlegg

Alle som ønsker det kan sende innspill i saken innen 13. desember 2016. Innspill kan sendes som e-post eller brevpost til Lier kommune, postmottak@lier.kommune.no eller Postboks 205, 3401 Lier.

 

 

 

 

 

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00