Lærlinger i Viva IKS

Kunnskapsdepartementet oppfordrer bedrifter til å ta inn lærlinger da Norge vil mangle fagarbeidere i fremtiden. Regjeringen er derfor opptatt av å skaffe flere læreplasser, slik at flere gjennomfører videregående opplæring, får fagbrev eller svennebrev.

Viva IKS bidrar i dette arbeidet med å utdanne morgendagens fagarbeidere. Vi har spurt et par av våre lærlinger hvordan de synes det er å jobbe i Viva IKS som lærlinger:

https://www.viva-iks.no/om-viva-iks/viva-iks-en-godkjent-laerebedrift/

 

 

 

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00