Problemer med nettbank for abonnenter i Lier kommune

Vi har hatt problemer med nettbanken, noe som har medført at de med e-fakturaavtale for vann og avløpsavgifter i Lier kommune ikke har mottatt sin faktura. Dette gjelder ca 1000 abonnenter. For de det gjelder betyr dette at e-fakturaen først vil komme inn i banken denne helgen. Fristen for betaling er satt til 25.10 i nettbanken, men i våres økonomisystem er fristen utsatt til 5.11

Vi beklager den noe kortere betalingsfristen og problemene dette vil medføre for den enkelte.

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00