Stort vannforbruk i 2018 gir større vann- og avløpsregning

Vannforbruket faktureres àkonto fire ganger pr år(beregnet antatt forbruk), og med en etterskuddsvis avregningsfaktura. Avregningsfakturaen er den første som kommer etter nyttår, sammen med første àkonto. For Hurum forfaller den i mars, mens Lier og Røyken har forfall i april. Mange av våre kunder vil oppleve en økning i sine vann- og avløpsgebyr. Det henger sammen med det store forbruket vi så sommeren 2018.

 

Historisk tørr sommer 2018

Over store deler av Norge var 2018 den tørreste sommeren i manns minne. Flere steder fryktet man vannmangel kunne bli så stor at blant annet brannvesenet ville kunne få problemer.

Norge hadde mange brune plener, visne blomsterbed og stor skogbrannfare

Samtidig kom et nytt problem å bli stadig større, vannforbruket. Mange huseiere brukte store mengder vann, for å holde liv i hager og blomsterbed.

Vi som bor i Norge er heldige og har gode vannkilder. Selv om produksjonskapasiteten på anleggene var presset fordi mange av oss brukte uvanlig mye vann gjennom den lange og tørre sommerperioden, klarte vi stort sett å forsyne husstandene med alt vannet de ønsket. Det er dèt forbruket som gjør at fakturaen som kommer nå, for vann- og avløpsgebyr, er større enn normalt.

 

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00