Svar på spørreundersøkelse blant innbyggere i Lier, Røyken og Hurum

Først en stor takk til dere som svarte på vår spørreundersøkelse før jul om hvordan våre innbyggere ønsker å bli varslet fra oss i Viva IKS. Resultatet er veldig viktig for oss i forbedringen av vår dialog med våre kunder.

Resultatet

Totalt var det ca. 90 innbyggere som svarte på undersøkelsen. Vi hadde selvsagt håpet at flere svarte, men basert på disse 90 svarene gir det oss en indikasjon på hvilke kanaler vi skal prioritere fremover.

Nærmere 60% mener de ikke får tilstrekkelig informasjon når vi skal rengjøre eller stenge vannet. 52% svarte at de ønsker å bli varslet via telefonvarsling, det vil si enten som en talemelding på fasttelefon eller en SMS til mobiltelefon. Dette gir oss en god indikasjon på at det er telefon som gjelder. I tillegg foretrekker noen også å få informasjon via andre kanaler som annonse i lokalavisen, veiskilt, sosiale medier og hjemmesiden. Til orientering så bruker vi i dag alle de kanalene for å få en så god spredning som mulig. Det er også fint om innbyggere som er medlem av lukkede grupper på Facebook, typisk borettslag, sprer informasjon i sine kanaler. Det bidrar til at flere får med seg slike hendelser.

Spørreundersøkelse

 

 

Sjekket din oppføring?

Når over halvparten av de som har svart på undersøkelsen ønsker å bli varslet via fasttelefon eller mobiltelefon er det overraskende at så mange som 61% ikke har sjekket sin oppføring det siste året og at 11% ikke vet om de har sjekket.

Det er viktig at husstander sjekker sin oppføring av rett telefonnummer. Mange ha i dag dekket telefon av arbeidsgiver og dermed blir de ikke varslet på folkeregistret adresse.

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling er en sammenstilling av informasjon fra Folkeregisteret, nummeropplysning fra alle teleoperatørene og informasjon fra GAB-registeret. Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen, og mottar dermed heller ikke varsel.

Du kan sjekke din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/

Hvorfor denne spørreundersøkelsen?

Årsaken til spørreundersøkelsen er at vi ytterligere ønsker å forbedre vår informasjon til våre kunder når vi planlegger eller har uønskede hendelser ved for eksempel vannlekkasje eller vi skal spyle vannledningsnettet

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00