Tid for å lese av vannmåleren

Viva IKS sender i disse dager ut avlesningskort for vannmålere til alle husstander i Lier, Røyken og Hurum.  Dette gjøres en gang i året og er en forutsetning for at vann- og avløpsgebyrene faktureres korrekt.

Hvordan lese av?

Måleren befinner seg vanligvis nær vanninntaket, det vil si på grunnplanet i huset. Sjekk at målernummeret som er preget inn i måleren stemmer overens med målernummeret på avlesningskortet. Sjekk også etter at angitt plassering av vannmåleren er riktig. Hvis opplysningen ikke stemmer, kontakt oss på: postmottak@viva-iks.no eller tel: 32 22 58 07

Hvordan og hvor registrere forbruket?

Fristen for å melde inn avlesningen er 31.12.2015. Du kan enten melde inn din avlesning til:

Du skal kun lese av de sorte tallene, alle nuller skal leses av.

Hva skjer om måleren ikke leses av?

Viva IKS vil sende ut purring som faktureres med et gebyr. Dersom det fremdeles ikke mottas avlesning vil vi stipulere forbruket. Vi kan også foreta avlesning uten ytterligere varsel og det fastsettes ett særskilt gebyr for dette.

 

vann

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00