Tiltak ved Mellomdammen

På grunn av gjentagende problemer ved flom og større nedbørstilfeller vil Viva IKS utbedre avløpsforholdene ved Mellomdammen. Mellomdammen er en gammel isdam som ikke har tilfredsstillende avløpsforhold. Følgende tiltak vil bli utført:

I forbindelse med dette arbeidet har Hurum Energi valgt å legge en ekstra strømkabel over demningen for å sikre strømforsyningen og slippe å grave i demningen på et senere tidspunkt. Det vil derfor være noe ekstra arbeid i forbindelse med det.

Viva IKS er i gang med vegetasjonsryddingen.

Gangvei over demningen vil være stengt i arbeidsperioden av sikkerhetshensyn. Vi anbefaler at en benytter Røykåsveien eller Vognveien som alternativ til å gå over Mellomdammen.

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.

 

gangvei

mellomdammen

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00