Turveien mellom Søndre Eggevei og Askveien sperret av på grunn av rasfare.

Turveien mellom Søndre Eggevei og Askveien, bak Egge skole, er strengt på grunn av rasfare. Skoleelever og andre som benytter turveien oppfordres til å bruke gangveien langs Vestsideveien til turveien er satt i stand igjen.

Stengt vei

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00