Utredning av modeller for organisering av kommunaltekniske tjenester i nye Asker

Fellesnemdas bestilte rapport for utredning av kommunaltekniske tjenester i Nye Asker. Den eksterne utredningen vurderer hensiktsmessig eierskapsmodell og overordnet organisering av kommunaltekniske tjenester for nye Asker kommune.

Det er analyseselskapet Kinei som har utarbeidet rapporten og som anbefaler med at Viva IKS bør omstilles til å produserer VA-tjenester for Nye Asker og Lier kommune.

Rapporten blir en del av kunnskapsgrunnlaget som rådmannen legger til grunn i sin innstilling til fellesnemnda om fremtidig organisering av kommunaltekniske tjenester i nye Asker.

«Vi i Viva IKS er selvsagt glad for den tilliten vi er vist i rapporten. For oss er dette en annerkjennelse på at jobben vi har gjort i tett samarbeid med våre eierkommuner med etablering av et IKS er god»

Det er viktig å presisere at denne rapporten fra ekstern konsulent er en av flere utredninger som legges til grunn for at fellesnemda skal kunne ta en fremtidig beslutning i Nye Asker kommune.

Fakta om Viva IKS om denne modellen blir valgt:

Viva IKS vil utføre tjenester innenfor vann og avløp for ca. 120 000 innbyggere. Dette vil være en organisering og styringsmodell som er optimal for produksjonsvirksomhet og ha store nok volum og av likartede drifts og investeringsoppgaver på VA-nettet og overvann. Utredningen sier også at dette kan bli et steg i retning av et større regionalt VA-selskap som ytterligere vil øke stordriftsfordelene. En slik fremtidig organisasjonsmodell ser vi allerede i dag er fordelaktig i blant annet i Danmark og Sverige.

Hele rapporten kan leses her: Vurdering av modeller for organisering av kommunaltekniske tjenester i nye Asker kommune (Kinei) (pdf)

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00