Verdens vanndag 22. mars 2016

Rent vann i springen og i naturen er avgjørende for befolkningens helse, for naturmiljø og friluftsopplevelser og for industri og næringsliv. Befolkningen i Norge tilhører mindretallet i verden som har gode vann- og avløpstjenester, som en grunnleggende premiss for vekst og utvikling.

Godt Vann Drammensregionen (GVD) markerer Verdens vanndag, 22. mars, med å gi bort vannflasker til elever i 5. klasse i kommunene Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker. Flaskene har blitt levert til skolene. Flaskene er tomme, og kan fylles med friskt vann rett fra springen! De kan vaskes i maskin og fylles med vann gang på gang. For de som ønsker å være med i trekningen av en flott premie har vi også laget en liten konkurranse.

Vi er heldige som har kompetente fagfolk som sørger for rent vann hver dag hele døgnet, og det kan være fint å huske på den internasjonale dagen for vann.

I dag, 22. mars er det verdens vanndag med fokus på Vann og arbeidsplasser

Jobb og vann

Kan du tenke deg en skoledag uten tilgang på vann? Eller en dag hjemme uten vann? Vi som jobber i vannbransjen vil ikke at du skal oppleve det. Derfor jobber vi hver dag, med døgnvakt, for at du skal få trygt og godt vann i springen, og en miljøforsvarlig håndtering av avløpsvannet ditt. Vannbransjen er spennende, variert, utfordrende, internasjonal, grunnleggende for alt liv og samfunnsutvikling og uten nedgangstider. Likevel er det få som tenker på dette som en karrieremulighet. Vi har mange dyktige og engasjerte medarbeidere og trenger flere i fremtiden.

Hvis man jobber i vannbransjen, jobber man med verdens viktigste ressurs og bidrar samtidig til en bærekraftig samfunnsutvikling. På jobbmedvann.no  finnes mer informasjon om jobbmuligheter innen vann.

Satsning i vannsektoren – også i Norge

I Norge har vi behov for å trappe opp investeringene, for å sikre rent vann i springen og i naturen i årene fremover. I de neste 15 årene må den norske vannbransjen investere nærmere 500 milliarder kroner for å ta igjen et vedlikeholdsetterslep i den omfattende vann- og avløpsinfrastrukturen samtidig som vi skal investere for å takle økt befolkningsvekst og et endret klima. Denne satsingen må starte nå. Hvis ikke overlater vi problemene og regningen til barn og barnebarn.

vann

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00