Vinteren er her – brøytemannskapet er ute

Viva IKS har ansvaret for brøyting og strøing av kommunale veier og gater samt gang- og sykkelveier i Lier, Røyken og Hurum kommuner

Vi prioriterer hovedveiene, der bussene skal gå, og vi prioriterer skoler og andre kommunale institusjoner, der det er ekstra viktig å få bort snøen.

All brøyting og strøing utføres av eget personell eller er satt ut til ekstern entreprenører. Alle er bundet til å følge Viva IKS standard for vinterdriften. Veier og gater skal til enhver tid være framkommelige.

For at vi skal kunne oppfylle dette

Les mer om vedlikehold av veier på vinterstid her:  https://www.viva-iks.no/nyhetsarkiv/driftsmeldinger/vinterdrift/

2015-03-26 08.57.03

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00