Daglig leder fratrer sin stilling

Gudmund Notøy fratrer sin stilling som daglig leder i det interkommunale selskapet Viva IKS. Bakgrunnen er uenighet med styret.

Styret vil umiddelbart starte med å finne Notøy sin etterfølger.
Midlertidig ledelse vil etableres om kort tid. Notøy vil stå til disposisjon for styret og resten av ledergruppen i en periode fremover.

 
‘Min avgang kommer som et resultat av en forståelse mellom meg og styret. Min avgang kommer etter en prosess som har pågått over tid og jeg ser det derfor naturlig at jeg fratrer min stilling nå. Utover det har jeg ingen kommentarer», sier Notøy.
‘Utviklingen av Viva videreføres på grunnlaget som er lagt under Notøy sin ledelse i første driftsår’, sier styreleder George Fulford.

For mer informasjon, kontakt:

George Fulford, styreleder Viva IKS, epost: fulford@fpadvokat.no Telefon: 950 26 213

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00