Dårlig brøytet eller strødd hos deg?

Selv om mannskapet vårt gjøre så godt de kan, er det områder som er spesielt utfordrende. Da setter vi pris på at dere melder dette inn til oss.
For at meldingene/klagene skal komme til oss så fort som mulig og gi oss en samlet oversikt over problemene, ønsker vi at dere melder dette til feilmeldingstjenesten vår:

https://bit.ly/2AbYlkx

Da kommer meldingen direkte til våre veiforvaltere, samtidig som vi har oversikt om det er flere feil/mangler i samme område.

 

 

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00