22. august 2016 | Informasjon til beboere ved Sylling renseanlegg

Viva IKS har gjennom sommeren fulgt nøye med på området rundt Sylling renseanlegg. Vi fortsetter å ta jevnlige prøver. De prøvene vi har tatt fra renseanlegget har vært bra. Dette bekreftes også av prøver tatt ellers i området.

Viva IKS fortsetter prosjektet med å se på mulighet for utbedre situasjonen. Dagens løsning må driftes inntil ny utløpsordning er etablert og godkjent.

Avsperringen opprettholdes etter avtale med kommuneoverlegen og kommunens forurensningsmyndighet.

Nåværende situasjon vil derfor opprettholdes inntil nyt utløpsordning er etablert. Vi planlegger et beboermøte på senhøsten.

Ved spørsmål, vennligst kontakt oss på postmottak@viva-iks.no

Bakgrunnsinformasjon:

Årsaken til at dette skjer er stor vannmengde til renseanlegget. Utløpsgrøftene som ligger under det avsperrede området har ikke tilstrekkelig kapasitet til å drenere vannmengden.

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00