Arbeider på hovedvannledningsnett påvirker vannlevering på Torstad, Baneveien, deler av Sjåstad og Gifstad i Lier

På grunn av tekniske utfordringer ved oppgradering og vedlikehold av vannledingsnettet ved Oddevall skole/Bråtåaveien i natt, har vi dessverre ikke fått satt på vannet etter varslet vannavslag.

Vi jobber med saken og vannet vil være tilbake i løpet av formiddagen.

Viva beklager ulempene dette medfører.

 

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:00

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00