Arbeider på hovedvannledningsnett påvirker vannlevering på Torstad, Baneveien, deler av Sjåstad og Gifstad i Lier

For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre kunder, foretas oppgraderinger av det kommunale vannledningsnettet.

 

Onsdag 6/6 fra klokka 21:00-06:00 neste morgen.

Berørte abonnenter varsles direkte med SMS/talemelding.

NB: Alle abonnenter må stenge hovedstoppekranen for å redusere problemer med luft og misfarget vann.

  1. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/
  2. Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil da informere de abonnementer som blir berørt av det

 

Noen gode råd når du har fått varsel om rengjøring av vannledningsnettet:

 

 

 

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:00

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00