Bæsj, tiss og dopapir er alt som skal i do!

Do-kampanjen 2019 er i gang. Dette er fjerde gangen vi arrangere en holdningskampanje om hva som skal i do. Vi ser at vårt enkle budskap fungerer og at innbyggere har blitt mer oppmerksomme på hva som skal i do. 

Fornuftig bruk av gebyrpenger

Vårt enkle budskap og langsiktige mål er at vi skal bruke gebyrpengene til nødvendig vedlikehold og utskiftning av infrastrukturen enn å rydde søppel ut av pumper og rør. Hvert år får vi inn 120 000 kilo med ristgods, det vil si fremmedelementer som innbyggere kaster i toalett og vask som ikke skal dit. Dette ristgodset blir sendt videre til avfallsdeponi og betyr at innbyggerne betaler dobbelt for renovasjon av dette.

Investeringsbehov frem til 2040

Frem til 2040 er det behov for investeringer til de kommunale vann- og avløpsledningsnettet for hele 280 milliarder på landsbasis. Det er flere grunner til at investeringsbehovet er så stort. Det er blant annet nødvendig å innfri stadig strengere myndighetskrav til kvalitet og sikkerhet i vann-og avløpsanleggene, for å takle klimaendringer og for å levere tjenesten til en voksende befolkning og nye utbyggingsområder.
Vi må også investere mye for å få kontroll på vannlekkasjer på det nedgravde ledningsnettet og for å hindre at regnvann overbelaster avløpsledningene som igjen fører til forurensning. Det er et stort etterslep i hele Norge. Situasjonen er ikke bare negativt da det også gir noen spennende muligheter innenfor forskning på mer kostnadseffektive løsninger, gjenbruk av ressurser og ta i bruk ny teknologi.

Som sagt så er kampanjens hovedfokus det økende problemet med søppel og fett i avløpet. Det er både dårlig kommuneøkonomi og privat økonomi å bruke toaletter og avløp som søppelbøtte. I tillegg er det dårlig ressursøkonomi og miljøforvaltning.

Les mer på doguiden.no

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00