Faktura kommer nå fire ganger i året

Fra 2017 vil du som innbygger i Lier og Røyken nå motta faktura for kommunale vann-og avløps avgifter fire ganger i året, mot tidligere to forfall pr. år.

Nye forfallsdatoer å merke seg er april, juni, september og november.

Med fakturaen i april kommer også avregningen som gjelder vann- og/eller avløpsforbruket i 2016. Alle fakturaer sendes ut senest to uker før forfallsdato.

Det er kommunestyret i hver enkelt kommune som vedtar gebyrnivået for hvert år ut fra hva som er nødvendige kostnader å produserer tjenestene.

Vann og avløp drives etter selvkostprinsippet. Det betyr at Viva IKS ikke har lov til å tjene penger på vann og avløp. Eventuelle overskudd/underskudd blir satt i driftsfond som brukes til å regulere årsavgiftene kommende år slik at vi på den måten unngår for store svingninger i avgiftene. Enkelt forklart betyr det at innbyggerne betaler for eget forbruk gjennom spleiselaget alle vann-og avløpsabonnenter er med på.

Rent vann i springen og i naturen kommer ikke av seg selv, men krever kontinuerlig arbeid og investeringer for å sikre kvalitet og sikkerhet. Viva IKS har på vegne av våre eierkommuner utarbeidet hovedplaner for vann-og avløp

Vi oppfordrer alle våre abonnenter om benytte seg av e-faktura for å hele tiden ha full oversikt over sitt eget forbruk. Vennligst kontakt din bankforbindelse dersom du ikke har e-faktura.

Artikkel i Lierposten

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00