Grunnboringer prosjekt VA-sanering Engersand i Lier

Som en del av grunnundersøkelsene vil det bli utført grunnborringer for deler av området i uke 3 og uke 4 2018.

Arbeidene vil i hovedsak pågå i eller i nærheten av vei traseene, og utføres av GrunnTeknikk AS. Selskapet er et rådgivende ingeniørfirma innen fagområdene geoteknikk og miljøgeologi.

Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00