Utbedret. Grunnet vannlekkasje på hovedledningen er vannet borte på Klokkarstua i Hurum kommune

Status 22:12.
Vannlekkasjen er utbedret på hovedledningen på Klokkarstua i Hurum kommune
og vannet satt på igjen. Dersom vannet er misfarget, la kaldtvannet fra en kran nærmest vanninntaket renne til det er klart igjen. Vi beklager ulempen dette har påført dere og takker for tålmodigheten.

Grunnet vannlekkasje på hovedvannledningsnettet er beboere på Klokkarstua i Hurum  kommune uten vann tirsdag den 3 desember. 

Området som blir berørt er :

Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling.

  1. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00