Informasjonsmøte | Hovedplan overvann i Lier, Røyken og Hurum

Oftere og mer intense nedbørsperioder

Vi opplever stadig oftere og mer intense nedbørs perioder. Vassdragene renner over sine bredder og derfor blir det viktig hvordan kommunen og grunneiere bidrar til å minimere flomskader og forurensning.

Historisk har mange bekker blitt lagt i rør og bygget på. Når disse vannveiene er bygget på er vi avhengige av at avløpsanleggene tar unna regnvann fra bebyggelse. Avløpsanleggene er av eldre karakter og har dessverre ikke samme kapasiteten som da de ble lagt.

Viva IKS har engasjert Asplan Viak på oppdrag fra våre eierkommuner (Lier, Røyken og Hurum) utarbeidelse av hovedplan/temaplan for overvann og risiko- og sårbarhets analyse for utvalgte områder med tettbebyggelse. Planen rettes mot et langsiktig og målrettet arbeid med overvann i årene som kommer.

Planen er nå ute på høring. Du som innbygger har anledningen frem til 8. mars til å komme med innspill til hvordan planen kan bli enda bedre. Send dine innspill skriftlig til: postmottak@viva-iks.no

Informasjonsmøte

Vi inviterer til informasjonsmøte hvor vi presenterer planen og hvordan dette påvirker deg som innbygger.

Lier:

19. februar, kl. 18-19:30, sted: Haugestad i Lier

Røyken:

20. februar, kl. 18-19:30, sted: Grette driftsstasjon, Bjørnstadveien 2F, Røyken

Hurum: 

21. februar, kl. 18-19:30, sted: Hurum rådhus, Sætre, Hurum

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg Lier:

Temaplan overvann Lier kommune

Temaplan_vedlegg 2

Temaplan_vedlegg 3

Temaplan_Vedlegg 4

 

Vedlegg Røyken og Hurum:

Hovedplan overvann Røyken og Hurum kommune

Hovedplan_vedlegg 2

Hovedplan_vedlegg 3

Hovedplan_vedlegg 4

Hovedplan_vedlegg 5

 

 

 

 

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00