Nye Asker ønsker forslag til trafikksikkerhetstiltak

Viva IKS har startet arbeidet med trafikksikkerhetsplanen som vil være gjeldende i nye Asker kommune fra 2020 til 2023.

«Vi setter stor pris på innspill til forbedringer som vil gjøre hverdagen mer trygg for våre myke trafikanter. Trafikksikkerhet er en viktig oppgave og vi ber derfor om innspill fra innbyggerne», sier Linda Kjøbli som også vil være ansvarlig for trafikksikkerhet i nye Asker, som også Viva IKS blir en del av.

Målet er å konkretisere trafikksikkerhetsarbeidet slik at vi får utarbeidet konkrete handlingsplaner med prioriteringslister for tiltak på kommunale veier.

Trafikksikkerhetsplanen vil være et redskap for å gjennomføre ulike virkemidler for å skape tryggere og aktive innbyggere i nye Asker.

Alle innspill blir vurdert og prioritert. Om innspillene blir gjennomført er avhengig av mange forhold. Noen tiltak er enkle å utføre og trenger små ressurser, andre tiltak er mer kompliserte og trenger lengre tid. De største tiltakene må få tildelt investeringsmidler i kommunenes budsjetter.

Arbeidet med planen håndteres av Viva IKS og innspill merkes med «Trafikksikkerhet nye Asker» og sendes postmottak@viva-iks.no innen 1. november 2019.

 

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00