Økt flom- og jordskredfare på Østlandet

Det har kommet varsel fra NVE, på gult nivå om flom- og jordskred som følge av snøsmelting og stor vannmetning i jorda. Varselet gjelder foreløpig for i dag, til og med torsdag 19.04.2018.

Det kan oppstå bekkeløpsendringer som kan føre til skader. Det anbefales derfor å gjøre sikringstiltak og ha fri avløpsvei slik at vannet kan renne unna. Hold vannveier og avløpsrør (overvannsrør) fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Viva IKS jobber med å holde vannveier åpne og renske overvannsrør og bekkerister.

Økende vannføring i bekker kan også medføre lokale oversvømmelser og fare for isganger. Hold deg derfor unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.

Flom

Sjekkliste til huseiere ved varsel om flom:

 

Les mer om Fare for flom

 

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00