Områder uten vann torsdag formiddag etter nattarbeidet på hovedvannledningsnett på Torstad, Baneveien, deler av Sjåstad og Gifstad i Lier

Viva tok turen opp til Oddeval barneskole og delte ut vannflasker til elevene.

Vi ble godt mottatt og elvene tappet fort vann selv av

nødvannsdunken som Viva hadde levert.

Oddevall skole 3

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:00

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00