Området Oddelvall/Sjåstad/Torstad/Gifstad

Denne uken har mange som bor i området Oddelvall/Sjåstad/Torstad/Gifstad fått misfarget vann, etter at vannet var stengt natt til torsdag. Arbeidet med stengingen tok lengre tid enn planlagt, pga uforutsette ting. Arbeidet var planlagt utført på natten for at innbyggerne skulle ha minst mulig ulempe. Dette er et nødvendig arbeid for at vi skal kunne utføre renhold og vedlikehold av ledningsnettet. Renholds- og vedlikeholdsarbeidet som skal gjøres, er såkalt pluggkjøring, hvor en spesiell type plugger sendes gjennom rørene med høyt trykk. Når dette utføres, vil partikler som over tid har festet seg i rørene, bli fjernet og rørene er rengjort, slik at vi på denne måten unngår misfarget vann med partikler. 

Arbeidet som beskrevet over, ble forhåndsvarslet de som ble berørt. Vi har også, da vi fikk uventede utfordringer sendt oppdatert informasjon og satt ut nødvann til nødvendig forbruk. Vi valgte også å dele ut egne drikkeflasker til elevene ved Oddevall skole.

 Partiklene som fester seg i rørene, er en naturlig del av vannet, og er ikke forurensning. Når disse fester seg i rørene, vil dette over tid medføre lavere gjennomstrømning og det vil kunne løsne og følge med vannstrømmen. En del av vårt vedlikehold er å sørge for at dette er på at lavt nivå.

 I forlengelsen av arbeidet som ble gjort denne uken, skal vi natt til mandag og natt til tirdag pluggkjøre hovedledningsnettet i et nevnte området. Dette er nødvendig for å sikre en sikker og god vannforsyning for fremtiden. De som blir berørt av dette, vil bli varslet via tekstmelding om dato og tid.

 

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:00

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00