Oppstart av detaljregulering for Årkvislaveien i Lier

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) §12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for Årkvislaveien. Planområdet er ca. 166,4 dekar.Hensikten med planen er å legge tilrette for økt sikkerhet og bedre framkommelighet på Årkvislaveien.
Prosjektet skal også bedre tilgangen til Årkvisla for både fastboende og fritidsbruk.

 

 

Mer informasjon her: https://www.lier.kommune.no/kunngjoringer/kunngjoring-av-planer/reguleringsplaner/varsel-om-oppstart-av-planarbeid/detaljregulering-for-arkvislaveien/

Det inviteres til informasjonsmøte vedrørende oppstart av planarbeid om detaljregulering for Årkvislaveien, i Lier kommune.

Dato: 25. juni 2019

Tid: kl. 1800

Sted: Haugestad

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00