Rent vann

I rent vann befinner det seg alltid små partikler. De er en naturlig del av vannet, og er ikke forurensning. Over tid vil noen av partiklene feste seg i rørene. Det vil kunne medføre lavere gjennomstrømning og det vil kunne løsne og følge med vannstrømmen. En del av vårt vedlikehold er å sørge for at dette er på at lavt nivå. Samtidig som vi utfører vedlikeholdsarbeid, tar vi rutinemessig vannprøver. Dette er vannprøver som kommer i tillegg til de vannprøvene vi tar jevnlig.

Å ta vannprøver er en selvfølgelig del av vårt daglige arbeid, for å sikre at alle får rent og godt vann.

Dersom vi skulle oppdage at noe ikke tilfredsstiller de krav vi setter til vannkvalitet, vil de som er berørt få varsel om hvilke forholdsregler vi vil anbefale. Pr i dag har vi ikke sett det som nødvendig med tiltak. I området Oddelvall/Sjåstad/Torstad/Gifstad, har vannet vært misfarget pga partikler, men ikke forurenset på en måte som krever forholdsregler i forhold til bruk.

 

 

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:00

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00