Røyktesting av spillvann/overvannsledninger i Syllling

Til orientering vil vi 17. oktober 2018, i tidsrommet kl. 09.00 – 15.00 utføre røyktesting av spillvann / overvannsledninger i Sylling.

Dette utføres for å finne innlekkasje / feilkoblinger av overvann i spillvannsledningene.

Røyken som brukes er ikke farlig.  Om du skulle få røyk inn i din husstand, sett opp vinduer og luft godt.

Vi kan også kontaktes, vårt mannskap vil være i området.

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00