Sanering Engersand - Informasjonsmøte 18. april

Viva IKS inviterer til informasjonsmøte 18. april kl 18.00.

Møtested er Haugestad i Lierbyen, adresse Haugestadbakken, 3400 Lier.

Formålet med møtet er å informere om prosjektet. Det vil være representanter til stede for å svare på spørsmål fra beboerne:

Invitasjonen til møtet sendes også pr. post

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00